kraks vejviser 1940 handelskalender

Gasborde

VII — 3327

Fag-Register for Danmark Vordingborg: Knudsen P &, Son j) 6

P. KNUDSEN & SØN LÆDERFABRIK Telef. 6 Telegramadr. : „Garveriet" Grundlagt 1859. Specialiteter: Svinelæder-, Elefantchromsaalelæder og grubegarvet Saalelæder. Garveri-Artikler og-Maskine r. Tanners ’ Machinery & Sundries — Articles et machines pour tanneries — Gerberei-Bedarfsartike I København: Boston Blacking Company, Akts., Finsensv. 29 (E D ★ Cent. 11510 English J W Linnésg. 28 KI $ By 4607 „Klodener* Garverimaskiner. Goldschmidt JH Frederiksborgg. 1 K 11 Cent. 2225 Marstrand Th. & W J Berg ’ s Eftf., Ørnev. 71 Olsen ’ s L Sønner Gadekærv. 1 Valbv $ Vb. 115 Repræsenterer : Progil - Lyon Kastanie- Quebracho Angus Liverpool Mimosa-Lyrabolam. Quebracho-Kompagniet v. V Christensen&V Grabod Brogaardsv.49 Gjentofte $ Gjent. 766 & Gjent. 933 Schou & Stagsted GI. Kongev. 29 B EJ Cent. 8830 & V 6242y Texotan Akts. Ainalieg. 15 Kl ® ★ C. 12912 & *C. 16960 Oropon. Roskilde: Mandrup's A Maskinfabrik, Akts. Køben- havnsv. 31 j) 480 & 952 PYROPON MEST ANERKENDTE I SKANDINAVIEN KEMISK AFDELING FOR ENZYM 0 1 god: Nielsen N P f 119

Gasapparater og Gasovne. Gas Burners & Stoves — Cuisiniéres & fours a gaz

— Gasapparate und Gasofen (se tillige Gaskomfurer).

Andersen Ch. Absalonsgade46 E $ C. 2447 & 12274 Bj erring ’ s J E Eftf. Borgerg. 25 f C. 5045, 13341 & By 7838 - Fabrik for Gasborde med og uden Fliser. En gros <& en detail. Fogtmann H Jernvarefabrik Lyngbyv. 30 B BRy v. 3882 asborde, Kakkelovnsrør, Skarnkasser. O dense: Fabriken Beco Skibhusv. 85 f 3701 Med rustfri Staalplade. Jeppesen ’ s P Cementvarefabriks Eftf., J K Jakobsen Fruens Bøge Kontor J} Dalum 110 priv. $ 157

København: Dansk Gas Service ved Harald Chr. Hviid Østerbrog. 7B [ø] f} 0 5113 Generafrepræsentard for: JUNKERS &CO. G. m.b.H. DESSAU. Varmtvandsapparater. Gaskomfurer. Centralvarmekedler. Glud & Marstrands Fabriker, Akts., Uplandsg. 20 [g] fl ★ C. 1106

Gasglødenet. Incadescent Mantles — Manchons pour l ’ éclairag å incandescence par le gaz — Gas-Gluhstrumpfe (se tillige Glødenet). København: Kragh-Miiller & Andersen, Sigurd Krøyer ’ s. Eftf. V-Boulevard 4 E $ By 7629 TOROL Glødenet. Nordisk Gasværks Kompagni. Akts., Aid. Helios, Bl egdam sv. 62 løl D Cent. 7850

NORDISKE AUER KOMPAGNI, Akts., Fredh. Kan. 6 Kl j) ★ Cent. 4456 Junker &Ruh Gasapparater ogGasovne. Fredericia: Voss ’ s Ernst Fabrik, Akts, f 1100 (3 Lin.), Stats £l 18 Gasapparater M XZ å J a J FREDERICIA Gaskomfurer og Ovne sorte og emaillerede. AKTTESetSKABer ErøOT VOW »MK FREDERICIA Svendborg: Hansen C Dronninghol msv. 54 fl 1494 r Aea “ (Indreg. Varemærke). Lange L & Co., Svendborg Jernstøberi, Akts. Vesterg. 45 f 45,454 & 845, Stats fl 15

Gaskomfurer. (se tillige Gasapparater og Gasovne). København: Auer Kompagni, Nordiske, Akts., Fredh. Kan. 6 El f ★ Cent. 4456 JUNKER & RUH Gaskomfurer, Ovne og Apparater Eneforhandler : A s Nordiske Auer Kompagni Frederiksholms Kanal 6 Telefon * Central 4456 (4 Ledn.) Brønnum ’ s Maskinfabrik, Akts.,Holmbladsg. 47 g] $ Cent. 1630 - Store Gaskomfurer. Matthissen & Dittmann, Akts., C M Hess Fabrikker, Akts., Bredg. 20 E £ ★ C. 972 Hotel-Komfurer. V ej le: Hess ’ C M Fabrikker, Akts, f 1268

TILVIRKNING TIL GARVERIER AT ANVENDE VED PYRING AF BLØSER. „ SAALOPON "

Gasbadeovne. (se Badeovne).

TIL SAALELÆDER

Gasballoner.

iNDRUPs MASKINFABRIK (SELANDIA)

Kobenh avn: Bruun Hans, Akts., Cæciliav. 58 Valby $ C. 14592 - Eget Ballontrykkeri. Salomon Knud, I E Ohlsens G. 14 fl.Øb. 2185 ThorupCarl Nytorv 13&C2558.10762& 12762 Ballonskind, Brint Paafyldningsapp. Aar hus : Rasmussen M Guldsmedg. 2 3J 8481

GASKOMFURER og

GAS-ETAGEOVNE

Special Ballontrykker i. Eneste danske Ballon. Ko l ding : Diedrichsen H fl 746 ’ & 2146

FOR STORKØKKENER. NYESTE OG MEST MODERNE TYPER*

R oskilde a , t *-R^8O £952

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker