kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3296 Worm S A & TH Hansen Odinsg. 4 E g Ta. 7931 Yde Chr. Under Elmene 4 [S] g Am. 1952y Ydun v. Th. Deichmann Strandv. 209 Hell. g Hell. 1409 Young P Kirkebjerg Allé 49 Vanl. gDamsø 3534 Ziegler Axel Enghavev. 245 EJ g Ev. 5162 Ziegler B Mozartsv. 29 Valby g Va. 5452 Zimling P Gullandsg. 31 [s] ®Am. 2951x Zollfranck E Holsteinsg. 55 El g 0 8436 Ørehøj v. P Andersen Hellerupv. 67 Hell. g Hell. 2291 Ørholm Nancy Rosenborgg. 9 E g By 575 Øster Palæ Frugtforr. v. H Th. Nielsen Østerbrog. 89 0 gi 0 7207 Østerbros Frugt-Central v. S Sivertsen Aar ­ husg. 32 El g) 0 1783y Østerbros Torvehalle v. H M E Madsen Sla ­ gelseg. 18 EJ gi 0 4419 Østergaard Bent Høgsbro S-Fasanv. 47 [E gi Gh.7933 Østergaarden v. H Hansen Vognmandsmar ­ ken 74 E] gi Ryv. 3804 Svendborg : Andersen ’ s HE Handelsgartnerig320&467 En Fortegnelse over ca. 850 Frugt- & Grønthandlere i Provinsen tilsondes Vejviserens Købere, naar on af de paa Side 2190 i 1. Bind anbragte Kuponor og frankeret Svarkonvolut indsendes til Vejviserens Kontor Nytorv 17, København [KJ. 2. Frugt en gros. København: Afrikansk Frugtimport Akts., Rømersg. 1 E g C. 12744 Amerikansk Frugtimport, J C Thorsen Vendersg. 13 E g Cent. 1433 & By 7577 Andersen A Vendersg. 3 & 5 E g Cent. 7064 & 5064 ANDERSEN & ALBECK Rømersg. 11 E gCent.6115&13596 - T élegradr.„Hermes" . Andersen & Christensen Rømersg. 1 E g Cent. 14877 Andersen Niels Rømersg. 15E gCent. 2018 - Telegramadr. „Frugtclaus". Andersen Valdemar Rømersg. 7 E g ★ Cent. 4244 Andersen Wm. Rømersg. 9 E g Cent. 5750 Anskjær J E Gaunøv. 33 Brh. g Bella 2418 Anthony R Vendersg. 8 E g By 4116 Arends H Kødbyen Slagterboderne 12 El g Eva 3332 Bache&Arnbak,Akts.,Bredg.32Eg ★ C 3090 Telegramadr. „Bacco. u Californisk Frugtimport, Akts., Rømersg. 17 E g Pa. 1570 Carlsen Aage Finsensv. 39B E g Gh. 6884 Christensen ’ s P Ettf. v. L Berlin Jensen Lin- nésg. 6 E g Cent. 1252 Clausen Wald. Baggesensg. 4 [N] g C. 10783 Corell & Laisen N ansensg. 45 E Corell O Webersg. 19 El g By 472x Dana Frugt-Export,N Espersen N-Voldg. 62 EgC. 13914 Danske Frugtkompagni, Det, Jægersborgv. 56 Lyngby g Lyngby 359 D. U. F. A. Dansk-udenlandsk Frugt Akts. Vendersg. 4 E g Cent. 13726 Erlandsen J Istedg. 38 El g Eva 2121 Eskildsen J Chr. Ahlefeldtsg. 16 E g Cent. 14513 Espersen Niels N-Voldg. 62 E g C. 13914 Flindt N J Sorgenfrig. 6 KJ g Ta. 5066 Follina Giuseppe Linnésg. 24 E g By 2206u Frederiksen Kai Elmeg. 3 [N] g N 6807 Frugten Grosforretningen Sprogø ved Carl A Hansen Falkoner Allé [E Fyns Frugtlager v. Gunnar Thomsen Ahle ­ feldtsg. 16 E g By 8725 Bolig Frimesterv. 31 I nv I Fynske Gartneriprodukter. Gerner-Rasmussen & Co. Linnésg. 6 E g Palæ 2780 Hansen Chr. Vendersg. 9 E g By 4720 Hansen II G, Ny Carlsberg V. 12 EJ g V3213

Frugt 1 K obenhavn (Fortsættelse): Torvehallen v. Hans Andersen Birkeg. 9 [Ni g No. 8400 Torvehallen v. C R Arnlov Sallingv. 3 E g Gh. 9870 Torvehallen v. B Bastholm Haraldsg. 58 [øj g Ryv. 2949 Torvehallen v. Georg Frederiksen Aalekistev. 168 Vanl. g Damsø 4050 Torvehallen v. Hedvig Hansen Strandboule ­ varden 133 [0] g 0 7539 Torvehallen v. Niels Hansen Aarhusg. 4 El g 0 7424 Torvehallen v. D Kjær Kongev. 15 Holte g Holte 514 Torvehallen v. Sv. Knudsen Østrigsg. 16 [s] g Su. 2207 Torvehallen v. M Larsen Brohusg. 13 E $ N418v Torvehallen v. Peter Mogensen Jægersborg Allé 5 Charlottl. g Ordr. 515 Torvehallen v. Axel Nielsen Amagerbrog.199 [Si g Am. 5271 Torvehallen v. Chr. Nielsen Valby Langg. 207 Valby g Vb. 1990 Torvehallen v. Jens Nielsen Njalsg. 10 [S] g Am. 4402 Torvehallen v. Vilh. Nielsen Andreas Bjørns G. 1 Kl $ Su. 1571y Torvehallen v. Marius Olsen Hasselv. 2 Lyngby g Fr. 6449 Torvehallen v. S Aa. Olsson S-Fasanv. 66 Valby g Vb. 3114y Torvehallen v. O Phersson Oehlen- schlægersg. 35 CS g Eva 983 Torvehallen v. Regner Schmidt Peter Bangs V. 74 IE g Gh. 7674 Torvehallen Abundance v. Poul Nielsen Strandv. 9 El g Ryv. 3439 Torvehallen Viksø v. M Mortensen Frede- rikssundsv. 235 Brh. g Bella 2353 Torvehytten v. Bøje Hansen Lyngbyv. 5 El g Ry. 3027 Torvekælderen v. Olaf Green Gernersg. 35E g Pa. 2539u Torvekælderen v. Erh. Petersen Bogholder Allé 84 Vanl. g Damsø 3755y Tønnesen Hans, V-Voldg. 90 EJ $ By 8466 Ulrichsen A Schønbergsg. 9 El g Ve. 960x Valby Frugtbørs v. Axel Brendstrup Valby Langg. 83 Valby g Vb. 521v Valby Torvehalle v. O F Ramsing Valby Langg. 26 Valby g Vb. 347 y Valencia v. Anker Nielsen Gjentofteg. 55 Gjentofte g Gjent. 1580 Valgaardens Frugtforr. v. FogFoghmar Vi ­ gerslev Allé 23 Valby g Vb. 1811 Vanløse Frugtforsyning v.Soph.Blomsterberg Jernbane Allé 79 Vanl. g Damsø 1660 Vanløse Torvehal v. IP Jensen Jernbane Allé 39 Vanl. g Da. 3193 Vedbæk Torvehalle v. Chr. Olsen Strandv. 406 Vedbæk $ Vedbæk267 Venneminde v. E J Larsen Vennemindev.13 El g Ryv. 1272 Vesterbros Frugtcentrai v. Carl E Born Vesterbrog. 94 El $ V 8165 Vesterbros Frugtlager v. JJ Larsen Enghave PI. 11 El $ V 9907 Vestergaard Anthon Baggesensg. 27 Hl $ N 2720 v Westermann P G, N-Frihavnsg. 34 A [ø] g 0 3426y Vestervolds Frugt- & Grøntlager v. Aa. Bolt V-Voldg. 94 E) g By 7461 Wibskov A Tranegaardsv. 29 Hell. g Hell. 1624 Vildt- & Frugtforr. i Hotel Phønix v. E de Creagh - Bornholdt Bredg. 37 KJ g C. 3375 Wilhelmsen A Grækenlandsv. 20 [S] g Am. 3822 Wilquin E M, Peter Bangs V. 53 IE g Fa. 53 W indekilde J Frederikssundsvej 110 INVl g Be. 3940 VogensenFrithjof Vigerslev Allé 164 Valby g Va. 4836v York J Frederikssundsv. 150 Brh. g Be. 38

Hildan Hans Dybensg. 13 E g By 6303 Hilleman O Johan Krohns V. 5 Valby g Va. 5715 Hosholm V Kaalund Linnésg. 16 D E g Palæ 4466 International Frugt Import ved Niels An ­ dersen & Johannes Reimers Gothersg. 160 E g ★ C. 14826 Jensen Arnold Ahlefeldtsg. 18 E g C. 13775 Jensen Chr. Hviid Haspegaardsv. 27 Søborg g Bagsværd 409 Jensen Jørgen Rømersg. 15 E g Cent. 6364 Jensen Jørgen jun. ’ s Frugtcentral Akts. Rømersg. 17 E g C. 6189 Juhl Harald Classensg. 11 El g C. 8670 Justesen Brodr. Vesterg. 18 E g ★ C. 6035 Jørgensen J F & Co. Vendersg. 6 E g Cent. 5911 Jørgensen U Teilman Linnésg. 12 Eg Cent. 4236 Jørgensen &Wulff ’ sEftf.Fred. d. 7. G. 7C [NJ g Cent. 1308 Kierulff Arnold V Raadhusv. 9 Charlottl. g Ordr. 969 KIRKEBYE A Wj Akts.,Bernstorffsg.40El g ★ C. 8180 Stats g 713 - Tlgradr.: „Succes". Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Klinken P Joh. N-Farimagsg. 58EgPa.3355 Kobenhavns Frugtauktioner Rømersg. 7 E g ★ Cent. 12420 & 12426 Stats g 66 Telegramadr. „Subasta". Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Kbhvns Frugtimport, Vald. Pedersen Ro- mersg. 1 E g Cent. 10389 & By 4801 Larsen Alfred Johnstrups Allé 4 El g N8153 Larsen II P Bredg. 36 E g Palæ 62 1 9 Larsen Jakob S Kong Georgs V. 37 [ø gGh. 7235 Lembcke H Rømersg. 9 E g C. 3822&10422 Lohse Ernst C & Co. ’ s Eftf. N-Voldg. 6 E g C. 561 & 463 Lundby Hans Holbergsg. 15 E g Cent. 8742 Fra 1. April 1940 N-Farimagsg. 33 Kl lorveafd. N-Farimagsg. 35 g By 3447. Madsen Karl O Linnésg. 14 E g Cent. 7409 Meyer Ove Rømersg. 7 E g C. 14750& 10487 MUNK-JENSEN N Rømersg. 3 E gCent. 4652 & By 3652 Møller Carl H Vendersg. 7 E g C. 8668 . Møller HA Bredg. 67 E g C. 6926 & By 8575 Møller Wilh. II Vendersg. 10 E g C. 2592 Napoli v. Fin Hagested, Peder Skrams G. 24 E g Palæ 2280 Nielsen August Saxbøjv. 11 Valby g Da. 4633 Nielsen & Elholt Linnésg. 6 E g Cent.5347 Nissen Thomas Vendersg. 6 E g C. 15826 Ohlhues E S-Fasanv. 93 Valby gCent. 4573 Telegramadr. „Ohlliues". Olesen Th. Frederiksborgg.il E gCent.5809 &6010 ’ Oversøisk Frugtimport, Peter Lumholdt Rømersg. 15 E g Palæ 7171 PAULSEN L & Co., Lakseg. 2,4 E g ★ Cent. 703 Stats g 293 & 298 Telegramadr. „Nogill". Pedersen SkatP Ahlefeldtsg. 26 E Petersen Frode & Co., Akts., Fælledv. 9 [N] g C. 767 - Tørrede Frugter. Petersen K Allé?. 25C IE g Gh. 11 55y Petersen Lorentz Vendersg.4EgCent.l3726 Petersen O H Rømersg. 19 E g Pa. 7567 Petersen P Chr. Norrebrog. 88 El g C. 8843 Lager Frederik d. 7. Gade 7 (Hl Petersen Valdemar Rømersg. 1 E g Cent. 10389 & By 4801 Saabye Alfred Grondalsv. 16 [E g Fa. 70 Sass-Nielsen R Vigerslev Allé 370 Hvidovre Valby g Hvidovre 726 Sejersen N A Ahlefeldtsg. 18 E g By 4630 Skandia Frugt Import v. Wilh. W upper Dyb- bolsg. 14 El g V 1050y Suhr II & Th. v. P Buss Rømersg. 7 E g Cent. 11587 & 11576 Søgaard Niels Rømersg. 23 E g Pa. 7183

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker