kraks vejviser 1940 handelskalender

Gartnere, Artikler for København (Fortsættelse):

Fag-Register for Danmark

VII -3326

Frederiksvær k: AlthuonF g) 146 Hornum: Homum StationsGarveri ogTræ- skostovlefabrik, M K Kristensen gi 25 Jy derup: Lang R g 135 Kalundborg: Kalundborg Læderfabrik, Akts Valentin Chr., Akts, g 24 Kor in th : Brahetrolleborg Garveri g 15 Frandsen ’ s Obert Pelsgarveri g 15 Lemvig : Fynboe Anthong 41 Nyborg: Oesterby M A g 234 Nysted^ Bischoff F W g 1065 Næstved: Schroder L g 301 Odense Høffner Kjærup ’ s Garverier og Produktfor ­ retning S-Boulev. 214 g 1007 Longhi's J Garveri SctJørgens G. 160-164 g 2674 Dominion Belting Co., The, og Hans Win- ther ’ s Garverier, Akts. Jernbaneg.29g414 Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor ­ eninger g 1315 & 1316 Kemp jun. ’ s Niels D Læderfabrik, Akts. Kamstrupsti 40 g 44 Rødby: Rødby Garveri & Træskofabrik ved Valdemar Jensen g 1056 Ronne : Lyster Chr. g 49 &489 S kælskør : Steensberg Niels g 191 Slagelse : Hachenberger H Skovsøg. 21 g 71 Stege: Jensen A g 4220 Svendborg: Svendborg Fingarveri, Akts. Pasopv. g 1628 7s SVENDBORG FINGARVERI Pr æstø: Hansen O g 96 Ribe: Simonsen M g 163 Roskilde :

Fabriken Lukol ved H Lundbeck & E Gold ­ schmidt Ottiliav. 7,9 Valby g C. 2765 & 13800 Frugtavlen ved F Matthiesen St. Thomas Allé 1 EJ g Eva 2726 Gartnernes Fællesindkøb Linnésg. 18 E By 6236 Hansen Johs. Ingeniør M.I.F. Østerbrog. Pavilloner O g Cent. 12280 & Palæ 3700 Moderne Havebrugsm., Jordfræsere, Traktors, Motorplæneklippere:Dennis & Monarch, Motor -Frugtsprøjter, Guld- borg-Sprøjten, Styrbare Redskaber. Hartmann J P Plante- & Knolde-Import, Akts., Søbakken 12 Charlottl. g Or. 2003 Johansen Brødr. A&O Vesterg. 16 E g ★ Cent. 8296 Kedler, Rør og Rørdele. Lysta Farve Akts. N-Fasanv. 186 [N] g ★ C. 16885 Drivhusmaling. Meyer M I, Akts., Ny Toldbodg. 27 E g^C. 670 - Holbæk Jordfræsere. Gudenaa Motorplæneklippere. Ohlsens J E Enke Frøavl & Frøhandel Lin ­ nésg. 14 Kl g ★ Cent. 1520 Stats g 30 Steiner Chr., Rømersg.5 E g ★ Cent. 5934 Alt vedrørende Have-&Landbrugsredsk. Bast, Glas, Kit,Maling, Gement,Havesi., Tonkinstokke, Maatter, Varmebedsvin- duer, Drivhuskedler, Rør, Fittings, Drivhusbygning, Kedel- og Røranlæg. Svendsen Johs. Mitchellsg. 2 [v] g By 4584 Søborghus Tømmerhdl. & Savværk gSøb.78 Waveren M v. & Sønner, Afd. i Kbhvn. Heslegaardsv. 7 Hell. g Hell. 2642 Aabyhøj: Jensen Julius g 30 Brenderup F.: Hansen Marius g 119 E sb j er g : Toft K Andersen Kirkeg. 39 g 1972 Ko lding: Olesen Anders Krathusv. 4 g 2151 Steffensen ’ s Frøhandel v. F M Steffensen Helligkorsg. 6 g 1655 & 1656 Se Annoncen under Frø. Odense: Holbeck Rasm. & Søn, Akts. g 24 & 99 (5 Lin.) - Varmekedler, trukne Rør. Mortensen Einer Slotsg. 26 g 4644 & 1187 Randers: , Harder & Grundtvig g 25 & 2825 Alt i Binderiartikler, Kurve, Keramik. Roskilde: Roskilde Halmvarefabrik g 980 Halmbaand og Gartnerimaatter. Silkeborg: Gudenaas Fabriker g 367 Sprøjter og Plæneklippere for Haand- og Motorkraft. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Stensballe pr. Horsens: Ostergaards Frøavl g Hl 080 Ve jle: Olsen ’ s I A Eftf. ved Eiler Nielsen Nørreg. 15 g 389

Garverier. Tanners — Tanneries — Gerbereien Garveri-Artikler og -Maskiner se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Skind, beredte).

København: BALLINS M I SØNNER, Akts., HovedkontorBryggeriv.7 Valbyg ★ Cent. 7504 Bjøftøw H O Chromlæderfabr., Akts., Tre- kronerg. 126 Valby g ★ Cent. 14882 BJØRNELÆDERFABRIKEN, Akts., Bryggeriv. 7 Valby g Cent. 7218 Specialfabrik for Ghrom- Underlæder. Dansk Chromlæderfanrik, Akts., Gadekærv. 8,10 Valby g Cent. 9348 & 9448 Postkonto 29478 DANSK CHROMLÆDERFABRIK A /s KØBENHAVN (VALBY) GADEKÆRVEJ 8-10. telefon 9348 & 9446 telegramadr .„ chromlæder ! ‘ • HANDSKESKIND, VASKESKIND, BEKLÆDNING S SKI ND, SPALTSKIND, BOGBINDERSKIND, SKIND til IÆOERVARER , ULD - DEGRAS. Dominion Belting Co., The, og Hans Win ­ thers Garverier, Akts., Blegdamsv. 4 H) g ★ Cent. 9610 & 9620 Garveri - Akts. Øresund Raadmandsg. 15 Hl g Tg. 3441 & Tg. 6241 Repræsentant for Af B Glacéladerfabri ­ ken Kåvlinge, Sverige. Klenow ’ s W Sønner Emdrupv. |NV| g ★ Cent 605 Grundlagt 1853. Løvengreen ’ s HP Garveri, Akts., Roskildev. 57 Valby g ★ C. 8068 & 16968 Saale- og Bindsaalelæder, kombineret og grubegarvet. Nielsen Viggo & Karl 1. Theklav. 1 ®v] g Tg. 1463y Pade Ferdinand & Johan Schwartzlose Høj" vangen 16 Søborg g Søb. 955 Skandinavisk Pelsberederi ved A Mønster Kildebakkegaards Allé 240 Søborg g Søb. 745 Aarhus: Flach ’ s Carl Læderfabrik, Akts. Fiskerg. 51 g 307 Abildtorp e pr. Nakskov: Hansen A g N 156 Bogense; ] Jensen KJ Brøndersl

SVENDBORG TELEFON 16 2 8 TELEGRAM ADR. '. » FINGARVERI « POSTKONTO 370 74

r

BOGBINDERSKIND, NARV ­ SPALT, PORTEFØLJESKIND. faræde og naturelle i 7~aar, ?ed og jfalu. HAN DS K EVAS KE S Kl ND PUDSESKIND, HAJSKIND. BEKLÆDNINGSSKIND. KUN'EN GROS OG EXPORT.

Vard e: WassénVE g 190 V e j I e : Ballins M J Sønner, Akts, g 134 & 135 Vejle Saalelæderfabrik, Akts. g 1722 & 1723 ‘ /sVEJLE SAALELÆDERFABRIK SSNOERBROGADE 4 • VE ILE TELEFON 1722.^1723 9abnlcaL ’ an af:

Knudsen ’ :

SAALELÆDER. I I KÆRNE AFFALD FARVET LÆDER. J

BARK-OG chromgarvet OVER-OG UNDERLÆDER EN GROS A /s Å'KNUDSEHS EBELTOFT TLF.2 - TELEGRADR»KNUDScN«

Gartnerskoler. (se: Havebrugsskoler).

Viborg: Jensen H C Vesterbrog.25 g 227

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker