kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3301

Plange & Co. Skovalléen 8 Postadr. Fruens Bøge $ Dalum 288 Thomas Robert Slotsg. 24 $ 3106 Præstø: Petersen Anton $ 15 Randers: Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkon ­ toret (Trifolium), Afdeling for Jylland, Akts. Rosenornsg. $ 2652 (4 Lin.), Stats$5

Rørdam pr. Ejby: Wedelsborg Skovfrøhandel $ Husby 22 Sakskøbin g: Hansen P $ 4042 & 4227 Skanderborg: Bruun Oscar & Co. $ 4 & 15 Markfrø, Havefrø og Blomsterløg. Skive: Skive Markfrøkontor, Akts. $ 94 (2 Lin.) Slagelse: Frøcentralen ved Svend Larsen Sct.Mikkels G. 7 $ 1446 Lisborg E Slots Allé 3 $ 1691 Nielsen Hans P Løveg. 73 $ 13)9 Vestsjællands Frø- & Sædekornslorretning ved H Nielsen HolLækv. $ 1501 & 1502 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Smidstrup pr. Skælskør: Troelsen Kr. $ Sk 76 Sommerste d: Kj es trup H $ 10 r ----------------------- "1 Øsfeiprds Froovl STENSBALLE • HORSENS Stensballe pr. Horsens; østergaards Frøavl $ H 1080

AKTS.

DANSK FRØAVLS KOMPAGNI OG

MARKFRØKONTORET TRIFOLIUM .TRIFOLIUMS FRØ

Nykjøbing M. TELEFONER 314 &. 315 Télegramadresse^MorsøJrø 0 Salg

TLE 2 652 (4 LIN.) STATSTLF. 5 Have- & Markfrøkontoret Agros ved Poul Nielsen Kirkeg. 17 $ 226 Jydske Frøavlskompagni, Det, Akts.Rosen- ørnsg. $ 2652 (4 Lin.), Stats $ 5 Ringe: Eltzholtz Max & Co. $ 8 Risskov: Frøhandel & Frøavl Dania ved E Pauli Jensen $ 9628 Roskild e: Danske Landboforeningers Frøforsyning Østerg. 2 $ 1830 Danske Landboforeningers Fraforsyning Roskilde Telf. 1830 Telegramadr. : Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Landbo- & Husmands'oreningernes Frøsalg Østerg. $ 756 Landbrugernes Frøindkøb Set. Hans G. 27 $ 1972 Roskilde Frøkontor, Akts. Bredg. 23 $ 1814 Rudk obing: Langelands Frøavls-Kompagni, Akts. $ 161 %LangelandsFraavis-Kompaan RUDKØBING Telegramadr. „Frøavlskompagni** Telefon 161 Export af DanskGræS'Senneps-&Roefrø Import af Kløver^ & Græsfrø Detailsalg af Frø & Sædekorn. Statsfrøkontrollens selvvirkende Kontrol. Ølandenes Frø Kontor, Akts. $ 300 & 307 Telegramadr. „Ølandfrø*. „Frøforsyningen** Avl og Salg af 1. Kl. Stammer. .jTu D W c? W u ÆL æ fd I Salgsrepræsentant J/k 1 0!J en !J r osSalg: a / s Hertz, Frøkomp. Tordenskjolds^. 19, København K. Tlf.-fcC. 8975 & C. 537 2 ---------

GRUNDLAGT 1884 TLF. HORSENS 1080 telegramadresse : » STEN s BAL L E FRØ «.

9

K

z

Odense (Fortsættelse): Christiansen J E DVesterbro 55 $ 5818 Dansk FrøeksDort ved H PHansen Middel- fartv. 8$ 3496 Dæhnfeldt L, Akts. Vesterg. 75 $ 6 (5Lin.), Stats $50

S

s v> .... O

O » .... <

EJV GROS

A /sL.DÆHNFELDT VESTERG . 75 • ODENSE TLF. 6 • STATSTLF. 50 tøcehnfeldts tpatordenede

MARK- og ROEFRØ UNDER

STATSFRØKONTROLLENS SELVVIRKENDE KONTROL. EXPORT- IMPORT HAVEFRØ OG ALLE Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Store Heddinge: Richter Chr. $8 & 118 ØstsjælJandsFrøavl ogFrøhandel v. H Hen ­ riksen, Sigerslev $ St. H 51 & 204 Struer: Pedersen P J $ 120 S tryne: Kold R Nielsen $ 5 S v end borg: Andersen A F Møllerg. 64 $ 941 Sydfyns Frøavl, Akts. Møllerg. 88, 90 $355 &685 - Telegramadr. „Garantifrø*. Sø nderbqrg: Alsisk Frøavl, Akts. $ 18 Ulkebøl pr. Sønderborg: Lawaetz E $ S 60 Faget fortsættes næste Side. GARTNERI - ARTIKLER. |

filial i K øbenhavn :

Krogh A Sønderg. 17 $ 1399 Nielsen P C & Kemp ffi 95 (5 Lin.) priv.5295 Se tillige Eksport-Vej viser sidst i dette Bind. Ohlsens J E Enke, Filial, Mageløs 1 $ 5300 h fska F - ulm JEOHLSENSeNKE I telegramadresse »Ohlsenscnke« | Olsen Chr. Frøavl & Frøhandel, Akts. $ 216

Ry: Skytte I Jensen $ 69 Røj le ; Pedersen Th. $ 57 Rønne: Bornholms Frø & Saasæd Central, Akts. $ 699

tele gramadr , „ frøol sen ." Grundlagt 1862. < ODENSE TELEFON 216 ; lllllllllllllllllllllUIIIIUIII!llllllllllllllllllllllllll 1 1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker