kraks vejviser 1940 handelskalender

Frugt 2

Fag-Ilegister for Danmark

VII — 3297

Svendborg: Frugtplantagerne Gamle Hestehauge g 1002 & 1307 Svendborg Amts Frugtsalgsforening (Frugt- avlerforening) N-Havn g 1575 Stats g 10 SVENDBORG AMTS FRUGTSALGSFORENING SVENDBORG Telegramadr. „Frugt* Telefon 1575. Stats g 10. Æbler, Pærer, Blommer samt Bærfrugt Dansk Avl. Sonder Bjært pr. Bjært: Dall Rasmus, Frugtavler g SB 24 S ønderborg: Nymand P g 329 Thisted: Nielsen N P g 352 - Postkonto 14755. Troense: Svop Rasmus g 36 V arde; Jførg Franck H g 565 Vej le ; Frugtcentralen ved H Hansen Torveg. 1 g 926 & 1126 Jensen Jørgen Mosegaard Grejsdalsv. 64 g 347 Jørgensen II Chr. Rcgborg 2 g 731 Pors J J Koldingv. 40 g 782 Vib org: Nielsen Carl Johan & Søn Jern- baneg. 7 g 331 Vintersbølle Strand pr. Nyr aad: Vordingborg Frugtplantage, Ove Fraasj g Nymark 75x V° j ens : Jensen Axel g 114 Ærøskøbing : Ærø Frugtcentral g 42

Sørensen Einer Vendersg. 13 Kl g C. 14761 Thomsen Ove & Co. N-Voldg. 11 Kl g Cent. 11178 Thorsen Svend N-Farimagsg. 40 E g Pa. 7281 Weeke Holger & Co., HøjhroPl.8 E g Cent. 10213 Weng P Rømersg. 1 Kl g C. 12744 Willemoes J & Co. Elbag. 12 [S] Winnerskjold Chr. A Hauser Pl. 7 E g By 7057. Yrsa v. L Meldgaard, Svend Trøsts V.4E f Eva 2216 Zehngraff H Rømersg. 9 Kl g Cent. 13238 A6462 Aalborg: Birk Hakon Skipper Clements G. g 292 Christensen S Wiemer, Poul Paghs G. 23 g 4641 Christoffersen & Olsen Nyhavnsg. 9 g 233 &750 Kirkegaard-Nielsen A Kjellerupsg.9 g6790 Lind Knud P Danmarksg. 3 gi 475 Nordjyllands Frugtimport ved C Johan ­ sen Boulevarden 25 gi 2543 Palle L C Gammeltorv 4 g 2334 Aarhus: Andersen PHavneg. 22 g 8190 Andersen Theodor, Chr. Winthers V. 3 g 9076 Frandsen Frands Sønderg.32 g 2750 Fyns Frugtimportlager, Arenst Petersen & S«n Skovgaardsg. 8 g 9016 Jakobsen Brødr. Eckersbergsg. 22 g 8690 (3 Lin.) Nordisk Sydfrugt Import, N S Nielsen Studsg. 9 g 9049 & 9050 B ren derup F.: Andersen A C g 34 Frost Johs. g B 5 Gartneri-Frugt en gr os.Frugtplantager. Jørgensen Jens Klindt g 6 B r æ n deskov pr. Svendborg: Frugtplantagerne Brændeskov, Johs. Laur ­ sen g Svendborg 1490 Lollands Frugtplantage Interessentsk. g 49 Haderslev: Haderslev Amts Frugtsalgs ­ forening Lindedal 22 Kloster N C Sønderbro 16 A g 210 & 211 Rieck Arthur Ribe Landev. 8 B g 732 Harndrup: Sørensen Olaf g Fjellerup 35 H e r n i ng: Knudsen J A Scliou g 851 Hjørring: Jakobsen Otto, Akts, g 1100, Stats g 7 Horsens: Teuscher Johannes Jernbaneg.19 g 1493 Kolding: B e i< j ens p Sydbaneg. g 480 Kronborg Christian Helligkorsg. 20 g 1340 Kyø pr. Sebbersund: KyøFrugtplantage Store Aistrup 12 L anger ø d p r. Fredlensborg:HansenH J g Langstrup 80 Mern: Mern Frugtforsyning, M Ersgaard g 79 Mor ud: L araen Christian g Bredbjærg 21 ^ j arU P : Madsen H g Verninge 62 købing M.: Megelvang Chr. g 7, 300 & 493 ^»j estv ed : Pedersen Anker g 1059 Endrup pr. Fredensborg: Hardy-Hansen E V g F 143 Esbjerg: Jørgensen Brødr. Østerg. 4 g 2101 Nissen Brødr. Skoleg. 24 g 1 & 140 Eskær pr. Troense: Marcussen Alfred g T 33 F rejlev:

Nørre Aaby: Pedersen A & Søn g 62

Nørre Uttrup pr. Nørresundby: Andersen Otto g Nørresundby 2674 Odder: Thorøe A g 444 Odense: Birkholm A Platanv. 32 g 9616 Chrisjensen L Bro Middelfart Landev. 11 g 6296 & 4441

MIDDELFART LANDEVEJ 11 ODENSE

telefoner : 6296a4441 telegr . adr : BROCHRISTENSEN

li/

L.BRO CHRISTENSEN KOMMISSIONS- OG EKSPQRTFORR. Eiholm N C Brogade 5 g 5627 Frugtkælderen, Aage Rasmussen Vesterg. 50 g 3136 Fyens Frugt Import, Akts. Kongensg. 28 g 5464 Hansen Charles Buchwaldsg. 21 g 7184 Hansen Simon Albanig. 52 g 1284 Hansen William MiddelfartLandev.il g9540 William Hansenj p ° 0 X 9 °6 Telefoner: Salg af Frugt og Grønt ­ sager til Grossister, Fa ­ briker og Eksportører. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Henriksen Edvard Aalokke Allé 47 g 8316 Lehn O Th. Rahbeksv. 21 g 5623 Madsen Carl Nørrebro 43 g 2217 & 5177, Stats g 16 Nielsen Magnus Albanitorv 1 g 6950 Nielsen Marius & Søn Sonderg. 7 g 2370 Rasmussen Aage Hunderupv. 25 g 141 Rasmussen Jørgen Torveg.9 g 1060 Smith-Jensen Troels Kastaniev. 64 g 2916 Steinfeldt W Østerbæksv. 28 g 5608 Øster-Frugtbørs,Aage Sørensen Østerg. 18 g 8343 Oi ehoved. Loliand-FalsterFrugtcentral g 66x Randers: LarsenSigfred Tjærebyv. 42, Dronningborg g R 1849 Risskov: Jensen $ S g 9825 Rudbjærg pr. Tillitse: Viking Otto gT 50 Rudkøbing ; Rasmussen Peter g 125 Sindal: Sindal Peberrod-Export ved Holger Ras ­ mussen g 41 Specialitet:^ grQS a f PEBERROD af EGEN AVL.] Skaarup F.: Christiansen Chr. g 61 Skedebjertr pr. Aaben raa: Skedebj erg Frugtplantage $ Aa 842 Skrvej Nordvestjydsk Salgscentral for Frugt- & Gartneriprodukter, Akts, g 702 Kontor 9540 Auktion 6296 Privat 7996

3. Frugt-Agenturer.

København: Bache & Arnbak, Akts., Bredg. 32 Kl g ★ Cent. 3090 - Telegramadr. „Bacco*. Bang G Vesterport 286 IV1 g C. 9073 & 9541 Telegramadr. „Citrus". Ipsen & Andresen Rothesg. 15 |ø] g C. 9191 .Jugo-Dan-Kompagniet, Akts., Frederiks- borgg. 11 IH g C. 5809

Aarh u s: Kruse Søren Park Allé'3 g 1606 Telegramadr.: „Commercial*.

Artikler for Frugtavlere. Kolding: Steffensen ’ s Frøhandel v. F M Steffensen Helligkorsg. 6 g 1655 & 1656 Se Annoncen u. Frø.

Frugt-, Grønt- & Blomster-Auktioner. Kommissionærer se i Slutningen af dotte Fag.

København: Frugtsalgskontoret F. C., Akts., Vendersg. 7 E g C. 1894 & 8668 Kbhvns Frugtauktioner Rømersg. 7 Kl g ★ C. 12420 & 12426 Lager: Godsbanegaarden El g C. 12452 „ Gliickstadtsv. Frill, g C. 5920. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Kbhvns Grønttorvs Auktion Ved Hallerne 4 S g ★ (). 12460

II 57

II 5 ’

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker