kraks vejviser 1940 handelskalender

Garderobeskabe

Fag-Register for Danmark

Jydsk Galvaniserings-Anstalt Knudrisg. 3,5 g 1845 Esbjerg: Galvanisk Industri Kongensg. 23 g 1133 Kolding: Koiding Galvaniseringsanstalt, C F Gildsig Laasbyg. 32 g 820 Nørresundby: Nordjyllands Galvanise ­ rings-Anstalt, H Groth g 5964 Odder: Ladegaard & Co., Akts, g 34 & 215 ______ LADEGAARD & Co Akts. ODDER Varm og elektrisk Galvanisering at Smede- og Støbegods.

Galvanisering.

Garderobeskabe.

København : Dansk Galvaniserings Anstalt ved Jensen & Sørensen, Holger Danskes V. 42 (E®Go. 6004 & Go 6400 ________________ DANSK GALVANISERINGS ANSTALT JENSEN &, SØRENSEN GOTH • 6°OO VARM - GALVANI SERING DanskeUaivamseringsFabrikker (JChr.Jen- sen ’ s Galvaniserings-Etabl.) Amager«-. 6 Kl 1 C. 1718 & 3718 Jensen ’ s J Chr. Galvaniserings-Etabl. Hovedkontor Amagerg. 6 E jlC. 1718 & 3718 og Holmbladsg.39 IS] 9) ★ C. 13718 & Am. 1672 Se foregaaende Spalte. KbhvnsGalvaniserings-Anstalt,Marius Peter ­ sen Teglholmsg. ES gi Cent. 7944 & 12354 og Adelg. 83 Kl g) Cent. 6944 CENTRAL 7944

København: Fiedler V, Akts., H C Ørsteds V. 30 [3 ® C. 2790 &V 4320 SCHÆBELOLUF&FERD. Firmaerne Finsensv. 34 E g C. 2938,3311 & 12951

Gardindekorationer. (se tillige: Tapetserere og Dekoratører). København: Mathiesen L, Peter Bangs V.74IEf Gh.2962 Poulsen Johan F Gl.Kongev.76EgCent7522

Galvaniske Elementer. (se Tørelementer).

Galvanoplastik. (se tillige Reproduktionsanstalter). København: Gutenberghus Galvano Anstalt Gutenberghus, Vognmager g. El g ★ Cent. 1102 Største og bedst indrettede Anstalt i Danmark. Kbhvns Kliehéfabr.Vimmelsk.43g ★ C.8528

Gardiner. Curtains — Rideaux — Gardinen 1. Gardinudsalg. 2. Gardiner, Fabr. & en gros. 1. Gardinudsalg.

København: Bentzon & Fich Axelborg E JO Cent. 7562 & 5275 - Telegramadr. „BentfiT.

Gamascher.

København: Dansk Gamasche Fabrik, Søren Skifter Farverg. 10 EJ gi Palæ 680( > Gamachefabr. Dana ved Th. Jørgensen Køb- magcrg. 26 El g) Cent. 9058

KJØBENHAVNS GALVANISERINGS- W ANSTALT

GARDINER GULVTÆPPER

BENTZOHaFICH AXELBORG . TLF. CENT. 7562 & 5275

Garageporte, (se Porte).

Garager. (se Automobilgarager).

Engelberg Carl Frederiksborgg. 17 og N- Voldg. 17 IS a ★ Cent. 7817

Hovedkontor °g Fabrik: Te^lholmsgadc Fabrik: Adel^ade 83 5 GRUNDLAGT 1856

Garderober.

kdb del hos

København: Dampskibsselskabet Oresund ’ s Garderobe (Øen ny Toldbygning) Havneg. EJ fC.5367 Garderobe Kiosk Ventesal Hovedbanegaardens Garderobe v. Fru L M Vium Ves terbrog.KbhvnsHovedbanegaard (3 gi By 2697 Nørreport Station Garderobe v. P Schou N-Voldg. K) g By 4674 Slangerupbanens Garderobe Frederiks- sundsv.Slangerupbanegaarden IH) fTg.660 &Tg. 2561 Østerport Stations-Garderobe Østerbrog. Østerport Station |ø] 1 Palæ 405 Den ny Toldbygning Havnegade - Tlf. C. 5387.

saa kdber De bedsi NØRREPORT

etabl . 1903 Aarhus : Aarhus Galvaniserings-Anstalt ved M Seest Nørreport 20 g) 3216 nnnnnnnnnnnn — A arhus galvaniserings A nstalt UÅÅÅÅÅÅHAi NØRREPORT 20 AARHUS TELEFON 3216 VARM GALVANISERING AF SAAVEL SVÆRE SOM LETTE JERNKONSTRUKTIONER. SPEC : STØBEGODS

Fjerrenseriet Landemærket 3 & 5 Kl (v. Rundetaarn) -Æ 0.11968 & 4914 Fjerrenseriet Landemærket 3 & 5 EJ Tlf. *Cent. 11968 & 4914 Fikse og moderne Gardiner forarbejdet paa egne Systuer. Hedegaard I Østerbrog. 33 El $ Cent 10744 En gros - En detail,. Johansen F F st. Kongensg. 49 E f By3848

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker