kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3300

Haderslev: Thielst Oluf Storeg. 81 fl 165 & 166

Kolding: Dansk Frøkompagni ved Johs. Th. Nielsen & Kay T W Segel Laasbyg.7 1 $415 Frøcontoret i Kolding Havnen$43, Stats$15 Se foregaaende Spalte. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Steffensen ’ s Frøhandel v. F M Steffensen Helligkorsg. 6 $ 1655 £ 1656 HAVEFRØ BLOMSTERLØG-KNOLDE SPRØJTER SPRØJTEVÆDSKER

OLUF THIELST HADERSLEV TLF. 165 - 166, ETABL. 1903. ■S ’ IHDO.«X»K1 5EIWIDKENDE KONTROL MLDANALY5E6MJANDERNE FRØFORRETNING OG FRØAVL. Hav bro: Sørensen S J} 2 Herfølge: Herfølge Frøhandel, Niels Han ­ sen jjl 54 Hillerød: Krogh ’ s Frø- & Plantehandel $643 Nordsjællands Frø-Central vedErikNielsen $146 Hj ør ring: Kraglund N C $ 404 £704 Nordjysk Frøkompagni ved Oluf Christen ­ sen f 709 Hol stebr o: Frøavlscentret Hunsballe, Akts, $ 533 Telegramadr. .denshvidberg^. FRØAVISCENTRET HUNSBALLE HOLSTEBRO Tie originale. Stybjerg og Tluns balle 7iodfrugistammer er tilkendt 2S /.7CLS Certifikater for fypiskhed egstor Tfde evne ved Statens TJyrknlngsfors&g. ~'Se tillige Eksport-Vejviser sidst dette Bind.jj Tfrøkon toret $ 781 j Simested M $ 32 — ljeju — « M. SIMESTED HOLSTEBRO FRØHANDEL EN GROS OG FRØAVL. IMPORT OG EKSPORT. TELEFON NR. 32. POSTGIRO-KONTO NR. 7503 j < Se tillige ^Eksport-Vej viser sidst i dette Bind. Hundslev pr. K etting Als: Thomsen lians £ J$ Notmark 12 Hvidbjærgpr. Sk ive: n a hl Jacob $ H6 Ingslev pr. Nørre Aaby: Hansen L £) NAa 11 Jyderup: Frøkontoret Jyderup $ 220 Kalundborg: Sjællandske Froavlskom- pagni, Det, ved Hans E Mortensen $ 333 £378 Kelstrup pr. Vig'St.: G-rønborg Arne jj V,209x Kertemi nde: DANSK FRØKULTUR, Akts. $255 £264 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. TELEGRAMADRESSE : „ SIMESTED." KONTRAKTAVL AF ROE", GRÆS" OG KLØVERFRØ. MODERNE RENSERI OG TØRRERI I HOLSTEBRO. SPECIALITET: MORSØ HVIDKLØVER. Indregistreret- Varemærke

FRØCONTORET

PUDDER "3 PUDDERBLÆ.SERE, KEMIKALIER, HAVEREDSKABER, STEFFENSEN ’ 5 FRØHANDEL KOLDING

FOR UNDERSØGT. O&KFRØ

KOLDING

GRUNDLAGT 1887

telegramaor FRØCONTORET' A3 STATSTELEFON 15 LOKAL TLF.

Maribo: Maribo Frøkontor Anton Philip- sen $ 348 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. N akskov: D anieisen E & Larsen, Akts. $ 825 ________ E. DANIELSEN& LARSEN 7s Renseri. Lager og Ekspedition [NAKSKOV — TLF. 825

Hovedkontor:

Carl Jacobsens V. 29-33 Tit. Cent. 84 (5 Linier) København - Valby. [Eksport og Import samt Avl af Fro og Sædekorn.

Wiboltt ’ s R Froavl & Frøhandel i Nakskov, Akts. Mølle Allél4$ 128 £ 129, btats $ 1 Telegramadr.: „ Wibolttfrø"

Nykøbing F.: Lolland-Falsters Frøhandel Østerg. 15 $ 547 £844 Nykøbing M.: £Morsø Frøkontor, Akts. $ 314 £ 315 Se næste Spalte. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Riis Niels, Rosen vang $ 271 Næstved . Sydsjællands Frø Kompagni, Akts.|) 777 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Nørresundby: Riis A Sonderg. 7 $ 6098, 6099 £ 6100 Odder: Odder Frøkontor,Akts. $ 341 £342 Østjydsk Frøavler forening $ 61 Odense: Bertelsen Thomas Engelstoftsg. 16 $ 930 Brock M Vesterbro 3 $ 3264 Christiansen C Drostli Chr. Winthers V.<5 $3543

AVLSKONTRAKTER STAMFRØ ALLE SORTER HJEMMEAVLET FRØ tilhøfestz KONTROLLENS SELVVIRKENDE KONTROL KLØVER' GRÆS' ROE' FRØ. LEVERER UNDER STATS FRØ *

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker