kraks vejviser 1940 handelskalender

(Sjælland) Gartnere

VII — 3315

Fag-Regisler for Danmark Marbæk pr. Frederikssund: Nielsen L f F 88

Sandkaas pr. Allinge: Andersen Brødr. f Å 110 Sandved : Silius-Nielsen J Chr. f 14 Sandvig : Kofod Lauritz,Hallelyst f S 6 Saunte : Nielsen C f 56 Olsen J ens f 59 Petersen Anders f 32u Sengeløse pr. Taastrup: Andersen L C f S 96 Christensen Helge f S 99 Reetz Tage f S 25 Sigers levøster pr. Frederikssund: N ielsen F f Sigerslewester 59 Sigersted pr. Fjenneslev: Graae Ingvard f S 43 Skellebjærg: Gartneriet Frihedsmindef 79 Hansen Aksel f 73 Skibby: Kruse C f 83 Rasmussen Chr. f 142 Skibinge pr. Præstø : Stoltze Svend f P 151 Skibstrup pr. Aalsgaarde: Lavesen D f Saunte 29 Skotterup pr. Snekkersten: Ulmer Frederik f Sn 102 Skovlunde: Frederiksen Laur. f Ballerup 128 v Kristensen Johs. f Ballerup 81 v Olsson Alfr. f Ballerup 135 Skovrækken pr. Vallø: Pedersen Poul f V 87 Skuderløse pr. Braaby: Mathiesen Hans f Konradsfeld 3u Skæl skør: Biilow-Olsen Arne f 144 Hansen Holger f 319 Hansen Willy f 300 Jørgensen L P f 232 & 121 Skævinge: HansenHSylvestf 82 Slagelse: Ancher-Nielsen C Skælskørv. 18 f 13 Andersen J P Kalundborgv. 7 f 424 Andersen L P Skovsøg. 10 f 26 Bertelsen ’ s Axel Handelsgartneri Bredeg. 35 f 206 & 99 La France ved O Johansen Schweizerpi. 2 f 497 & 568 Gram Wagner Rønnev. 5 f 1265 Hoifmann-Madsen I Mariendals Allé 20 f 659 Justesen Vald. Sorøv. 27 f 182 Nørgaard N, Landsgrav f S 878 Petersen J D Slots Allé 16 f 738 Rasmussen R M. Nordre Mark f 627 RosenmeierA & Søn MariendalsAllélOf 719 SauerM A Lillevangsv. f 516 Schwartz Svend Kalundborgv. 43 f 1364 Slaglille pr. Fjerinesle v : Sørensen Henryf Sorø 596 Slangerup h andelsgartneriet Aagaard, R C Andersen f 140 Slangerup Ove rd rev p r. Slangerup: Larsen Villy f S 127v Slimminge p r. Østervang: Hanser Peter Stolpe f Vollerslev 3 Slots Bjærgby pr. Slagelse: Paulsen Knud f SB 43 Sludstr up . Petersen C Vilhelm f 52 Smørumnedre pr. Ballerup: Møller — ÉrniTflMaaløv 32 A Smørumo vre pr. Maaløv: "Nielsen AP fS 22 Petersen Bertel f S 16 Windekilde Johny f S 55

Oreby pr. Sonder Bjærge: Hoj Brødr. f SB 43x Overby pr. Nykøbing S.: Nielsen Aug. f Odden 44

Melby pr. Kalundborg: Larsen Emil f Åarby 117u ^• ern: Jæger Emil f 20 & 28 Mosejby_ pr. Holb æk : Hansen Jørgen f Udbyl54 Mosede: Christensen Vald. Postadr. Taastrup f Greve 136 Jespersen Alfr. Postadr. Greve Strand f G40 Larsen Peder Postadr. Taastrupf Greve 86 Mullerup pr. Slagelse: Albrechtsen G J f M 19 Knudsen O f M 60 Mørdrup pr. Espergærde: Larsen V Laugmann f Kvistgaard 78 Petersen Chr. f Kvistgaard 53x Mørkov: Mortensen Chr. f 60 Naaby pr. Herlufmagle: Naaby Handelsgartneri, J P Petersen Navrbjærg pr. Lille Skensved: Christiansen Johs. f S 83 Jensen Edv. f S 58 Jensen J f S 86 Neksø: Bjerregaard Martin f 35 Nordlund pr. Glostrup: Hansen C Johs. f Avedøre 33 Nyborre pr. Bor re: j en sen Skov f 2020 Olsen Carl f B 2041 Ny Humlebæk pr. Humlebæk: Olsen Chr. f H 123 Nyhuse pr. Tureby ; Simonsen C Toft f T7 Nyker: Pedersen Thorvald f 74x Svendsen Morten f 54 Nykøbing S.: Jørgensen Th. f 97 &248 Lauridsen Aksel f 59 Orbe Rich f 303 Nyledsbakken pr.Nykøbing S.: N yr up pr. Kalundborg : Klintebo ’ s Gartneri, G M Ch. Klug f Raklev 35 Ny Æblenæs pr. Stege: Olsen Klemmen f Damsholte 60 Næstved: Aakande ved R Sorensen ’ s Eftf. R Knud Sørensen f 130 Albrechtsen C f 902 Andersen H f 736 Borella N L f 236. Gram H J f 787 Hansen Brødr. E & S f 295 Henriksen Th. 1213u Herlufsvænge Handelsgartneri, HGram f 1458 Jensen E, 1. Næstved f N 540 Jensen Emil f 1047 Jensen Sofus f Nykøbing 377 Nyraad ; Ravn J f Nymark 36

Ped ersb org pr. Sorø: Mansa N f S 576 Poller up pr. Stege: Dahl Emil fKeldby 3186 Hansen H P f Keldby 3018 Præstø: Jensen J P f 207 Rytter E Rasmussen f 229 Ramløse pr. Helsinge: Lund Svend Aage f R 53 Ramløse Sand pr. Frederiksværk: Effersøe Helene f Ramløse 45 x Ramsølille pr. Havdrujn Sørensen J E Ravnsnæs pr. Birkerød: Holbek V f B 555 Regstrup: Christiansen ’ s J Handelsgart ­ neri, P Christiansen f Søstrup 44 Regstruplund pr. Jyderup: Regstruplund Gartneri f 34x Ringsted: Larsen L f 499 Mortensen Brødr. Handelsgartnere ved Fr. & Karl Mortensen f 112 Petersen Helge f 612 Ris pr. Faarevejle St.: Faarevejle Handelsgartneri, AOlsen f F100 Risby pr. Taastrup: Reidl II f Herstedvester 32 Rislev pr. Næstved: Lærke Frederik f R47 Roskilde: Forslund Ejnar M Køgev. f 1619 Hansen Brødr. Ringstedg. 64 f 1294 Hansen H Vesterg. 26 f 1073 Hansen O, Trekroner f 523 Jensen J P Marbjærgv. f 1534x Jensen K Vesterg. 14 f 1201 & 1224 Jensen Wilh. Borgediget 21 f 554 Kyed Alfr. Køgev. f 1449 Larsen Jul. Vesterg. 23 f 175 Lindkvist E Ringstedv. 53 f 605 Nielsen Hillebert Trekronerv. f 1247 Nielsen Johannes Clermontg. 10 f 1013 Nielsen Tage Algade 54 f 1704 Petersen ’ s Alfr. Handelsgartneri v. C L Holme Jernbaneg. 7 f 65 & 1465 Rasmussen Imm. Ringstedg. 67 f 177 Roskil de Nymark pr. Roskilde: Larsen Karl f R 937x Ruds Vedb y: Christiansen William f 139 Rødvig Stevn s: Rasmussen P f R 97 Rønne: Andersen Mf 492 Kyhn Carl f 911 Kyhn Chr. f 448 Larsen HP | 308 Nielsen Ernst f 512 Pedersen H f 312 Rønnebæk pr. Næstved: Jacobsen Georg f Næstelsøl4u Rørtang Overdre v pr. Snekkersten: Andersen A Chr. f S 4y Rørvig: Dreyer Kr. f Isøre 39 Samsø: Bryder Ole, Pillemark f Trane ­ bjærg 384 Jensen Jørgen, Ballen pr. Kolby ffi Trane ­ bjærg 291b Jørgensen L, Haarmark pr. Pillemark f Tranebjærg 112 Kæmpe M, Tranebjærg f T 203 Nørbjerg ’ s Gartneri, Nordby f N 24 Thomsen C J, Kolby Kaas pr. Kolby ffl Tranebjærg 235b Tranebjærg Gartneri ved C Nørbjerg,Trane ­ bjærg f T 71 Sandby pr. Vrangstrup : Pedersen Martin f Skovmark 32 Hansen Jens P f 768 Hansen Svend f 457 Jørgensen H Chr. f 901

Larsen A f 704 Larsen G f 415 Milton, Emil Jensen f 1228 Nielsen Carl Fr. f 953 x Nielsen E f 1263 Nielsen S P f 1070 Paulsen N O f 479 Petersen Aage f 1660 Petersen EH |l 597 Petersen Holger f 1000

Rasmussen G f 836 Rosenstand K $ 511 Schiotz E f 651 Sørensen Willy, 1. Næstved f N 1370 Nødebo pr. Fredensborg:

Nielsen Vilh. f F 1602 Nørre Asmi nd ru p: Jensen H Henry f A 81

Snekkersten : Christensen Chr. f 281 S n e s I e v : Pedersen A f Hjælmsø42 Solhoj pr. Hedehusene: Andreasen Sv. J f Torslunde 21 Sorthat pr. Rønne: Ancher Jens f Hasle 112x

N ørre Jæ rnløse pr. Regstrup: Stefansen Alfr. f Sønder Jærnløse 6 Nørre Mern pr. Mern: Nielsen Otto f M 91 Gp pe Sundby: oisen Axel Th. f Frede ­ rikssund 389

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker