kraks vejviser 1940 handelskalender

Gadekoste

VII — 3305

Fag-Register for Danmark Rudkøbing : Rudkøbing-Vemmenæs Færgerute, Akts. $ Rudkøbing 169 & 178 I Forbindelse med Svendborg- Vindeby Færgen. Svendborg: Svendborg-Vindeby Færgefart, Vindeby $ Troense 102 I Forbindelse med Rudkøbing- Vemmenæs Færgerute. Sydfyenske Dampskibsselskab, Akts. Jes ­ sens AT ole 1 ® 19 & 419 Svendborg-Rudkøbing . Rudkøbing- Mars tal. N ak skov-Spo dsbj ær g ogKorsør- Lohals. Se tillige u. Dampskib sselsk. København: Balslev & Goos, Akts., Strandg. 32 E DCent. 3883 & 10883 Gunnløgsson Jakob & Co., Akts.,Strandg.l2 E Cent. 1821 & 3333 Havsteen Chr. Strandg. 21 K ® C. 843 & 13847 Henriques & Zøylner ’ sEftf. ved Jul. E Jør ­ gensen Nyhavn 63 E > ★ C. 7426 & 1643 Jacobsen H L Ilavneg. 13 Kl $ ★ C. 1283 Liitzen Ove Bauncgaardsv. 42 Gjentofte > Gjent. 574 Møller AT & Co. Dronn. Tværg. 5 KJ >Cent. 1599 & 11599 Nielsen Chr. Havneg. 13 Kl > ★ Cent. 1283 & 10084 Petersen Dines & Co. 1. Strandstr. 20 E > Cent. 5129,5128 & 8756 Poschmann E Strandg. 27C E $ C. 13303 1. Fæsteforr. for Mænd. Arbejdsanvisningskont. f. Gjentofte m. il. Kommuner Hyldi gaardsv. 11 Charlottl. Or. 747 Hellmers ’ C I Fæstekontor Larsbjørnsstr. 11 E Cent. 3038 Jensen Arthur J Larsbjørnsstr. 8 E >C.3579 Kbhvn.og Frdbg. Kommuners Arbejdsanvis ­ ningskontor Guldbergsg. 26 IN) Hotel- og Restauratiouspers. > ^C. 4895 Kl. 8-15 Farverg. 27 Opg. 2 Landarbejdere > -^rC. 1560 Kl. 8-15. 2. Fæsteforr. for Kvinder. Arbejdsanvisningskont. f. Gjentofte m. 11. Kommuner Hyldegaardsv. 11 Charlottl.® Or. 747 Gjentofte Fæste- & Husgerningskont. v. Nanny Jensen Mitcl ’ .ellsstr. 18 Gjentofte f Ge. 1447 Jonsson M Teglgaardstr. 15 E > C. 1456 Keller Emilie Strandv. 86 Hell. > Hell. 4230 Kbhvn. og Frdbg.Kommuners Arbejdsanvis ­ ningskontor Vesterbrog. 3513 Hotel- og Restaurationspers. ® C. 9469 & 11840 Kl. 8-14 og Kl. 18-20 Son- og Helligdage Kl IO-IIJ/4 Farverg. 27 Opg. 2 Landarbej ­ dere > * C. 1560 Kl. 8-15 Refstrup Marie Ahlefeldtsg. 18AE > Cent 1449 & By 7043 Fæsteforretninger. (se tillige Husgerningskontorer). København:

Fødselshjælpersker (se Jordemødre).

Fødehjem og Fødeklinikker.

København^ Amager Fødeklinik v. .1 ordem.Fru M Zacha- riae & Overlæge Poul ZachariaeAmager- brog. 17 (S) > Am. 9417 Andersen ’ s Dagmar Fødehjem Jyllingev. 57 Vanl. D Damsø 507 Andersen IC & Wahlgren ’ s Klinik Korsg. 12 Kl f N 6677 Bandsholm Laura Nørrebrog. 157 INI > Tg.35 Bjerggaarden ’ s Fødehjem v. Fru Anne Sel- dorf Frederiksborgv. 146 I nv I > Tg. 4226 Blad ’ s Axel Overlæge Klinik Komm.Fødeafd. Martinsv. 8 13 > Cent. 4305 Brønshøj Fødeklinik v. Sygeplejerske Olga Helligsøe Krabbesholmv. 5 Brh. > Bella 2700 Christensen Emilie, Julius Thomsens G. 22 S D N 2515 Dahlby Henriette Virginiav. 2 E > Fa.1250 Enevoldsen Margrethe Fælledv. 9 INI ® N2212 Esmann ’ s Klinik ved LFriis og K Andersen N-Voldg. 88 Kl > Cent. 9023 Fiehn ’ s Fanny Fødeklinik Parkovsv. 39 Gjentofte > Gjent. 724 Indmelding daglig 2-4. Frdbg. Fødehjem (Frantz HowitzFødehjem) Howitzv. 40 El $ Cent. 10413 se Afdeling V, Real-Register. Frederiksholms Fødeklinik v. Ingeborg Sø ­ rensen Enghavev. 234 [3 $ Ev. 5514 Frølich E Palæg. 4 E f Cent. 11075 FødeklinikenRosbæksv. 1 (0] > Ryv. 3830 & Ryv. 1489 - Besøgstid 11-12 & 14'/ 2 -16 Klinikkens Læge: lhomas Olsen. Holte Fødeklinik v. M Bærentzen Ernst Bojesens V. 8 Holte > Holte 770 Iversen Tage Amaliev. 6 13 > Cent. 12073 Jacobsen Else & Laura Larsen, Peter Bangs V. 139 El > Damsø 2722 Jagtvejens Fødeklinik v.FruBerthaPetersen Jagtv. Ill El > Tg. 4736 & Tg. 5068 Jørgensen Ingeborg Bogøvej 1 El ® Gh. 1539x Jørgensen Rosa Bøgehøj 8 Hell. > Hell. 948 Lauritzen A G Vesterbrog. 57 SflCent.8233 Limschou Olga Frederikssundsv. 22 I n 3 ® Tg. 2241 Møller Otto Bakkegaards Allé 18 S ® Cent. 7041 Nyholm Friedeborg Rosenørns Allé 6 [3 g) ★ No. 9201 Privatklinikken (Frøken Martha Neve) Hauser PI. 32 Kl > Cent. 1511 & 15811 Rigshospitalets Fødeafdelinger Juliane Ma ­ ries V. 14 E) ® C. 9526 & 9527 se Afdeling V, Real-Register. Ringgaard Gudrun & Anna Møller st. Mølle V. 2,4 g) > Am. 7262 a Rogvi Astrid Hostrups Have 50 [3 ® C. 6272 Skelgaardens Fødeklinik v. Elsa Joensen Peter Bangs V. Ill EJ $ Damso 1833 Sundby Fødeklinik v. Sygeplejerske Frk. K Søndergaard Hollænder dybet 1 [g] ® Am. 8812 Tagensbo Fødeklinik v. Frk. K Andersen Landsdommerv. 1 I nv I $ Tg. 6908 Tofte Axel Gyldenlovesg.313 fj-jlrCent.2012 Valby Fødeklinik v.Fru Borgbildur Fanning Normasv. 5 Valby > Vb. 3121 Vangede Fødeklinik Farmen v. PetraLarsen Plantagev. 35 Gjentofte > Gjent. 1430 Verning ’ s P Klinik for Fødende og Kvinde- sygd. Vodroffsv. 50 B IS > Cent. 15816 Virum Fødeklinik v. Heiberg-Jurgensen & H Rosendahl Frederiksdalsv. 70 Lyngby $ Fr. 6588

Gadekoste. (se tillige: Børste varer).

København: Kbhvns Pensel- Børste- og Gadekostefabrik Reventlowsg. 12 13 $ Cent. 648

Gadetavleudlejning. (se Plakattavlcudlejning).

Fancy Goods — Bijouteries en fantaisie & en imita ­ tion — Galanteriewaren 1. Galanterivareudsalg. 2. Galanterivarer en irros. (Artikler for Galanterihandlere) 1. Galanterivareudsalg. København : Andersen Wilhelm V-Farimagsg. 1 E 13 ® By 8249 Jacobsen Carl Jagtv. 7 E > Gh. 1807y Kohler E Købmagerg. 48 E > By 6589 Londoner-Varemagasinet ved A Bowman N-Fasanv. 156 E > Go. 1924x Olsen Ida GI. Kongev. 130 13 > V 2168 Schøn M Hasselv. 2 Lyngby ® Fr. 6686 Vanløse Messe v. Edv. Christiansen Jern ­ bane Allé 70 Vanl. > Damsø 14 Vester Basaren v. S Berg Vesterbrog. 128 3 f V 6647 v Aalborg: p v hr Marie Algade 16 > 2640 Nørregades Varehus ved L Lud vigsen Nørreg. 23 Sørensen P F Reberbansg. 10 > 1729 Aarhus: Møller Arnau Frederiks Allé 148 $ 8096 Varehuset Atlas ved R Rasmussen 1. Torv 2 f 10172 & 5072- Esbjerg: Faktum,Edith Møller Kongensg 68 >589 Mathiasen C J Kongensg. 77 > 500 Fredericia: Konkurrenten ved L Christi ­ ansen Jyllandsg. 43 > 565 Frederikssund : StæhrH > 186 Frederiksværk: Nielsen N O > 161 Gilleleje: Larsen Lauritz > 154 Gørlev S .: Petersen Marie > 34 Havndal: Berthelsen A > 44 H e lsingør: Galanteri-Bazaren ved Mar ­ tin Zedeler St eng. 23 > 473 Herning: Londoner Bazar ved S P Søren ­ sen > 217 Sepsrrup Kirstine > 99 1000-Ting ved P Eriksen > 399 Hillerød: Jacobsen Olaf B > 251 Petersen Ingeborg > 441 K ellerup : JensenP > 183 K o 1 d in g : Billigkøb ved E Olsen Laas- byg. 39 Pedersen ’ s Søren Galanteriforretning Buen > 1621 Tusindting ved P Petersen Haderslevv 17 > 1148

Løgstør: Christensen C > 201 Mariager; p orresen S S > 2 N e ksø: Funk Andr. > 88 .Jacobsen G > 122

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker