kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3328

Gasmaalere

Berg Carl, Peter Bangs V. 229 Valby g Damsø 2379 Berg Orla & Co. Haraldsg. 1 Hl g Tg. 4038 Beyer H M & Son Blegdamsv. 114 A El g 0 8245 Biem Emil Vendersg. 9 |K] g Cent. 4540 Blikkenslager Alfr* d Hansen, Akts., Fre- derikssundsv. 98 I nv I g Tg. 1423 Blikkenslasrersvendenes Akts. Oehlenschlæ- gersg. 17 13 g V 8483 BliicherH H & Søn Rentemesterv. 78 Kø g C. 3143 & 10393 Bock & Olsen Soborg Hovedg. 23 Søborg g Søb. 2409 Borchers A Lyngby Hovedg. 9A Lyngby g Lyngby 141 Borggreen Carl Sundv. 12 Hell. Brehm Viggo Blegdamsv. 126BE1 g 07442 Brejner N W Nyelandsv. 4 AE g Gh. 808 Bro Sigurd Vangedev.177 SøborggSob.1373 Bruselius V Aarhusg. 32 El g 0 1783x Bruun & Sørensen, Akts., Niels EbbesensV. 20 13 g C. 5036 Brønshøj Gas- & Vandstation ved J P Falk Frederikssundsv. 238 Brh. g Bella 512 Buch Charles st. Kongensg. 124 Kl g Palæ 1742x Buchardt OK Raadvadsv. 139 I nv I g Sø. 2845 Byens centrale Værksted ved HChr.Hansen, Thorupsg. 13 [N] g Cent. 13525 Biinger ’ s C C Eftf. Norrebrog.48 Hl g N 2446 Børresen Axel Anemonev. 17 Gjentofte g Ge. 102 Caspersen S O Strandv.106Hell.gHell.3228 Casse L Skoleg. 7 Valby g Vb. 436y Christensen Alfred V Vesterbrog. 137 [3 g V 907x Christensen C J Frederiksborgv. 21 I nv I g Tg. 754 Christensen C P Lindhard Vesterbrog. 64 A 13 g V 4605 Christensen Dan Sankelmarksg. 1113 g Ve. 4595 Christensen Einar GI. Koneev. 1 D [3 g Pa. 6962 Christensen Frederik St. Hans G. 9 INI g N 2694v Christensen H C Strandg. 40 Kl g Am. 4749 Christensen HCRavnsb.Tværg.6 Hl gN3513 Christensen H P C & C C Berg FalkonerAllé 20 E g Eva 1707 Christensen K Islandsg. 8 El g Am. 418 Christensen Kjeld Normasv. 6 Valby g ya. 1011 Christensen M J Mølleg. 8 A El g N 5984 Christensen & ModlerValbyTingstedaValby g Vb. 1176 & Vb. 1092 Christensen S E Baarsev.31 Hvidovre Valby g Hvidovre 418 Christensen Theodor Ravnsborgg. 21 Kl g C. 11720 Christiansen P C M & P Andersen Arnesv.5 Brh. g Bella 28 Clausen Carl Elmeg. 14,16 Kl g C. 3184 Clausen V S-Boulevard 60 [3 g V 897v Dahl Holger Lindegaardsv. 53 Charlo ttl. g Ordr 2620 Dahl Knud Banev. 1 Charlottl. g Ordr. 4674 Dahl W F & Son Fortur. str. 3 Kl g Cent. 247 Davidsen Chr. Classensg. 6 El g Øb. 7410 Dencker A H Beatev. 5 Valby g Vb. 3842 Ditlefsen Hans Halmt. 5813 g Eva 3126 Donde E Slotsg. 23 INI g N 8500 Dreyer C Th. & Co. ved Budtz Jørgensen Fiolstr. 36 Kl g Cent. 1129 Drost & Rye Petersen Heimdalsg. 6 Kl g ★ C. 7370 Ejlsborg Tage Godthaabsv. 23 E g Gh.1161 Eliasson A Rentemesterv. 22 [Nøg Tg. 975 Engel Carl Ungarnsg. 52 [§] g Am. 4705 Eriksson ’ s C Eftf., J F Petersen Valby Langg. 51 Valby g Vb. 1460 Falk HeinrichSlotsg. 12 INI g N 6271 Felby Herman & Sønner Allersg. 8,10 K) g Cent. 8875 Fischer Arthur Ny Adelg. 4 Kl g Palæ 3374 Fleuron Svend A Parallelv. 9 Lyngby g Lyngby 2 & Lyngby 4 Francke Max Ahornsg. 10 KJ

Gasmasker.

Gasmaalere.

København : Arp Viggo N-Frihavnsg. 22 El g Cent. 8879& 0 803 ______________________________ VIGGO ARP N-Frihavnsg. 22 Kbhvn. 0.

København: Gasmaalerfabr. Edras, Akts., Vesterg. 3 IS g Cent. 9290 & 9208

•'x

^a/rr^Ji. /or TØRRE

Fabrikation af NATIONAL Gasmasker, Filterpa ­ troner, Respiratorer. Støvmasker og Arbejds- Beskyttelses-Briller. Leverandør til Stat, Kommuner, Kær, Flaade, ________ Industri og Fabriker m. m. _________ Hassenkamm Karl Reventlowsg. 10 13 g Cent. 13808 - Auer- Gasmasker. Meisner-Jensen H Biilowsv.3 13 g t ^C. 16770

GAS ­ MAALERE

PATENTEREDE ENHEDS7AAALERE NYMODEl MED OG |3|[|||||||||| UDEN AUTO/AAT. • IH ---- ofl

Gas- og Vandinstallatører. Gasfitters & Plumbers — Constr. de conduites de gaz et d ’ eau — Gas- und Wasseranlagen Artikler for Gas- og Vandinstallaterer se i Slutningen af dette Fag. Gas- og Vandinstallatører i København. a. Autoriserede som Sanitets-, Gas- og Vandmestre. b. Autoriserede som Cas- og Vandmestre. a. Autoriserede som Sanitets-, Gas- og Vandmestre i Kbhvn., Frdbg., Gjentofte, Gladsaxe, Hvidovre, Ly ngby-Taarbæk, Rødovre og Taarnby Kommuner. Aabo Amagerbros nye Gas- & Vandmester- forr. ved L Clausen Amagerfælledv. 17 [S] gi Am. 5790 Aagerup ’ s F Eftf. ved A Rasmussen Amager- brog. 150 [s] g Am. 2267 A alholmskvarterets Gas- & Vand mesterf orr. ved A J ørgensen Knuthenborgv. 1 Valby gVb. 2573 Aastrup& Sørig Roskildev. 73 Valby g-A Vb. 1046 Albrectsen & Madsen Nørreg. 15 Kl g C. 8434 Albæk Jens Roarsv. 24 E g Go. 4943 Alm-Larsen O Vestbanev. 2 Valby AmagerbroBlikkenslagerforr.vedAxelSchan- dorff Svinget 1 [S] g Am. 3988 Gas dtVand, W.C., Bad.Repar. udføres. Amagerbros Gas & Vandmesterforr. vedMar- tin Nylander ’ s Eftf. ved Kaj Hansen Holm- bladsg. 25 [S] ® Am. 3264 Andersen Aage Kaal marken 12 Soborg g Søb. 1006 Andersen Hilmar Sofieg. 36 Kl g Am. 7386x Andersen Jobs. C Ryesg. 122 El g Øb. 6138 & Øb. 6131 Andersen N & S Gasværksv. 29 E gi V 2699 Andersen O & Co. Nørrebrog. 51 Hl gN3535x Andreasen & Henningsen Dyrkøb 3 E g Cent. 8646 Andreassen Sigurd Vedbækg. 4 E) g Tg. 6001 Anthonsen Thorkild Ordrup Jagtv. 36 Char- lottl. g Or. 3355 Baasch E Toftegaards Allé 10 Valby g Cent. 3440 Bachmann Bjørn Onsgaards Tværv. 2 Hell, g Hell. 6271 Bachmann Carl C M, St Jakobs G. 3 El g 0 5149 Bager Henry N-Fasanv. 275 Hl g Tg. 5443 Bankov Vagn Landskronag. 32 El g Ry. 1526 Bastiansen Hans Saltværksv. 166 Kastrup g Kastrup 626 Baunsgaard Erik Birkholmv. 17 Vanl. g Damsø 2291 Beck Carl & Co. Strindbergsv. 22 Valby g Vb. 554 Berent E & Co. GI. Kongev. 167 (3 g Cent. 6786

REPARATIONER UDFØRES hurtigt og bu ligt ,

A /S GAS/AAALERFABRIKEN

TLF.C. 9208 b C. 9290 Telegramadr^ EDRAS Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hallengreen P W & Søn, Akts.. Blegdamsv. 62 El gC. 7850 Skandinavisk Gasapparat. Akts., Ryesg. 51 El gCent. 12937 A a b y h ø j : Scandimeter, Akts., Skandinavisk Maaler- fabrik, Akts. g 390 Kontor: .1 Knudsensvej, Aabyhøj. Helsingør: Gasmaalérfabrikken Kronborg, Sv. Aa. Niel ­ sen Set. Olai G. 29 g 1029 Gas-og Vandmaalerfabriken „KRONBORG HELSINGØR

SCT. OLAI GADE TLF. 1029

DANSK ARBEJDE ­ D ANS K PATENT.

Stubb ekøbin g: Hallengreen P W &Søn, Akts. Hovedkon ­ tor Blegdamsv. 62 El g C. 7850 Tele- gramadr.: „Gasretort “ Fabrik: Stubbekøbing $1016

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker