kraks vejviser 1940 handelskalender

Fyldepenne 3

Fag-Register for Danmark

Steinmetz E Hammelstrupv. 2 ® gVa.5461y Søborg Korn- & Foderstotforr. & Søborg Fu- ragehdl. VHjort-Petersen, SøborgHovedg. 54 Søborg g Søb. 120 Valby Foderstofforr. ved A LarsenRoskildev. » 77 Valby g Vb. 1239 ØderN A Lyngby v. 430 Gjentofte g Gjent. 1880 2. Fu r age en gros. Provender, wholesale — Fourragea en gros — Furage, Grosshandlungen København : Sørensen J A & Co. Worsaaesv. 4 El g N290 En gros og Eksport. Aarhus : Jensen Marius Vesterg. 33 g 575 (2 Lin.)

City Centralen, se Victor Schrøder. Fyldepenne-Centralen, G Schroder Frede- riksbergg. 27 E g By 2990 Fyldepenne-Depotet, É Hye-Knudsen Nygade 6 Kl g C. 13322 Fyldepenne-Magasinet ved Georg Andersen Amagert. 16 Kl g! C. 9320 & 15868 Møller N Olaf Frederiksborgg. 26 K] g Cent. 9002,9053 & 1453 Pen Shop, The. af 27 April 1937 Akts., Ve- sterbrog. 11B E g Eva 4801 Schrøder Victor, City Centralen, Østerg. 32 K) g Cent. 9245 Steenberg ’ s E Boghandel Nørrebrog. 177 K) g Cent. 12577 & Tg. 3897 Aarhus: Fyldepenne-Centralen, Knud E Petersen Banegaardsg. 2 g 8067 Fyldepenne-Magasinet ved August Peter ­ sen Ryesg. 31 g 6511 Fyldepennen ved J C Carlsen Ryesg. 28 g 9107

3 Importører af Fyldepenne. København: Acca Pen Comp., The, Akts., Randersg.50 E) g Cent. 502 Postkonto 958 MATADOR-OXFORD og ACCA FYLDEPENNE og PENCILS HURTIG og OMHYGGELIG REPARATION afa/te (System er sf/Mepenne. Aristo Pen Compagniet,Akts.,Købmagerg. 38 E g Palæ 4556 Osmia Supra er Trumf. Benzon Trading Company Finsensv. 78 [F] g *C. 1625 Borup-Jørgensen J Aaboulevard 16 E g N 1616 - Bora Pencils og Fyldepenne. „ Tintenkuli* Gennemskrivningspen. Hansen Peter Baunegaardsv.59Hell.gGjent. Parker Fyldepenne. Sorensen Sigurd Vildandeg. 2 Kl g Pa. 171 Oberrhein. Full federhalterfabrik. Thiesen Niels Bygholmv. 12 Vanl. g Damsø 4175 ØbergAlfredTh.,Akts.,Gl.Mønt4KlgC.12255 12710 <& By7858 - Mont Blanc Fyldepen. Aarhus: John Bull Pen Company v.Gunnar Petersen Ryesg. 11 g 2540 „John Bull* Fyldepennen, 4. Reparation af Fyldepenne. København: American Goldpcn Service ved Emil Martin Borgerg. 108 E g Pa. 5177 Bodi Knud Frederiksbergg. 30 E g By 8520 Dux v. Helge Neesgaard Niels Hemming- sens G. 22 E g Palæ 7072 Olsen Chr. Gothersg. 103 E g ★ C. 10907 Reparationsværksted for alle Mærker. Aarhus:. Fyldepenne-Centralen, Knud E Petersen Banegaardsg. 2 g 8067 Andersen Hjalmar Rosenborgg. 9 E g By 3581 Laboratorium: Gladsaxev.jp Søb. 4 Festfyrværkerier Illumination. Flagdekoration. Dekoration. Be ­ lysning af Festpladser udfores overalt. Nyt- aars- &. Signalfyrværkeri. Voksfakler. Qlødelys Lamper. Havelanterner. Alt Materiale udlejes og sælges. K. K. A. Larsen GI. Kongev. 76 - Tlf. C. 9487 DyreliavsUakkeiis KunstfyrvBBrker Arrangerer større og mindre Festfyrværkerier. Skibs-, Signal- og Nytaarsfyrværkeri samt Voksfakler og Havelygter. Faget fortsættes næste Side HøhlingLudvig ElverhøjenHerlevjp Yrsal66 Larsen K K A GI. Kongcv. 76 [gi g C. 9487 82 Fyrværkere. København:

MARIUS JENSEN

Fredericia: Nordisk Import-Forretning Vendersg. 6 g 276 Haderslev: Fyldepenne-Magasinet ved G MilterPen Co. Fredh. Kan. 2 Kl g*C.14771 Jensen Apotekerg. 13 g 502 | Chr.Gothersg.103 Kl g ★ Cent. 10907 Nyborg: Schønemann Vv.RBendix-Peterseng7&790

AARHUS Tlf. 575 (2 Lin.) »0

Vesterg. 33

En gros og Export,

Hjørring : ' Heerfordt Otto, Akts.gl000(2 Lin.) Mørke: Kjæ7 N, Akts. g2&18 ___________ % N. KJÆR MØRKE Import og Eksport af HØ og HALM Tlf. Mørke 2 & 18 Telegramadr. : Kjær, Mørke. Nykøbin g M. : Bundgaard J g 174

Eneforhandling af „Eversharp* og „BigBen* - Reparationsværksted. Odense: Fyldepenne-Magasinet, v. Anker Gug-Kjeld- sen Vesterg. 56g 1530

2. Fyldepenne - Fabrikker.

København: Benzon Trading Company Finsensv. 78 E g ★ C. 1625 BENZON TRADING COMPANY

Fustager. (se tillige: Bødkere; Tønder).

FINSENSVEJ 78 TELEFON C. 1625

København : Balle s J ørgen Eftf.Nørrebrog.209E gC4272 Quntel C & V Nansensg. 57 Kl g Cent. 7323 Wulff A C Kompagnistr. 32 Kl g By 3805 Brugt Emball. f Slagterier og Mejerier.

FYLDEPENNE OG PENCILS.

Miller Pen Co. Fredh. Kan. 2 IS g ★ C.14771 Miller-Hoover. Olsen ’ s Chr. Fabrikker Emdrupv. 28 [ø] g Ryv. 3533

Fyldepenne. i Pens — Stylographes — Fullfeder Forhandlere. Fyldepenne — Fabrikker. Importerer af Fyldepenne. Reparation af Fyldepenne. 1. Forhånd lere.

Fountain 1. 2.

3. 4.

Ler L

P enol Penne L Pencils.

København: B.T. s Boghandel, Børge Boesen Raadhuspl. 55 g ★ Cent. 1660 & By 4891 BUSCK ARNOLD Købmagerg. 49 E g ★ Cent. 2453 Arnold Busok Købmagergade 49 Tlf. *Cent. 2453 fører de mest anerkendte og yndede Mærker. Salget stærkt fremadskri ­ dende for hvert Aar. Priser fra 10 Kr. til 50 Kr.

CHR. OLSEN kontor : GOTHERSG.1O3 0 TLF.*CENT. 10907 _ EMDRUPVEJ 28 ® TLF. RYVANG 3533 fabrikker :

Orion Pen Co., Ltd., Fredh. Kan. 2 Kl g ★ C. 14770

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker