kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Keg ister for Danmark Casiras (Carl Sæmundsen ’ s Industrirepræ ­ sentationer, Akts.,) Holbergsg. 15 KJ f C. 12880 & 6474 CASiRAS

Garn 2 NORDISKE KAMGARNSPINDERI, DET, Akts., Kontor og Lager: N-Sø ­ gade 35 KJ f ★ C. 11945 ODENSE KAMGARNSSPINDERI, Akts., Oplag: st. Strandstr. 21e S3 f ★ C. 16463 OEHLENSCHLÅGER ’ s O EFTR., Kebmagerg. 9 E f ★ C 2564&6564 - Uld- Bomuld- og Silkegarner tilBroderibrug. Permin Carl Ny Østerg. 3 E f Cent. 4871, 15971 & By 4184 Forhandling af Garn fra: Rex-Yarn Trading Co. ved Erik Wiberg st.Strandstr. 21 E $ ★ C. 16463 _ Salomon Knud, I E Ohlsens G. 14 iøl ffi Øb. 2135 Garner til Trikotagefabr. og Væverier. Skandinavisk Kunstsilke Import ved Harald Michelsen Kompagnistr. 34 E f C. 1743 Kunstsilke-, Bomulds-, Natursilke- <£• Uldgarn. Lager i København. Sæmundsen ’ s Carl Industrirepræsentationer, Akts., Holbergsg. 15 E ® C. 12880 & 6474 Sørensen & Westergaard Vesterg. 10 S3 j) ★ C. 6190 & 6157 Kontor 6137 Provins 8 Thiesen Viggo E Løngangstr. 24 E D ★ C. 8241 Wissing & Bindseil Dalslandsg. 11 [s] ffi ★ Cent. 4678 Se under Clarks. Volkerts Brdr. Fabriker, Akts., Kontor og Lager Købmagerg. 62,64 S3 $ Cent. 2078 Wiirth Julius N-Voldg. 2 Kl f *0.13280

VII — 3309 Jacobsen Carl St. Peders Str. 19 KJ f Cent. 4219 & 10019 CARL JACOBSEN Telegr. Adr. PpHprQ^fr 10 TLF. C. 42I9 NESBOCAJ oi. reuersoir. it# _ - !OOI9 PATONS & BALDWINS BEEHIVE SCOTCH FINGERING og de andre kendte Mærker i Uldgarn og Angora. Jæger Gunnar & Co. st. Kongensg. 14 E f ★ C. 14049 GUNNAR JÆGER C CO. £Ls±ei^s SÅxytsÅe. fayenda EVANS sy -& BRODERGARN GLISTA REPRISER MERC. STOPPEGARN Jørgensen Emil, Indeh. Axel J Hansen Fri ­ havnen Manufakturhuset [ø] f C. 8211 EMIL JØRGENSEN O ndehaver axel j . hansen ) FRIHAVNEN MANUFAKTURHUSET ® TLF. CENT. 8211-TELEGRADR.„DEMCES.' Eneforhandler for Skandinavien. ogTmland af Garn i Bomuld, Ein og Silke samt Eidsec DM-C BESKYTTET FABRIKSMÆRKE fra tyolfus - Mieg & Cie., Société anonyme Mulhouse -Belfort-Paris. Akts. Mariendalsv. 55 [F] fl ★ Gh. 7066 KØBENHAVNS MEKANISKE NET & GARN FABRIK N.P.UTZONVs MARIENDALSVEJ 55 0 TLF. GH. 7066 ETABL.1892. TELEGRAM ADR. „UTZONGAR.N." < F abrik af FILÉRGARN oc BINDEGARN V ------------------------------- — — -------------------- — — / Longo Leth & Co. Frederiksbergg. 23 S3 f Cent. 8512 Telegramadr. „Longlet ‘ ‘ Agentur for S. A. ITALVISCOSA - MILANO S. A. Snia Viscosa - Milano S. A. Cisa Viscosa - Roma S. A. Chatillon - Milano i Kunstsilkegarn. Møller Otto E & Co., Akts., N-Søgade 35 KJ f Cent. 2335 & 1344 t Nielsen Chr. Kontor og Lager Studiestr. 3KJ fCent.15332 - Telegramadr. „Chravniel*. Nobaco v. Kjeld L Sæmundsen Havneg. 17 El f Pa. 7121 nobaco alt i Bomulds-, Uld- & Silkegarn. Earmark Wm. Amagert. 3 E Cent.81 Kbhvns mek. Net- & Garn Fabrik, N P Utzon,

Texfilbranchen sotn: Uld -Tops-Noils- Laps -Rags* Flocks -Wasfes * Shoddies Raa Bomuld-Liniers Bomuldsclips - Angola* Uldgarner, farvel og ufarvef. Bomuldsgarner, mere, og umerc. Kohaar-Kalveliaar Hair-Waste - Wool -Waste Sygarn -Angoragarn. Natursilke - Kunstsilke CARL SÆMUNDSEN ’ s INOUSTRIREPRÆSENTATIONER Vs

HOLBERGSGADE 15 K TLF. 12800 a 6^t7A Celanese det kendte Silkegarn

Davidsen Gøsta, Joh. Baunes PI. 6 f 5756 Aarhus.

Clarks Garn (Wissing & Bindseil)Dalslandsg. 11 [SJ H ★ Cent. 4678

Amagergarn

Strikkegarn

Stoppegarn

Hæklegarn Syg ar n Fabrikationsgarn WISSING & BINDSEIL I dalslandsgade ii . tlf . acent . ^678 1 Danielson H, N-Voldg. 88 Kl f Cent. 10865 &5S64 Franck Ernst V-Voldg. 102 [v] f By 4109 Silke- og Bomuldsgarn til Fabrikation. Frank Michael, Akts., Fabrik: Holger Dan ­ skes V. 28,30 E f Gh. 2676 Hæklegarn - Fiskegarn og Bomulds ­ bindegarn. Garncentralen ved H de Neergaard Silkeg. 5 E f C. 11618 Glanzstoff-Nordica, A/S, N-Voldg. 2 S3 f ★ C. 13280 Telegramadr. ,,Glansstofl “ . Hedegaard Øjvind GI. Konger. 91 El f Cent 13586 & V 5400 Henry-Nielsen, Poul Akts., Gothersg. 8 KJ f C. 4238

Brønderslev: Carstensen ’ s Klædefabrik, Akts, f 40 Grindsted : Andels-Klædefabriken f 20 DanskUldgarn.Tæpper,Klædevarer m.m. Holstebro: Holstebro Garnspinderi ved Møller Kristiansen & P Larsen f 58 Ikast : Dansk Vigognespinderi,Akts.f 150 & 11,8 Kolding: Volkerts Br dr. Fabriker, Akts, g 344 & 700 Krilr. Volkerts Fabriker Aktieselskab Tif. 344 Kolding tit . 700 Telegramadr. „ Volkert^. Alle Slags Væve-, Vigogne- og Possementgarner. Korsør: Fiskenet, Akts, fill - Garn til Gardiner. Nykøbing F.: Petersen Charles W Slotsg. 43 f 202

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker