kraks vejviser 1940 handelskalender

Fotografiske Artikler 4

Fag-Kegisler for Danmark

VII — 3290

København (f?ortsættelse) : Katzenstein A Brolæggerstr,12|S $ By 7902 A.KATZENSTEIN BROLÆ.GGERSTR. 12 E TLF. BYEN 7902 Kodak, Akts., Vodroffsv.2603 $ AC. 15841 & 15741 KODAK */. Vodroffsv. 26 IS Tlf. ★ C. 15841 & 15741 Kbhvns Foto-Central Interessentsk. Ryesg. 3 [S $ C. 12514 Lundbeck H & Co. Ottiliav. 7,9 Valby $ C. 2765 & 13800 Meyer ’ s Arthur Eftf., E Behnke Nørrebrog. 26 IH $ AC. 14481 Nordisk Optisk Kompagni, Akts., Kobmagerg. 62,64 Kl $ Cent. 15820 & 14420 GENERALREPRÆ5ENTANTER FOR: Polack James, Akts., Vesterg. 12A. K $ AC. 11155 James Polack % (Engelbrecht Rasmussen ’ s Eft.) Vesterg. 12A Kl - Tlf. AC. 11155 FOTO EN GROS Poulsen C&Tvede Gothersg.41 IS $ C.14502 Rasmussen ’ s Engelbrecht Eftf. Vesterg. 12A Kl $ AC. 11155 Rauh Georg Silkeg. 13 E] $ A C. 16575 FOTO • FILM • KINO PROJEKTION ERNST LEITZ, WETZLAR BRAUNSCHWEIG

Aarhus: Andersen P Bruunsg. 40 $ 9570 (2 Lin.) Odense: Budtz-Muller ’ s Eftf., Akts. Vesterg. 80$ ’ 2341 BUDTZ-MULLER ’ s Eftf. A s Vestergade 80 $ 2341 ODENSE $ 2341 Telegramadr. „Fotobudtz* . Fremkaldelse og Kopiering.

Frimærkehandlere. Postage Stamp Dealers — Timbres-poste (pour col ­

lections) — Briefmarkenhåndler Artikler for Frimærkehandlere se i Slutningen af dette Fag.

København : Andersen N C Kultorvet 10 IS $ Palæ 7048 Bergmann Aage Silkeg. 13 Kl $ Pa. 5904 Bulbjerg Chr. Koinpagnistr. 29 IS $ Pa. 2952x Børgesen C Borgerg. 11 Kl $ Pa. 7672 Cohen J Kronprinsensg. 8 IS $ C. 5236 Frederiksen Chr. Skinderg. 5 IS $1 By 4657 Frimærkehuset Hermes ved A Hermes Klo- sterstr. 19 S $ By 900 Hallas Harald Ved Sønderport 17 [S] $ Am. 4136 v Danmarks første Kilovare for retning. Jensen Ludv. Gothersg. 103 S $ By 5065y Juel ’ s ChristianW Eftf. Westend 7 [V] $ Ev. 351 Billigste Kilde i Frimærkeart. Kryger Nicolaj St. Peders Str. 23 Kl Larsen A W Studiestr. 36-40 Kl $ By 8750 Martini R GI. Kongev. 27 E $ Cent. 1123 Mollmann-Ibsen Mogens Rosengaarden 4 Kl $ By 1321x Nielsen Frode Valkendorfsg. 17 Kl $By338y Norden J F Klareboderne 5 K $ Palæ 1511 Nordisk Frimærkebørs ved Joh. Goth Klosterstr. 15 Kl $ By 1945x Olsen Erik Kultorvet 9 Kl $ Pa. 1165 Reddersen A Skinderg. 22 S $ By 1903v Ruben Edvard M, Akts., Skinderg. 22 IS $ C. 10873 Ruben Jul. Tordenskjoldsg. 27 ES $ By 2339x Samlerboden v. Johs. Petersen Bredg. 65 S $ By. 6174 Schmidt Helge Nørre Allé 5 E) $ N 2478y Tybring Jul. Amagert. 27 [S $ By 1280y W all M Marielystv. 4B IF1 $ Damsø 752 Aarhus: Aarhus Frimærkehandel ved Harry Poulsen Bruunsg. 33 $ 5593 Buhmann W N Banegaardspl. 10 $ 10337 Nielsen Anders Ryesg. 7 $ 10601 Rylund A Klosterg. 20 $ 3248 Køb og Salg af brugte Frimærker. Udvalg sendes overalt. Prisliste over Albums og Tilbehør gratis & franco. Esbjerg: Bjerregaard Harald R Norgesg. 34 $2327 Skovsgaard HansP Storeg. 70, Jerne $E439 Odense : Nielsen Ewald Klareg. 4 $ 8669 Skive: Nedergaard N S & Søn $ 264 .

Alt i Foto-Artikler. En gros & en detail.

gFotolitografi. (se tillige: Litografi; Reproduktionsanst.) København: Nordisk Reproduktions-Anstalt Klarebodeme 3 Kl $ ACent.775 Tutein &Koch Farverg.8IS$ ACent.4740

Fotoskoler.

København: Henriksen Torkild Skoubog. 4 Kl ]D C. 2906 T.H. ’ s Fotoskole Maanedskursus

for Amatørfotografer Ring efter Prospekt. SKOUBOGADE M- TLF. CENT. 2906

^OTo<5gmo

Fragtmænd. KRAKs FRAGTMANDSLISTE udleveres gratis til Vejviserens Kobero, naar on af de paa Side 2190 1. Bind anbragte Kuponer og frankeret Svarkonvolut indsendes til Vejviserens Kontor Nytorv 17 Køben ­ havn K. Bogladepris 75 Øre.

GEORG RAUH SILKEGADE 13 S TLF.*CENT.165Z5

.■Scotch Import Kompagni, Akts. Frihavnen Løfasv. 1 10] $ 0 2739x Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strømsafd. Blegdamsv. 124 [ø] $ A 0- 8448

Artikler for F rim ær keh an diere. København: Elko Springbindfabrik st. Kongensg. 24 IS $ Pa. 7705

Frankeringsmaskiner. Postal franking machines — Machines d ’ affran- chissement des lettros et envois postaux — Fran- kiermaschinen København: Gronbech K J Østerbrog. 44 El $ C. 9955 & Øb. 9955

§ SIEMENS KINO

Smalfilms ­ apparater en gros.

Simonsen & Nielsen, Akts., Fredh. Kan. 4 Kl $ ACent. 3789 „Univex ” Fotografiapparater. Skotner S Amaliev. 14 lY) $ A Eva 702 Valby Fotoanst. v. Milton Varling Knuthen - borgv. 14 Valby $ Vb. 3622

giver automatisk Portokontrol, stempler alle Værdier fra 1 Øre — Kr. 9,99, og forsyner alle Breve etc. med virkningsfuld Reklame.

Frisering. (se: Barberer og Frisører; Damefrisering; Herretrisering).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker