kraks vejviser 1940 handelskalender

Fotografiske Artikler 4

Fag-Register lor Danmark

VII — 3289

4. Agenturer & en gros.

Hansens H Son, Fotografisk Handelshus .Jernbanes'. 9 $ 171 Jensen R Thaastum S-Boulevard 182 $74; Jørgensen ’ sJørgen Fotoh.Vesterg.63 $23< Nøi mark Otto Vesterg. 38 $ 4461 Randers: Foto-Centralen v. Hougaa Enevoldsen Brødres. 24 $ 2384 Randers Foto-Magasin, Willy Seder Tor ­ veg. 21 $ 2325 Roskilde: Foto-Experten, C Larsen Algade 34 $ 97- Rø nn e : Moegreen G W $ 398 Sandvig: Sandvig Boghandel, Joh. Sørensen $ 55 Silkeborg: Foto ved Arthur Ellestrup $1112 Foto-Magasinet ved P Hansen Skive: N ielsen N C, Akts. $ 63 Specialf orr. for Amatørfotografer. Slagelse: Foto-Magasinet ved A sen Roseng. 7 $ 567 Tønder: Timm W Chr. $ 152 Vard e : Foto-Magasinet ved Otto Andersen $ 45 Vejle: Foto-Centralen ved Johs.Rønvig, Kirkeg.l $ 1616 Uhrback S Jensen Kirkeg. 3 $ 858 Viborg: Foto-Magasinet, Peter Vindum Set. Mathias G. 60 $ 1096 København : Byens Foto v. C DHansenKronprinsesseg.5 Kl $ Palæ 2745x Host Louise Strandboulevarden66 [ø] $Cem 7763 & 0 5466 - Postkonto 23663. Kofoed Aage, N-Frihavnsg. 62 [ø) $ 0 5940 Markussen Otto GI. Kongev. 132 ® $ C593 Aarhus. Paludan D A Set. Clemens Torv 15 $ 944 Frederikshavn: Hangaard P N $ 296 Gre naa: Hansen ’ s Vilhelm Boghandel $ 65 Herning: Erichsens Henrik Boghandel $ 48 Odense: Schøsler H Skibhusv. 107 $ 2324 Roskilde: Foto-Magasinet ved Wilh. Reidl Skomagerg. 36 $ 442 Svendborg; B. T. Centralen Banepladsen $ 909 København: Ferlov Th. & Svend Berendt Østerbrog. 54 Løl $ 0 6643 Fabrik for fotograf. Buelamper. Fotax, Akts., Henningsens Allé 2 Hell. $ Hell. 980 Foto Fast, A Ross Due & Knud Sevaldsen Brigadev. 66 H) $ * C. 13278 Gede & Co., Akts., Drejøg. 11 |ø| $ C. 14691 Specialfabrik for Amatør-Album. Foto-Hjørner og Foto-Mapper. Merkur Foto ved J & A Heegaard-Poulsen Trekronerg.15 Valby $ C. 14833 & Vb. 144 Norka ved J P Hansen Nørrebrog. 52 (H) $ N 5250 2. Andre Handlende. 3. F'a brikker.

Aalborg : Foto-Centralen ved Viggo Skaade, Jens Bangs G. 3 $ 490 Foto-Hallen vedThendrup Jensen Gravensg. 19 $ 3590 Gerlach E Algade 39 $ 4888 Jensen Knud Vesterbro 89 $ 810 Kjærulff ’ s Eftf., H Knudsen Gravensg. 4 $188 Aarhus: Foto ved S W Falkenstrom, Set. KnudsG.2 $ 2175 Fotocentralen, E Chr. Jensen Nørreg. 21 $ 2446 King's-Fote ved Svend Andreassen Torden- skjoldsg. 2 $ 10602 Mimosa, Martin Sorensen st. Torv 5 $ 411 Pedersen Jens E Frederiks Allé 98 $ 7568 Riis C M Guldsmedg. 30 $ 569 Set. Pouls Foto-Magasin, Axel Hellov Bruunsg. 60 $ 3703 Allinge : Kjøller Alfred Havnegade $ 4 Esbjerg: Foto-Centralen ved Lothar Fialla Kongensg. 43 $ 1848 Glass W Englandsg 5 $ 2249 Radio- & Foto-Magasinet $ 1425 F aab org ; Boston, Jørgen M Andersen 248 Fredericia: Føge V & A JGothersg. 4 $ 1467 Frederikshavn: Foto-Magasinet, Kaj Christensen $ 299 Haderslev: Foto-BielingvedABieling Storeg. 23 $ 1155 Hammerum : Foto-Børsen, K Henriksen $ 100 Helsingør: Amatørfotograf-Magasinet, Anna Hansen Bramstr. 2 $ 945 Fotomagasinet ved Emil Dyrbye Suderg. 11 $332 Hj ørring: Foto-Magasinet, Svend Kjærs- gaard $ 55 Hjørring Fotohandel, Ida Madsen & Asta Jarlund $ 1018 Hobro: Fotomagasinet, K A Bjorn- Jen ­ sen $ 353 Horsens : Foto-Hallen ved HHagen- J espersen Kattesund 7$ 1701 Fotomagasinet ved Chr. Bech Norreg. 11 $ 1533 ______________________________ FOTOMAGASINET Christian Bech NØRREGADE II - TLF. 1533 Larsen Alfred Alælketorvet 6 $ 719 Hørsholm : Fotomagasinet, Erik E Jacob ­ sen $ 350 Kolding: Foto-Magasinet vedHLauridsen Jernbaneg. 8$ 521 Nakskov: Foto- & Radiomagasinet Skan- dia ved K Madsen Østerg. 9 $ 724 Nykøbing F.: Fotomagasinet, C F Kiel- skov Østerg. 18 $ 716 Jessen J F Jernbaneg. 8 A $613 Næstved : Foto-Amatøren ved Clausen & Nielsen $ 191 Odense: Budtz-Miiller ’ s Eftf., Akts., Vesterg. 80 $ 2341 *■ Se Annoncen under Fotogr.Art. en gros Foto Magasinet ved W H Andersen Overg. 24 $ 6030 Gerli ’ s Foto Kongensg. 6 $ 8071 Gersig P A Passagen $ 4819

København : Agfa-Foto, Akts., Gothersg. 49 Møntergaar- den Kl $ ★ C. 4713 & 4718 1 1 ■■■"■ 1 !■■■■■ .111 — 1

Cederqvist Alcor st. Kannikestr. 10 Kl $ Pa. 4900 Christensen A Truelsen Wiedeweltsg. 41 løl $0880x Dansk Foto Import Frederiksborgg. 7 E $ Cent. 14073 Forsberg Egil, Fotografisk Handelshus Bredg. 4 Kl $ C. 2303,2351 & By 2351 Friedrich & Co., Akts., st. Kongensg. 77 Kl $ ★ Cent. 7873 tflVliiMøSa BALDA KAMERAS. Gevaert's General-Agentur Fiolstr. 7 Kl $ Cent. 15835 GEVAERT ’ S GENERALAGENTUR ( E.WESSEl) TElEGRAMAOR .: GEVAERTPAPERS Goecker ’ s Ad. Eftf., Akts., Herluf Trolles G. 5 Kl $ C. 970 & 929 Heinrich & Poulsen, Akts., Højbro PI. 6 Kl $ Cent. 1428 & 8728 ___________________ Heinrich & Poulsen % Højbro Plads 6 Tlf. Cent. 1428 & 8728 Postkonto 3675. Direktør S Heinrich Kochsv. 17 E Tlf. V 2106x Hother E Jul. Palæg. 5 Kl $ CU898&PaIæ 97 Ilford-Selo Foto, Akts., Pilestr. 19 Kl $ ★ C. 15020 TLF. CENT. 168 3 5 Fotografiske Årti kier EN GROS .

ILFORD-SELO FOTO Vs

JO.NSON*! SONS. MANUFACrU.INO CHSMISTS 110.. lONOOM

PILESTRÆDE 19 TLF. ★ CENT. -15020 POSTKONTO 1209

Jotes, Akts.,Raadhusstr. 5 Kl $ C. 5434 Hariff-Films Plader og Kemikalier. Jorgensen Charles, Amalie Skrams Allé 6 Valby $ Vb. 3450

AMATØRFOTOGRAFI

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker