kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3294

Frugt 1

Maigaard S P Magnoliav. 1 Valby g Va. 5197u Malm P Hansen Pilestr. 40 Kl g By 3588 Mandarinen v. Peter Hansen Amagerfælledv. 16 Bl g Am. 409 Marienborg v. Frk. Oda Larsen Mariendalsv. 31 E g Gh. 9025 Marquard A Tycho Brahes Allé 29 [s] g Am. 5335x Martens E Marstalsg. 29 Bl g 0 2061y Martinussen Sigvard J ernbane Allé 55 Vanl. g Damsø 1396 Mehren Betty v. Islevhusv. 30 Brh. g Bella 3329x Melona v. Ove Dagger Østerbrog. 47 [01 g 0 6358 Melsted Inger Tomsgaards v.36Ey]g Tg. 2759x Messina v. Axel Evers Aarhusg. 79 E) g 0 4750y Messina v. Børge Olsen Sønderjyllands Allé 1 E g Damsø 3677 Messina v. S Thomsen Vesterbrog. 179 E g Eva 2910 Michaelsen Emma Amagerbrog. 92 [S] g Am. 3507 Michelsen D Ryesg. 34 El g No. 6230 Mikkelsen V Frederikssundsv. 215 Brh. g Bella 1026 Milbrat J Falstersv. 4 A E g Gh. 3372v Millinge Chr. Smalleg. 1 E g Gh. 1237 MogensenH Ø-Farimagsg. 77 Bl g 0 8787 Mogensen H F, Peder Hvidtfeldts Str. 17 Kl g C. 2189 Mogensen Poul, Henrik Rungs G. 16 El g N 1575v Mogensen VitaVesterbrog. 96 E g Ve.l748u Mortensen Chr. Frederikssundsv. 202 C Brh. g Bella 1055 Mortensen Ellen Holmbladsg. 107A [SI g Su. 1631 Mortensen Henning Gyde Frederiksborgv. 50 A [ nv ] g Tg. 6832 Mortensen Jens Rosenv. Allé 21 Bl g 01269 Mortensen N, N-Fasanv. 46 E g Gh. 8382 Mortensen Poul Bernstorffsv. 125 Hell, g Hell. 3212 Muldgaard Werner Gyldenløvesg. 21 E g Palæ 6879x Munkholm-Justesen N, H C Ørsteds V. 47 E g N 6581 Muschner A H Schleppegrellsg.9Elg N6684 Møller H Haderslevg. 24 E g Eva4524 Møller H J Valkendorfsg. 19 Kl g By 8658 Møller Ingeb. Thorsg. 63 El g Ta. 6330 Møller Jacob Borups Allé 5 El g Gh. 4247 Moller K A Sølvg. 99 Kl g By 355 Møller Laur. Nansensg. 52 Kl g By 5774y Møller Marie Tagensv. 162 El g Tg. 5438 Napoli Frugtforr. v. Cornelius Petersen GI. Kongev. 115 E g Eva 2837 Nielsen A Istedg. 13 E g V 8256 Nielsen A C O Teglgaardstr. 12 Kl g By. 1084y Nielsen Anders Bredg. 10 Kl g Cent. 1983 & Palæ 1983 Nielsen Anker Lyngbyv. 58 El g Ryv. 1107 Nielsen A Nyberg Blegdamsv. 120 Bl g Øb. 7891 Nielsen Børge Njalsg. 51 [S] g Am. 998v Nielsen Chr., H C ØrstedsV. 35 E gV2093x Nielsen Chr. A Roskildev. 284 Rødovre Valby g Rødovre 247 Nielsen Chr. H Holbergsg. 22 OS g By 1950x Nielsen Cht. Lassen Wilkensv. 12 E g Go. 4550 Nielsen E Dronningensg. 49 K] g Am. 7608 Nielsen E Sølvg. 103 Kl g By. 2799x Nielsen Edmund Classensg. 51 Bl g 0 6412 Nielsen Fred. Gothersg. 159 E g By 4159 Nielsen Georg Griffenfeldtsg. 31 El g No. 4609v Nielsen Georg Godthaabsv. 215 Eg Gh. 3607y Nielsen Gunda Hedebyg. 10 E Nielsen H Jyllingev. 70 Vanl. g Damsø 2172 Nielsen H Lyngbyv. 27 A Bl g Ryv. 895y Nielsen H st. Kongensg. 42 E g Cent. 8440 Nielsen Harry Falkoner Allé 18 E g V 4367 Nielsen Henri Vennemindev.51 Bl gRyv.3900

Nielsen H Vormark Gjentofteg.56Gjentofte g Gjent. 340 Nielsen J Callisensv. 4 Hell, g Hell. 460 Nielsen .4 C Ryesg. 56 B Bl g N 768y Nielsen Johs. Aaboulevard 45 E g No.4153v Nielsen Johs. Haraldsg. 28 El g Tg. 2655 Nielsen Johs. Strandboulevarden 75 Bl g 0 9806 Nielsen Jørgen Classensg. 39 Bl g Øb. 9777 Nielsen Jørgen,N JFjords AllélE g N120x Nielsen Jørgen S-Boulevard 69 E g Eva 3305 Nielsen K G Vesterbrog. 127 E g Ve. 3018 Nielsen K M Stockholmsg. 37 Bl g 0 1574x Nielsen L, N-Frihavnsg. 90 Bl g 0 3190 Nielsen Laurits Strandv. 130 D Hell, g Hell. 3393 Nielsen Magnus Højskole Allé 29 Kastrup gKa.1181 Nielsen Max GI. Kongev. 153 E g Ev. 3659 Nielsen M K Stenosg. 3 E ffi V 2319x Nielsen ’ s M P Eftf. v. Søren Nielsen Strandv. 159 Hell, g Hell. 1001 Nielsen Niels Vodroffsv. 6 E g V 7683 Nielsen N P Nørrebrog. 35 INI g N 370y Nielsen N P Kildevældsg. 72 Bl g Ryv. 357x Nielsen O Klitmøllerv. 50 Vanl. g Damsø 528 Nielsen O K Brigadev. 24 E g Am. 5402 Nielsen P Dybdahl Mariendalsv. 67 E g Gh. 2033 Nielsen PM Vangedev. 12A Gjentofte g Gjent. 2652 Nielsen R E Vibev. 30 I nv I g Tg. 4044 Nielsen Rich. Rosengaarden 9 E g By 3723 Nielsen Rob. A Vibev. 35 Evl g Tg. 4602 Nielsen Sv. Gylling Fuglegaardsvænget 54B Gjentofte g Ge. 974 Nielsen V Jydeholmen 21 Vanl. g Damsø 4221 Nielsen Valborg Valby Langg. 118 Valby g Vb. 469y Nielsen William Ravnsborgg. 15 El g N3158 Nilsson E A [Melchiors PI. 6 Bl g Tr. 507 Nilsson Hans Dybbolsg. 35 E g Ve. 1058y Nissen Helge Maagev. 19 [ nv | g Tg. 1927y Nissen J Søborg Hovedg. 125 Søborg g Søb. 316 Norit Ejner Vesterbrog. 191 E g V 8888 Nybo David Rantzausg. 21 El g N 5945 Næhr H N-Frihavnsg. 81 Bl g 0 5281 Nørgaard Poul Snorresg. 1 E g Am. 9402 Ohlsen E Ved Sønderport 1 E g Am. 4233y Olesen K G Nørrebrog. 218 El g Tg. 121'8x Olesen Viggo Nyelandsv. 63 E g Gh. 6041 Olsen Alfred Ø-Farimagsg. 8 Bl g 0 2624x Olsen A P Vanløse Allé 39 Vanl. Olsen A Verner Krusaag. 16 E g Eva 436x Olsen B J M Willemoesg. 5 Bl g 0 2574v Olsen C Fredensv. 46 Charlottl. g Ordr. 629 Olsen Dagmar Nybrov. 205 Lyngby g Lyngby 1949 Olsen Harry Godthaabsv. 44 E g Fa. 1044 Olsen H C Flensborgg. 23 E g V 1573y Olsen Henry GI. Jernbanev. 8 Valby g Vb. 1327 Olsen J Haraldsg. 93 Bl g Ry. 723y Olsen J E, F F Ulrichs G. 14 Bl g Ry. 4456 Olsen Jenny LindeAlléll Vanl.gDamsø2855 Olsen Johs. N-Frihavnsg. 86 Bl g Tr. 680 Olsen Kirsten, Ole Suhrs G. 6 E g By 328x Olsen M Norgesg. 21 E g Su. 121 Olsen N P Nørrebrog. 195 El g Tg. 1329y Olsen Oluf Borgerg. 47 E g Palæ 3123 Olsen Oluf Larsbjørnsstr. 20 E g By 7115 Olsen V Jernbane Allé 25 B Vanl. g Damsø 4466 Olsen Vilh. Stefansg. 18 El g Tg. 2177y Olsen V M Matthæusg. 15 E g Eva 1009 Paisen E UlrikkenborgPl.lLyngbygLyngby 1271 Palle Frode Lyngby Hovedg. 66A Lyngby g Ly. 555 PalleHBagsværdv. 17 Lvngbyg Lyngby 249 Parbol V Frimesterv. 20 [NVl g Tg. 7334 Pedersdal v. N P Pedersen Nørrebrog. 219 B El g Tg. 2549 Pedersen Alfred Oehlenschlægersg. 32 E g Eva 145 Pedersen Axel Tagensv. 75 El g Tg. 2199x

Køben havn ^(F O rt, s ættelse) Langø Frugt- & Blomsterforr. v. J F Jensen Jagtv. 193 Bl g Byv. 640x LarsenA Lyshøj Allé 19 Valby g Vb. 3860 Larsen Aage C, C F Richs V. 124 E g Gh. 7768 Larsen A J, Henning Matzens V. 12 E g Damsø 374 LarsenAnders, N-Fasanv. 187 INI g Tg.498x Larsen Chr. Konge v. 43 Holte g Holte 121 Larsen Chr. Holbergsg. 30 Kl g By 13y Larsen C L, A F Beyers V. 27 E g Gh. 9067 Larsen E Trekronerg. 42 Valby g Vb. 543x Larsen E Vangedev. 1 Gjentofte g Gjent. 2674 Larsen Emil Slangerupg. 32 A (N) $ Tg.361'2x. Larsen Emma Frankrigsq.20 Is] g Am.3634y Larsen ErIingVennemindev.28BlgRyv.1892 Larsen F Borups Allé 112 El g Tg. 3067 Larsen H Hessensg. 47 [S] $ Am.4787 Larsen H Vigerslev Allé 118 Valby gVb. 3251 Larsen H Westphal Turesensg. 33 Kl $ By 4905 Larsen J Dybbølsg. 48 E g Ev. 2931 Larsen J Estlandsg. 14 El Larsen J Turesensg. 15 Kl $ Palæ 2398 Larsens J Chr. Eftf. v. H Dirk Petersen Ø-Farimagsg.30 Bl g 01700x Larsen J P Overg. o. V. 90 E g Am. 4666x Larsen Jørgen Hostrupsv. 3 E g] N 6924 Larsen K Hyldegaardsv.27 Charlottl. gOrdr. 296 Larsen L Thorvaldsensv. 12 E g N 1880 Larsen Lars Forchhammersv. 20 E g N1080 Larsen Laur. Bogenseg. 5 Bl g Øb. 3238y . LarsenLaurits Amagerbrog. 137 [S] gi Am. 1714x LarsenLauritz Jagtv. 57 El $ Tg. 97 Larsen Martha Schallsv. Lyngby g Lyngby 657 Larsen N P Østerbrog.Lægeforen.Bol. LIS) Larsen O Sverrigsg. 3 D [S] g Su. 893 Larsen Oskar Guldbergsg. 77 El g N 5061 Larsen P O Linde Allé 28 A Vanl. g Damsø 21)67 Larsen R Øresundsg. 20 Bl g Tr. 678 Larsen S C Øresundsg. 81 føl g) 0 6078 Larsen Sigurd Sallingv. 34 E g Gh. 7882 Larsen S M Jernbane Allé 54Vanl. ffi Damsø 1768 Larsen W Aadalsv. 23A E gi Da. 4753 Larsen Wilhelm Istedg. 5 E g V 1209 y Lauridsen F Middelgrundsv. 33 [S] ffi Am. 1929x Lauridsen Niels Læderstr. 13 Kl g By. 6977 Lauritzen G st. Kongensg. 61 Kl g-^-Pa.2160 Lauritzen P Emdrupv. 2 Bl g Ry v. 25 Laursen Axel Elm eg. 2 El g) N 225 Leifing Einer Overg. o. V. 2A Kl g Am.3269 Lertoft J V, Chr. d. 9. G. 6 E g By 8826 Levy Einar Smalleg. 50 E g Gh. 669y Lillholm Hans st. Strandstr. 5E glPalæ 904y Lind Aage Amagerbrog. 267 S) g Su. 1317 Lind E Gernersg.58 Kl g Pa. 2748v Linder K Maglekildev. 6 E g V 6319v Liu Yin Tang S-Boulevard 41 E g V 9394x Lorenzen C Englandsv. 40 Bl g Am. 7994u Lorenzen Carl Vølundsg. 29 El g Tg. 992 Lundbye Jørgine Adelg. 98 Kl g Palæ 3948 Lundgren G Vodroffsv. 21 E g Eva 2613 Lyderik Vald. Øresundsv. 82 [S] g Am. 7755 Liiders Otto Vesterbrog. 176 E g V 744 Lyngbyvejs Frugtcentral v.ArneHermansen Lyngbyv. 93 Bl g Ry v. 975v Lyngkvist Aksel, Søborg Hovedg. 74 Søborg g Søb. 947 Lyster Anna Fyensg. 8 El g N 3791y Lærkholm Johs. H N-Fasanv. 188B ElgTg. 683v Madsen A J Adelg. 87 E g Palæ 3108x Madsen Carl Jagtv. 161 løl g Ryv. 1467x Madsen Edith Gothersg. 167 E g By 6319 Madsen H E Hillerødg. 21A El g Tg. 3867y Madsen Jac. Hollænderdybet 6 |S]g Am.7191 Madsen ME Enghavev. 63 E g V 2444x Madsen P Dannebrogsg. 3 E g Ev. 3473 Mahler H GI. Kongev. 136, 138 E g V 4400

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker