kraks vejviser 1940 handelskalender

Frø Aabenraa: Maasbøl ’ s H Frøhdl. gi 286 Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. D 47 I A /s SØNDERJYDSK FRØFORSYNING

Fag-Register for Danmark Danamycel, Interessentsk. GI. Kirkev. 77 Kastrup $ Ka. 936 Danielsen E & Larsen, Akts., Carl Jacobsens V. 29-33 Valby ★ C. 84 (5 Linier) DANISH SUGARBEET SEED COM ­ PANY, Akts., Ny Kongensg. 16A Kl D C. 12501 & 14531 -Telegramadr.« Efseed u Avl og Eksport af Sukkerroefrø. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium), Akts., Kontor, Lager og Ren ­ seri Carl Jacobsens V.29-33 Valby ® ★ C. 84(5 Lin 1 /■UBzarasaHSHnraHBaBEKSKiiBEanHEBnBSBai AKTIESELSKABET DANSK FRØAVLS KOMPAGNI OG MARKFRØKONTORET TRIFOLIUM Kontor, Lager og Renseri : Carl Jacobsens Vej 29-33 København — Valby Tlf. ★ Central 84 C 5 Linier) Telegramadr. „Trivi a I i s TRIFOLIUMS FRØ. Import og Eksport af alle Sorter Kidver-, Græs- og Roefrd samt Sædekorn. Forædling drives paa egen Forsdgsgaard. Se tillige Eksport-Vej viser sidst i dette Bind. Dansk Frøhandel af 1935, Akts., Carl Jacob ­ sens V. 29-33 Valby f ★ C. 84 DANSK FRØ- & SILO-SELSKAB, Akts., Ny Kongensg. 16A Kl jJC. 12501 & 14531 Telegramadr. „Efseed “ . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Dansk Markfrøcentral, Akts., GI. Kongev.84 (Bf C. 6213 Telegramadr. „Seedbrokers “ . Dæhnfeldt L, Akts., Frederiksborgg. 21 K $ Cent. 14990 GlæhnfeLdts gacanlecede. Falkentorp & Krohn Classensg. 19A E3 gi Cent. 7560 Frisenette ’ s Carl Eftf. v. Frm. A Hansen Væmedamsv. 11 El ® V 32 Frisenette ’ s W Eftf., Erik Dahl Nørrebrog. 205 E] gi Tg. 446y Mark-,Have- ogBlomsterfrø.Blomsterløg.

VII — 3299 Hansen's A Frøhandel AmagerLandev. 101 Kastrup |) Kastrup 986 (3 Lin.) Torveafd. Romersg. 7 o. Gr. Kl $ C. 7067 & By 4967 Hansen Hans L Hauser PI. 14 Kl $Cent. 632 Kløver-, Græs-, Bodfrugt- og Havefrø. Fuglefrø. HARTMANN HJALMAR & Co. Jar- mersg.2 lYl f ★ Cent. 11488 & 5544 Telegramadr. „Seedhartmann “ Frøavl og Frøhandel en gros. Avls- gaarde Glostrup. Hellerup Frøhandel v. Erik Petersen Ljng- byv. 240 Hell. $ ★ Hell. 6464 Hennings H Valby Langg. 6 Valby jjl C. 8285 Hertz ’ Frøkompagni, Akts., Tordenskjoldsg. 19 Kl D ★ C. 8975 & 5372 JensenFritz &Co.,Akts.,Vesterg.l5KlflCent. 926 Urte-ogBlomsterfrø,Kløver-, Gr æs-ogBod- frugtfrø samt hollandske Blomsterløg. Kbhvns Havefrøiorsyning ved H Hansen Romersg. 7 Kl jl Cent. 7067 & By 4967 Lancermann-Nielsen Fortunstr. 1 KJ ® ★ C. 16460 Lassen ’ s SvendfFrøhdl., Akts.,Nørreg. 6 Kl $By 7353 Laybourns Jul. Eftf., Akts., Colbjørnsensg. 28 E C. 2262 Telegramadr. „Frølaybourn “ . Køb og Salg af Frø til Foderbrug. Levinsen Søren Sortedamsg. 11 El ®N2725y Lildholdt Hugo Kronprinsensg. 12 Kl Æ By 3459 Madsen Thomas & Co., „Kerstinbacke* 1 , Vedbæk |) Vedbæk 186

TELEGRAMADR. „SØNOERFRØ. “

Aalborg: Havefrøkontoret ved Carl Jen ­ sen Slotsg. 6 $13774 Lund Casper Vesterbro 71 jj) 4081 Ohlsens J E Enke, Filial, Bredeg. 5 $ 2370 I Skandinavipnc -nTrLTZ i37J7iTV77~i JE-OHLSENSeNKE •^1 Telegramadresse »Ohlscnscnkc« l< Aarhus : Aarhus Markfrøkontor ved J C Helin- Petersen Vesterg. 58 $ 2110 Dreyer «Fr. Dynkarken39, 41 $ 131 & 2817 Gartnernes Frøhandel, Willumsen & Søn f 9371 Jacobsen N Th. & Co., Jyllands Frøhdl., Akts. Østerg. 3 g) 1564 Larsen N, Vilhelm Bechs V. 4, Kongsvang f K 213 Nielsen Carl, J C Helm-Petersen & Co. ’ s Eftf. Vesterg. 58 $ 1254 & 1255 Ohlsens J E Enke, Filial, Skoleg. 7 g) 2320 I Skandinaviens ældste Krofirmn I Agge rsund Nord: Ehismandsforeningernes Havefrøforsyning Almin de: Nielsen ’ s Anton Frøavl & Frø ­ eksport, interessentskab g) 76 & 26 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. ■^ rs ^ ev : Hovmøller P Kr. gi Øster Jolby 86 Esbje rg; Esbjerg Havefrøforsyning, J* Mogensen Kirkeg. 23 g) 1454 Fakse: Fakse Frøkontor gi 301 Fakse Kommissionsforretning og Fakse Frø ­ handel ved L Ch ii-tjansen gi 207 FAKSE kommissionsforretning IIII OG FAKSE FRØHANDEL |||| VED L.CHRI5TJANSEN Faxe Frø

MARK

Cabbage Seed Cauliflower Seed

NMMi

Munkhof M E Molbechsv. 2 Valby fVb.4548 Nordisk Frøkontor, Akts., Havneg. 39 KJ f ★ Cent. 888 Ohlsens J E Enke Linnésg. 14 Kl ffi ★ C. 1520 Stats 11 30 Grundlagt 1804 I Skandinaviens ældste Frøfirm-i I j£OHLSENS€NKÉ I Telegramadresse »Ohlsensenke« Petersen Chr. Linnésg. 12 Kl $ By 7682 Skandinavisk Agricultur ved V ilh. P Schrø ­ der Kronprinsesseg. 14 Kl C. 6830 &7029 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Skovfrøkontoret ved Johannes Rafn&Sen Normasv. 21 Valby |) Vb. 2 Stallknecht&MeyerStrandg.25KJ.®^C.6226 N? tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. . Takstgrænsens Frøhdl. v. HHSørensenCalh- 4 sensv. 3 Hell. $ He. 2070 Veit Simon Kronprinsesseg. 14K1 $ Cent.6830 & 7029 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Strandholm C P Glucksv. 13 EJ Suhr E Urbansg. 3 El $ 0 5995

KØB og SALG af MARKFRØ OG BÆLGESÆD.

Gammel Stenderup pr. Vester Hæ- si nge: Schmidt A f Haastrup 47 Glostrup: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger J1 345 & 346 Grenaa: Djursland s Froavls-Kompagni, Akts, f 128

Gødstrup pr.Holme Olstrup: Christensen Alfred |) Toksværd 104

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker