kraks vejviser 1940 handelskalender

VII -3308

Fag-Register for Danmark

Gardiner 1

Frank Michael, Akts., Fabrik: Holger Dan ­ skes V. 28,30 E D Gh. 2676 Fiskenet - Filétnet. Grumstrup Vilh., Akts., Amagert.6Kl fiCent. 5683 & 13198 Kbhvns Gardinfabrik, Akts., Mortonsv. 11 Lyngby JJ Lyngby 145 Manua, Akts.,Norreg. 7 KJ $ Palæ 5008 OLESEN C. Akts., HøjbroPl. 4 Kl D ★ Cent.5885 Winsløw W pilestr. 45 E f Palæ 4277 W.WINSLØW PILESTRÆDE 45 KØBENHAVN £ TLF. PALÆ 4277 En gros Fabrikation for olie Arter GARDINER AF PA SS ED E fag * OG STORES. GARDIN ER 1 METERM AAL LAGER AF DE KOR AT IONSSTOF orsens enriksen P Aaboulevarden 47 $ 725 IR HEIlRIKSEhl TELEFON H H

Kirsch Nørrebrog. 32 [ED JO ★ C. 6631 OVEDFORHANDLER

København (Fortsættelse): Kriigers C Tapetfabrik, Udsalget for, Akts., Østerg. 16 E jl 0. 3319 & 6638 _________ KRIIGERS GARDINER ØSTERGADE 16 TELEFONER: CENT. 3319 & 6638 Raad og Vejledning v. Expert. Smukkeste Ophængning og Tilklipning. Kbhvns Tæppelager, Kurt Nielsen Frederiks- borgg. 34 Kl D ★ C. 6811 KJOBENHAVNS TÆPPELAGER FREDERI KSBORGG. 34 TLF. ★ CENT. 6811

d- NIELSEN NØRREBROGADE 322

FORSKYDELIGE GARDINSTÆNGER.

Moos Gunnar, Herluf Trolles G. 16 A Kl j) Palæ 7023 Muller Rich., Akts., Raadmandsg.55 (Ni ®-^-C. 4604 EM STANGEN ^^fo rskydelig Gardinst ang^^

égerz dabrik-afton.

Ni< Isen J Nørrebrog. 32 [N] $ ★ C. 6631

Aalborg: G a .p 0 v. Mathiasen & Bystrup Petersen Hadsundv. 22 J} 840

AABOULEV. 47 HORSENS

DANMARKS STØRSTE SPECIAL ­

EN GROS FABRIK FOR STORES

FORRETNING GARDINER GULVTÆPPER

Garn. Yams — Fil — Game 1. Udsalg. 2. Fabrikker og en gros. 1, Udsalg.

b

Korsor: Fiskenet, Akts, $ 111 - Filet-Gardinnet. Od ense : Mogensen og Dessau ’ s Væverier, Akts. Kontor, Lager o? Direktion Jp 69 (2 Lin.) Telegramadr. „Væverierne" Postk. 14200 Se under Bomuldsvæverier. Sønderborg: Sønderborg mekaniskeNetfabrik,MLUtzon, Akts. f 296

København:

AbildgaardCarl,Gl.Kongev.l04[3$Cent.8023 Kmplegarn, Vævegarn, Fileregarn. BULL ’ S F EFTF., E Skifter Købmagerg. 8 0 | C. 15488 Garnforr. Minerva. Frederikke Steenstrup Skinderg. 37 KI JJ Palæ 5153 Garn-Magasinet ved Kokborg, Stridsland & Co. Amagert. 17 Kl $ Palæ 669 Garnnøglet ved K M L? ngbye & B Scheel Hørsholmsv. 55 Rungsted Kyst JJ Ru. 100 Gaveboden ved E Nielsen Bredg. 77 Kl $ Pa- læ 4689 & Palæ 4889 Moderne Haandarbejde, Akts., Niels Ilem- mingsens G.8 0 | Palæ 4776 Nissen Ingeborg Slagelseg. 9 [g] J) 0 5592 Olsson Arvida Ø-Farimagsg. 67 [g] f) Øb. 7978x Persson ’ s P Garnbod, Akts., st. Kongensg.19 KJ Palæ 3090 Væve-Garns-Lageret v. Nis Nenken Køb ­ magerg. 56 Kl J) Pa. 6267

Gardinstænger. (se tillige: Forgyldere; Liste- og Rundstokkefabr.).

PiperOtto Raadhuspl. 14 13 $ ★ Cent. 1616

København:

Barsoe Chr. Hambrosg. 23 iVJ ® Cent. 3320 & 7564 Danske Rex Gardinstænger. Elite Gardinstangsfabr. v. Anning-Petersen Skoleg. 2B Valby j) Va. 5312 GARDINSTANGSFABRIKEN m m " tuf j (Li i FORSKYDELIGE GARDINSTÆNGER

2. Gardiner, Fabr. & en gros

Københ avn : Aagesen & Co.Akts. Amagert.29KJDPa.5120 Brodde & Vilhelmsen Gothersg. 8CKJ DCent. 14680 & Palæ 2190 Dansk Filetstores-Industri, Akts., st. Kon- gensg. 59G Kl D Pa- &140 DANSK GARDIN- OG TEKSTIL FA ­ Telegramadr. „Gardinfabrik 11 . Engelhardt & Lohse Studiestr. 34 OS D ★ Cent. 813 & 11813 Postkonto 13 Telegramadr. „Williams' 1 . BRIK Hasselbalch & Co. Kejserg. 2 KJ $ ★ Cent. 380

2. Fabrikker og en gros.

Kobenhavn: Bendixen Thomas Bredg. 29 Kl $ C. 2205 BIHESEN POVL st. Kongensg. 55 Kl f ★ C. 15550

Gardinstangsfabr. Elite ved Anning-Petersen Skoleg. 2B Valby f Va. 5312

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker