kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Foto-Special ved Emanuel Jensen Vimmel- skaftet 47 EJ $ Palæ 5727 Foto-Specialisten v. G Bergqvist Mønterg. 7 B E f «By 5257x Frdbg. Fotoforr. v. Ejner Møller Kong Ge ­ orgs V. 2 [Fj f Gh. 4120 Gjentofte Fotomagasin ved Richard Becker Gjentofteg. 37 Gjentofte f ★ Gjent. 1347 Goecker ’ s Ad. Eftf., Akts., Herluf Trolles G. 5 E f C. 970 & 929 Grønlund S Østerbrog. 134 [0] f 0 4790 Handelskompagniet Skandiopol, Akts., V-Voldg. 115 E f By. 3836 Hansen Brødr. Blaagaardsg.2AKIflCent.4253 HartmannKnudWSmalleg.41 E f Gh. 4055 Hellerup Foto v. Ellen Bendtsen Bern- storffsv. 82 Hell, f Hell. 2808x Henriksen O ltaliensv. 14 [si f Su. 109 Henriksen Torkild Skoubog. 4 E f C. 2906 ALT I FOTO OG KINO T.H. ’ sFofoskole SKOUBOGADE 4 jtOTQ^mo T y 0 E 6 NT - HotherE Jul.Palæg.5 Ef C11898£Palæ97 KODAK, Akts., Udsalg Østerg. 11 JJ C. 6202 Kontor og Lager Vodroffsv. 26 E f 'kC. 15841 & 15741 „Kodascope' 1 ' Film-Bibliotek og East ­ man Kodak Skolefilm (8 og 16 m/m ikke brandfarlige Film) - Udlejning og Salg. Konqsbak & Cohn Vimmelskaftet43E f ★ C 2569 1 KONGSBAK & COHN Kino Aid C- 7705 SPECIALFORRETNING FOR F=OTO oo KINO SMALFILMAPPARATER til OPTAGELSE-UDLEJNING-FREMVISNING , Mortensen Kristian Sagasv. 2 E f Ve.2770v Musik- & Fotomagasinet Nørrebrohus ved Ira Andersen Nørrebrog.226 EJf Tg.l930x Møller Albert GI. Kongev. 85 Ef V 7626 Nilsson G Smalleg. 19 E f Gh. 1809y Nitra Foto v. J E Hilmersen Frederiksborgg^ 39 E f Pa. 7481 Nordisk Foto Kompagni, Akts., Købma- gerg. 5 E'f C. 11805 & Pa. 4418 Nørrebros Foto-Magasin v. Fru H Meyer Nørrebrog. 30 E f N 5981 Okholm B Vesterbrog. 61 E f ★ Ve. 6363 Okholm Leica Atelier Hammericlisg.4 E f By 3524. Ordrup Foto v. Ingeborg Hansson Ordrup Jagtv. 20 Charlottl. f Ordr. 5828 Petersen Carl & Else ToftegaardsP1.8 Valby f Vb. 1967y Rasmussen E Frederikssundsv. 184 A Brh. f Bella 3006 Skotner Gaston Lyngbyv. 34[ø] f Ryv. 725v Skotner Peter, H C Ørsteds V. 39 C E f N 4023 Storm-Petersen K N-Voldg. 64 E f By 3619 Strenge Thorvald Pilestr. 28 E f By 7128 Sundby Foto Magasin ved Vald. Nielsen Amagerbrog. 151 [S] f Am. 1187x Sydhavns Foto ved Ernst H Jensen Mozarts Pl. 1 E JO Va. 4512 Sørensen S Frederikssundsv.322 Brh. ©Bella 1159 Valby Foto v. Aa. Nielsen Valby Langg. 63 Valby f Vb. 2653 (INDEHAVER. JACOB KONSSBAK) VIMMELSKAFTET ^3 KØBENHAVN ( k ) TELEFONER Buhkk.n *C. 2569

Fotografer 1 Vesterled pr. Glostru p: Schomburg S ' g) 613 Vester Skerninge: Nielsen Margrethe fi 198 Viborg: Elmgaard H Set. Mathias G. 43 j) 397 Kay Vilh. st. Set. Mathias G. 23 j} 1164 Lange Claudia Set. Mathias G. 44 j) 1157 Munksgaard Aage Gravene 2 f) 417 & 1417 Randers T st. Set. Mikkels G. 22 $ 22 Zacho C J Set. Mathias G. 35 f 312 Viby J.: Kristensen Hakon jj 327 Vig S k: Andersen E $ 92

VII — 3288 Politikens Reproduktions-Anstalt Raadhuspl. 37 E : f ★ C. 8511

POLITIKEN

CENTRAL, 8511

Teknisk Foto, Poul Bech Frederiksbergg. 27 El f Palæ 6610 Tiirck Sven Vesterbrog. 37 E f Cent. 12582 &V6342 A alborg: Andersen ’ s Chr. Forstørrelsesanstalt ’ s Eftf., Louis Arling Boulevarden 21 f 1289 Aarhus: Aarhus Foto-Anstalt, Carl Chr. Rasmussen Ove Gjeddes G. 2 f 9504 Odense: Lønborg H Klareg. 18 f 1329 Interiører og Ude-Fotografering. Landskaber fra Odense og Omegn. Fotografiske Artikler. Photographic Requisites — Appareils pour la photo ­ graphic — Photographische Bedarfeartikel 1. Specialhandlende med fotografiske Artikler. 2. Andre Handlende. 3. Fabrikker. ' 4. Agenturer & en gros. 1. Specialhandlende med foto- grafiske Artikler. København: AltFotov. Henry G Nielsen Nørrebrog. 98 ® | N 8542 Amager Foto ved Chr. E Nielsen Amager Boulevard 134 El $ Am. 2460 A P-Foto v. H Arildslund & W Petersen Jernbanev. 10 Lyngby f Lyngby 2471 B ach Kristiansen & Kirk, Akts., Vimmel- skaftet 38 Kl f ★ C. 11177 & C. 335 Barndorff A C E Falkoner Allé 10 IF1 $ Ve. 4670 Belgisk Import Comp. N-Voldg. 21 KJ f Cent. 2473 & 7073 Bennorth H Helgesensg. 18 |0] f 0 7849 Bico ved J Bech Bruun GI. Kongev. Ill E f V 8920 Christensen Joh. st. Kongensg. 32 E © Pa. 1447 Fil. Falkoner Allé 53 E f Gh. 1042y EriksenPoul.Stationsv. 22 Holte f Holte 717 Forsberg Egil, Fotografisk Handelshus Bredg. 4 E f C. 2303,2351 & By 2351 Foto, Akt.s.,0sterbrog. 78 |ø] © 0 5178 Foto-Andersen GI. Kongev. 86 A E f Eva 1694 Fotobørsen v. J Rolighed, St. Peders Str. 36 E f By 6563 Fotocentralen Freya v. Kurt v. Freyberg Ø-Farimagsg. 14 |0) f 0 73 Fotohallen ved Hagbarth ZierauGothersg.40 Kl f Palæ 488v Fremkaldelse, Kopiering, Forstørrelse. Foto-Huset Ægir ved Ohland-Andersen Ægirsg. 21 Kl JO Tg. 4129 Foto Kino ved Viggo Frederiksen Raad ­ huspl. 55 E f Cent. 8012 Foto-Magasinet, Akts., Bloch, Roulund & Sperling Frederiksborgg. 7KJ f Cent.3410 & 14073 Foto- & Musikhuset Aladdin ved Alfred A Meyer Amagerbrog. 29 [g] f Am. 6901

Vinderu p: Jensen Karl O f 95 Vordingborg: H uth Alb. von Petersen Poul E $ 56 V raa: Christensen ’ s I P Enke fl 112 Ærøskøbing: LyngbjørnNf 155 01g 0( i : Jensen William f 127 Ørbæk : Christiansen K P f 13

2. Teknisk Fotografering.

Køben havn: Christensen Villy St. Jørgens Allé 11 E f Eva 4959 Codan-Fotos ved K J Cronfelt Nytorv 13 E f By 3596 Elfelt Østerg.24 [K] f Cent. 425 & 4556 Foto Experten ved H Andersen Brønshøj- gaardsv. 25 Brh. f Be. 3403 Frisco-Reklame v. Peder Friis Pedersen Chr.d.9. G. 6 E f Pa. 3049 Guldbrandsen Vagn, Akts., Amalieg. 17 E f V agn G uldbrandsen a - s AMALIEGADE 17 KØBENHAVN K. TLF. CENTRAL 1690 Hannuss Ernst Ny Kongensg.21 Ef By8444 Harring Kaj Ydunsg. 5 A [N] f Tg. 6010 Industrielle Foto-Atelier, Det, v. Schrøder & Olsen Godthaabsv. 6[ f ] f Go. 6280 & Go. 8180

Kbhvns Foto-Service v. Olga Freund & F Aggersbo st. Kongensg. 50 El f C. 15906 & By 1287 Kbhvns Presse Foto v. Inge Pernet Hansen Studiestr. 67 E $ Palæ 3153 Larsen Rich. Kompagnistr.6 EJ f Palæ4296x Martin M Ø-Farimagsg. 95 [ø] f 0 9820 Nowico ved Aage Emil Hansen Kronprin- sensg. 1 Kl f Palæ 2876 Olsen Paul Nybrog. 32 Kl f Palæ 4316

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker