kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3325

Fag-Beg ister for Danmark

(Jylland) Gartnere

Vejle : Bertelsen M E Vardev. 103 ffi 1418 Gartneriet Bøgevang, B Dalberg Kolding Landev. 16 ff 2487 Hansen Edvard Arnold Fredericia Landev. 3ff 2176 Hestbech Aage Langelinie ff 90 Importen ved Harald Hansen Fredericiag.17 ff 1931 Jensen Hans Vesterg. 30 ff 15 Jensen M Vesterbrog. 11 ff 611 Klug I M Kirkeg. 7 ff 2644 Laursen Mich. Nutzhornsg. 9 ff 883 Nielsen H Chr. Koldingv. 76 ff 1629 Nielsen Vilh. Nørrebrog. 34 ff 118 Pedersen Brødr. Sønderg. 5 ff 190 Pedersen Brødr. E & G Sondermarksv. ff 2334 Poulsen Fred. & Søn Nørreg. 29 ff 1840 Rasmussen N P Vardev. 89 ff 1951 Simonsen H Sønderbrog. 17 ff 435 Sørensen Carl C GI. Jellingv. 10 ff 1038 Vemb: Dinesen L G ff 27 V er8t: Pilegaard A ff 47 Veslø s: Bech Carl ff 18 Vestbjerg pr. Hvorupgaard: Christof ­ fersen Gert ff V 22 Vesterager pr. Billum: Jensen Oluf ff B 5 Vester Hassin g: yidsted Kristian ff 46 Vester Sottrup: Jensen Johann Jiirgen ff 85 Vestervi g: Lauridsen C ff 13 V ibor g : Albertsen M C Set. Ibsg. 1 ff 171 Bode Kaj Aarhusv. ff 1113 Brostrøm C L Reberbanen 8 ff 345 Brostrom's Planteskole, C Nielsen Skivev. ff 42 Dam Julius Gravene 15 ff 165 Geertsen Joh. P Skivev. ff 471 Geertsen ’ s Rasmus Eftf., Peter Sørensen Reberbanen 9 ff 76 Hagn Johannes Vesterg. 18 ff 299 Jensen C M st. Set. Hans G. 9 ff 423 Jensen Thony, Vestermarkenff Vi 1208 Møller Augusta Jegstrupv. ff 1427 Nielsen G Wendelboe Set. Mathias G. 44 ff 953 & 1221 Pedersen P Chr. Jernbaneg. 14 C ff 1273 Rasmussen E Tapdrupv. ff 870 Sindesen J Set. Ibs G. 16 ff 482 Viby J.: Andersen Alfred Chr. ff 46 Gartnernes cooperative Forretning ff 326 Hansen. 1 Chr. ff 345 Jacobsen N ff 71 \ Kipper Julius ff 64 Kjær M ff 121 . Vejrup: Jessen Viggo ff 34 Vejstrup pr. Sjølund: Knudsen L ff V 15 Kristiansen Antonius ff 20 Petersen Carsten P ff 89 Rasmussen Gustav ff 163 Sørensen Hans Viby Mark pr. Viby J.: Hviid Valdemar ff V 279 Mundt Aug. ff V 80 Videbæk: Bugge E ff 85 V ildbjærg: Lindvig M Chr. ff 66 Vinderslev pr. Kellerup: vinderslev Anlægs & Hdlsgartneri, Jens Fr. Kjeld ­ sen ff V 48 Vind er up; Maigaard P M ff 23 V inding pr. Vejle: Iversen Emanuel ff Vi 43

Tiist pr. Mundelstrup: Glavind H ff T46~ “ Tim: Tim Handelsgartneri, Just Jensen ff 48 Tinglev: Schmidt Mathias ff 4015 Tise pr. Jebjæ rg: Østergaard Mff T13 Tislund pr. Holsted St.: Rehn Henrik ff Holsted By 33x Tistrup: Jensen P M ff 47 Tjæreborg: Pedersen J Knudsen ff 44 Todbjærg pr. Hjortshøj: Clausen Jens ff T 35 Toftlund: Buchard Marius ff 8 Christensen A ff 70 Nielsen Thorkild Hegelund ff 105 Torning pr. Kellerup : Dalgaard HF ff 17 Torrild pr. Odder: Brøndum Martin Chr. ff T 27 Torsted pr. Thisted: K oppe l Th. ff To 1 T orso: n ielsen Børge ff 41 Tranbjærg: Mikkelsen Jens ff 1 Nielsen Holger ff 66 Trige Skov pr. Aarhus: Christensen C ff Trige 12 Trustrup: Mønsted O T ff 51 Nielsen Th. ff 30 Ty lstrup : Sørensen Olul' ff 30 Tyregod ; Norlyk Ingvar ff 43 Tønder: ibsen Karl Heist ff 191 Lange Franz ff 92 Lorenzen Jakob ff 104 Pedersen Ernst Aug. ff 144 Petersen Emil ff 238 Tørring: Simonsen Johannes ff 100 Tørring pr. Laven: Balle Chr. ff Javngyde 24 Tøving pr. Erslev: Jensen Johs. ff T 14 Uldum: Daugaard N J ff58 Ulfborg: Kirk A ff 18 Petersen S A ff 113 Tybjerg Gunnar ff 14 Ulsted : Rasmussen Carl ff 8 L lstrup: Jenseu Bernhard ff 91 Sørensen J Breth ff 76 Ure pr. Vej le: Pedersen Aage ff V 164 Ut pr. Horsens: NielsenNielsffTyrsted6 Vamdrup: D a mm Emil, Ø-VamdrupffV20 Ed wardsen John ff 206 Geilager J H ff 83 Handelsgartneriet Vamdrup, E Th. Edwardsen ff 104 Vard e: ib sen Eiler ff 552 Larsen H V A ff 124 Larsen Solgaard ff 418 & 47 Trædballe pr. Vejle: Hede-Pedersen H ff V 59 Tved pr. Kolding: Biickmann Harald ff Dalby 28 Tvilho pr. Giej bjærg: Hansen Terman Ure Bakke pr. Vejle: Thomsen Signe ff V 1582

Vivild; Andersen M ff 35 Lindskou Willy ff 26 Vo j ens: Hansen Jørgen P ff 101 Lund J J ff 64 V oldby: Petersen Kr. ff 12 Vollerup: Jeppesen Jens J ff Sønderborg 970u Vork pr. Egtved: Hansen Ejner ff Rugsted 33 V raa: Sørensen NCff 37 Vraa Planteskole, S Larsen ff 27 Vrinder s: Jensen M ff 50 Vrøndin g: JørgensenII C ff 35 Væt pr. Langaa: Jørgensen Johannes $ V 25 Ødsted pr. Vejle: Hegnsvang Gartneri, O M Blicher-Olsen ff 0 48 Ølgod ■ Deigaard H ff 90 Ørnsø pr. Silkeborg: ø rnso Handelsgart- neri, Plouborg Larsen ff S 167 Ø rsted : Madsen Chr. ff 39 Ørum pr. Ørum Sønderlyng: Nørgaard Ernst ff 0 58 Østbirk: Jonsson Sigm. ff 24 Øster A ssels: pi nnc rup Martin ff 34 Øster Bisholt pr. Horsens: Svensson G ff Glud 56 Øster Hassing pr. Gandrup: Nielsen Ejler A ff G 45 Øster Jølby: Bredsted Gunnar J ff 50 Øster Sundby pr. Aalborg: Buus Axel ff Nørre Tranders 42 Østervang Handelsgartneri, Gunnar Nielsen ff Nørre Tranders 44 Øster Ut tru p pr. Aalb org: Gartneriet Landlyst ved J Hassing Poulsen ff 0 U 27 0 ster Vraa: Dancker Jensen J A ff 44 Østrup pr, Rande rs: Fi sc her Anker ff Støvring 33 Artikler for Gartnere. Gardeners ’ Sundriesmen — Fournitures pour horti- culteurs — Glrtnerei-Bedarfsartikel København : ÅboHalmvarefabrik Brofogedv.5lNVl ff Tg.131 Bendix Brodr. Gammeltorv 18 IS ff Cent. 1050,3950,10350 & 13550 Jordfræsere, Motorplæneklippere, Heste- og Motorsprøjter, m. m. Carbokrimp Handels- & Fabrikations Kom ­ pagni, Akts., Kampmannsg.2 E) ff ★ Cent. 3785 Christiansen Aarup Nyhavn 31 F E ff Cent. 12909 - „Cooper 1 ' og „Fison “ . Cycas af 1933, Akts. Hannoverg. 10 |s] Provinseksp. : ff Am. 1509 Indenbyseksp.: Linnésg. 24 EJ ff C. 5346 & By. 3401 Torveudsalg: Bømersg. 45 ff ★ C. 5637 Dahl Brodr. Akts. Vesterbrog. 1 ffl ff JjtC. 6585 Danamycel GI. Kirkev. 77 ff Kastrup 936 Danske Gødnings-Kompagni, Det, Akts., Amalieg. 15 E ff ★ Cent. 6388 anbefaler: Havegødningen Nitrophoska IG samt Kalksalpeter, Sv. Ammoniak, 1 6% Natronsalpeter, Chilesalpeter, Superfosfat, Kaligødninger m. m. Dæhnfeldt L, Akts., Frederiksborgg. 21 E ’ ff Cent. 14990 8 Elmgreen Arvid Klintev. 23 Brh.

Veddum: Lundsgaard P ff 13 Veggerslev pr. Tornled: Frey É ff V 37 Krogh E ff V 1!) V e .j e n : Andersen J P, Søndermarken ff V 280 Bill Hans Jensen ff 132 Burkal Marius ff 228 Friis N, Andst Brohus ff 220 Nielsen Palle ff 62

Larsen Carl ff Ve 2455 Terkelsen Jens ff Vi 42 Vindingland pr. Vejle: Henriksen V ff Vinding 338

Vejlby pr. Risskov: Andersen Emil ff R 9409 Jensen Adolf ff R 9830 Johansen A P ff R 9489 Thomsen Carlo ff R 9824

Vissing Kloster pr . Ska n derborg: Christensen Marie ff Sønder Vissing 21x Vium pr. Sjørslev: Vistisen Chr. ff Hvam 21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker