kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3317

Fag-Register for Danmark

(Loiiand-Faister) Gartnere

Tore by pr. F 1 i n t i n s e : Jensen Johs. $ Grænge 72 Udstolpe pr. Sakskøbing: Rej P F jg Slemminge 22v Vaabensted pr.Sakskøbing: Jørgensen J $ S 4062 Vesterborg: NielsenMartinjg 38 Vester Kippinge pr. Nørr e Alslev : Jensen Anton jg Vaalse 34x Væggerløse : Andresen Rudolph $ 29 Ønslev pr. Eskilstrup: Damgaard P$ 0 45 Larsen Knud $ 0 60 x Øverup pr. Tingsted: Holm G $ T 18

Nakskov: Christensen & Hansen Rodby v. $ 401 & 231 Christensen L Maribov. $ 828v Frederiksen Henry Skansen $ 173 Jensen H Maribov. 31 $ 183 Kistrup N Taarsv. 40 jg 307 Knudsen V Rosnæsv. jg 915x Meiborg C Rødhyv. 87 $ 171 Nielsen H Bredg. 3 $ 399 Nielsen-Jyde Chr. Fællesskabsv. 22 $ 446 Pedersen J Bek Svingelsv. 85 $ 868 Rasmussen G Fællesskabsv. $ 418 Rasmussen Hans E Svingelsv. 131 $ 679 v Rasmussen R Chr., Lienlund $ N 403 Neble pr. Nørre Alslev: Hansen HI $ N A 145 Nykøbing F.: Christoffersen Kaj Østerg. 29 $ 10 Corfitzen V Vesterskovv. $ 243 & 698 Holmberg E. H C Andersens G. 8 $ 875 Tønnesen M Jg 60y Walther Emil $ 160 Nørreball e : FerdinandsenHFjgØstofte45 Nørre Vedby pr. Nørre Alslev: Petersen Carl jg Orehoved 31x Nørre Ørslev pr. Egebjærg: Hansen Anna jg N 0 28y Hansen Chr. $ N 0 36 Nielsen Hans P Jg N 0 39x Orehove d: Jørgensen Aage $ 73x Raarup pr. Vestenskov: Nielsen S A $ Næsby 46y Radsted pr. Sakskøbing: Jørgensen K $ S 8426 Riserup pr. Nørre Alslev: Nielsen Ejner $ N A 117 y R 0 dby: Christensen P Jg 1146 Christensen Th. $ 1103 Hassenkam F Rødby Handelsgartneri ved Alb. Benth-' mussen $ 1061 Siemsen Eduard Jg 4157 Wengel-Christensen P $1193 Saksk øbipg: Damgaard A $ 4360 Jørgensen C jg 4026 Olsen Frederik jg 4219 Petersen I K, Rørbæk $ S 4284 Rasmussen Peter $ 4253 Skelstrup pr. Maribo: Reitz Chr. $ Maribo 502 x Spids by pr. Tillit.se : Kragh Aage $ T 5y Stokkemarke: Jørgensen H J $ 35 Stovby pr. Væggerløse: Hansen R $ V 42 Stubbekøbing : Andersen Poul $ 1( Hansen H $ 1284 Stu bberu p pr. Tingsted: Olsen JL jl T 30 x Sunjby pr. Nørre Alslev: Petersen Th. Jg Øster Kippinge 91x S ystofte p r. Nykøbing F.: Rasmussen R jg N 5404 Søllested: Andersen J P $ 119 Munk Henrik $ 69x Sønderherred pr. Fejø: Frederiksen E C K $ Fejø Vesterby 111* Sønder Kirkeby pr- E gebjærg: Andersen J Anton jg S K 27 Sørup pr. Nørre balle: Hansen C Jg Østoite 42 Tirsted pr. Vester Tir sted: Christiansen Frederik jg T 35 Juul A Carl Grønsundsv.9 $ 54 Nysted^ GraaeInger $ 1085 Hansen J B Jg 1187 Jørgensen Henry $ 1035 Nørre Alslev: Boding A $ 66 Sandby pr. Harp e lunde: Hansen Aage Friis $ S 40 x Rasmussen M jg S 35

Øster-Marie: Jørgensen Charles jg 49 Øster Stillinge pr. Slagelse: Madsen Gerh. Jg Kirke Stillinge 85 x Østrupbæk pr. Veksø: Buchholzer J jg Gundsolille 104 u

Lolland-Falster. Abildtorp pr. Nakskov: Hansen S M Jg N 464x

Aske: Jensen Carl M $ 9 Band holm : Jensen Ove Knuthenborg Slotsgartneri $ 8 Birket pr. Torrig: Birket Handelsgart ­ neri ved Ludv. Sørensen jg B 40 Bjørup pr. Nykøbing F .: Hansen Karl Bogø By: Jensen S Jg 41 Petersen Albert $ 28x Branderslev pr. Nakskov: Due A jg N 754 Bruserup pr. Væggerløse:

Mortensen Joh. $ T 40 Poulsen Vagn Jg T 9x

Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge. Aa-Højrup pr. Brenderup F.:

Hansen Th. $ Marrebæk 13 B ursø : Hansen IIP jg 7u Dannemare: Pedersen H L Jg 6 Errindlev: Rasmussen G $ 31 u Eskilstrup: Larsen Jens Jg 16 Olsen R L jg 96 Rasmussen E Chr. jg 85

Kristensen Ejner Jg B 197 Aarslev: Jensen R $ 44 Kjærgaard Magne $ 46 Aarup: Petersen A C $40 Aasum pr. Odense:

Hansen Herman $ Marslev 93 Hansen Valdemar $ Marslev 65 Jørgensen Karl $ Marslev 156 Madsen Mads Chr. $ Marslev 62 Madsen Th . $ Marslev 38 Aavang pr. Gamby: Hansen Aage jg Hindevad 58 Agedru p: Frantzen Aug. $ Dræby 17 Allese pr. Odense: Larsen Laurits Chr. $ A 25 Schmidt Mjg A 53 Anderup pr. Søhus: Jensen L Fr. $ Odense 2068 Jørgensen Adolf $ Odense 7193 Jørgensen Herman $ Odense 1392 Larsen Knud $ Odense 5317 Mortensen Vilhelm $ Odense 5256 Petersen H Rosendahl $ Odense 4374 Anderu p Mark pr. Søhus: Jensen P jg Odense 5664 Larsen Ejner $ Odense 4675 Askebæk pr. Øksendrup. Hansen Christian $ Hesselager 285 Assens: AndersenH A jl 507 Bekker ’ s A F Enke $ 113 Gartneriet Skovly, Gunnar Nielsen Jg 100 Hansen Carl $ 147 Hansen Hans C Mejborg $ 182 Hansen Lauritz V jg 43 Jonassen Johannes $ 196 Lawsen Brødr., Høj vang $ 169 Avnslev pr. Hjulby: Knudsen K P $ Skalkendrup 81 Baaring pr. Asperup: Hust Anders $ A 81 Baaring Mark pr. Asperup: Larsen Hans J Jg A 115 Poulsen Niels $ A 25 Baaring Sko v pr. Asperup: Nielsen Niels A jg A 45 Rasmussen A K $ A 29 Ballen pr. Ollerup: “ Petersen Aksel I $ Vester Skerninge 67 B ellinge : Askholm Chr. $ 168

Flintinge : Christiansen CH jg Grænge 20 Fuglse pr- Hole by: Hansen Chr. $F21v Gedesby pr. Gedser: Mortensen $ Ge- desby 23 y Grænge : R es trup C $ 1 Guldborg L.: Bonnesen Erik jg 9 Christensen Vald. $ 8 Hansen G Jg 51 x Jensen Karl Jg 6x Larsen Chr. jg 50x Gurreby pr. Søllested: Bentzen Emil jg S 54x Halsted Kloster pr. Avnede: Jensen K Jg Skovlænge 41 Halsted Tvede pr. Vesterborg: Johansen Knud Jg V41y Hellinge pr. Søllested: Mogensen J ul. $ Skovlænge 1 6y Holeby: Jørgensen Evardt. jg 97 Holleby pr. Nakskov: Sørensen P jg N 876 v Horbelev: Hansen Chr. f 70 Hansen Henry jg 4 Horslunde: Samuelsen H $52 Idestrup pr. Sønder Ørslev: Berthclsen Peter $1 139x Møller Poul $ 181 Petersen Laurits jg I 65 Karleby: Hansen Poul $ 34 Karleby pr . Øster Ulsl ev: Hansen Ma ­ rius jg 0 U 5 Kastager: Ottosen J $ 31 u Keldernæs pr. Bandholm: Mortensen Theodor jg 50 Kettinge: stoffer Chr. $ Nysted 1208 Klodsko v pr. Tingsted : Johansen Johanne Kraghave pr. Nykøbing F.:- Andersen F $ N 875

>- 1 Larsen Svend $ Odense 4267

Kehler O $ Tingsted 16 Larsen Ove $ Tingsted 2 Mortensen Fr. $ N 380x Lindet:

Larsen Lavst J $ 83 Pedersen Knud jg 135 Petersen Brødr. jg 58

Johansen Rich. $ Vesterborg 46u Maribo: Jørgensen Svend $ 182 Kølle Grønlund $ 439 Larsen L $ 140 Petersen B $ 195 N agelsti pr. Nykøb i ng F.: Hansen J jg Na 10 Jørgensen P $Ny951y

Bellingebro pr. Bellinge: Wichmann Akseljg Bellinge 170 Birkum pr. Højby F.: Sørensen Sofus $ Davinde 79 | Bla ndebjærg pr. Lindelse: I Nielsen B $ Hennetved 110

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker