kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Regisler for Danmark

Fornikling København (Fortsættelse) : Dansk Forniklings Anstalt

VII -3284 Engelsk Forniklings-&Forcromningsanstalt ved Chr. Dal Østerg. 10 g 2386 Jydsk Forniklingsanstalt ved Niels Jensen Frederiksg. 24 g 5489 Kudera F Grønneg. 64 g 2588 Esbj erg ; Galvanisk Industri ved Viggo Nielsen Kongensg. 23 g 1133 Isholdt M Kronprinsensg. 42 gi 2238 Herning: Midt]' ydsk F orniklingsanstalt, V Fischer g 805 Hjørring: Hjørring Forniklingsanstalt, Aage Nielsen g 786 H olbæk : Holbæk Forniklings-Anstalt, Alb. Petersen Fuglsv. lig 1043 Kolding; Sydjysk Forniklings- & Forchromningsan- stalt ved Kjær-Jensen Vesterg. 12 g 1654 Nykøbing F.: Østifternes Forniklings ­ an stalt ved N Th. Nielsen Søvej 4 g 531 Odense: Forniklingsanstalten Corona, P Larsen Ø-Stationsv. 4 g 7699 Forniklingsanstalten „Urania", J Eriksen Overg. 68 g 1334 Fyens Forniklings- & Forkromnings-An ­ stalt, A Nordhavn Henriettev. lg 5957 Odense Forniklingsanstalt og Sliberi ved P Madsen Overg. 46 g 3773 Ran d ers : Lange M & Co. Strømmen 14 g 3106 Randers Forniklingsanstalt ved Anton Nielsen Vesterg. 39 g 2118 Ringste d: Ringsted Fomiklingsanstalt,S Svendsen g 103 Sil keb org: Sandberg M C g 381 Sønderborg: Sønderborg Forniklingsanstalt II Madsen g 544 Vejle: Vejle Forniklingsanstalt, K U Marseen Vedelsg. 44 g 1253 Alle Jern-, Kobber-og Messing genstande fornikles smukt, solidt og billigt. Artikler for Forniklingsanstalter . København : Bie FL, Akts., Valdemarsg. 14 El g ★ C. 6518 - Alle Kemikal.jKompl.galv. Anlæg. Galvano Teknik Ny Adelg. 8,10 E gC. 14549 & By 5556 Postkonto 2849 - Repræsentant for: Langbein - Pfanhauser - Werke, Leipzig. Generator Elektromekanisk Etabi., Akts. Borups Allé 128 (BJ g ★ C. 9692 &Tg. 593 Ludvigsen M V st. Kongensg. 72 E g ★ C. 8154 - Anoder, Salte, Pudseskiver, Pudsemasse, Smergel, Stenkar etc. Wallin J A St. Knuds V. 22 El g Cent. 5468 Wedum A J Kronprinsesseg. 26 E g C 5095 Forniklingsanl. Anoder&Salte. Børster. København: Christensen Allan & Co. Vimmelskaftet 43 E g ★ Cent. 500 Fabrik: Øresundsvej 126 g ★ Cent. 500. Halling-Andersen, Akts., Tingv. 21 H) g ★ C. 14003 Jensen Laurids & Co. ’ s Fabrik, Akts., Peter Ipsens Allé20 lNV|g?ArC.2410(5Ledn.) Karme og Døre i Kobber og rustfrit Staal. Vejle: Petersen Jørgen & Co. ved N Chr. Jørgen ­ sen Jernbaneg. 18 g 131 & 1631 Forretningsfacader.

Solbjergv. 24 (v. Howitzv.)® g^Cent.943 Dansk Forniklings Anstalt . GRUNDLAGT 1880 Solbfergvef 24 (ved HowitzveJ) Telef. ★ Cent. 943 Telegramadr. „DFA “ . Danmarks ældste og største Forniklings-Anstalt. Fornikling - Forkromning. Elite Forchromning Fornikling & Slibning, A Erichsen St. Hans T. 26 Hl g No. 8910 Engelsk Forniklings- & Forchromningsan- stalt, Espensen & Co. Nørrebrog. 148 Hl g Tg.436x Forkromningsanstalten Nila ved NielsE Lassen Ryesg. 3 El g C. 10932 & N 3534 ---- -------------------- % forchromningsanstalten TLF. 10932 NORA 3534 RYESGADE 3 Forniklingsanstalten Blank v. FT Høyer N-Fasanv. 9 El g Gh. 901 u Forniklingsanst. Danmark v. P Hagemann Blaagaardsg. 36 El gi No. 9171 Forniklings Anstalten Sølvfasanen ved J P Pedersen N-Fasanv. 95 {El g) Gh. 4994 Forsølvnings- & Forniklingsanst. Astral, Ejler Jensen & Oskar Eskildsen, Fred. d. 7. G. 13 HJgN5353 Brunering i alle Farver. Frdbg. Forniklingsanst., C Stecnsen Godt- haabsv. 23 El g Gh. 2093 Galvanisk Industri Foca, Akts., Synder- gaardsg. 11 El g ★ C. 8449 Jensen ’ s J Chr. Galvaniserings-Etabl. Holmbladsg. 39 [S] g Cent. 13718 Kbhvns Forchromnings-Anstalt Ryesg. 3 Hl g N 7090 Kbhvns Forniklings- & Forsølvningsanst., Alf. Hansen Toldbodv. 4 E g Palæ 5863 Kbhvns Kromfornikleri (J Chr. Jensen ’ s Galvaniserings-Etabl.) Holmbladsg. 39 [S] g ★ Cent. 13718 Larsen Chr. Rosen v. Allé 6 [0] g 0 6465 Forkobring, Formessing, Fortinning. Larsen F E, Kong Georgs V. 81 El g Gh. 1090 Nørrevold Forniklings- & Forchromnings- anst.ved Kai Vesti,Peder Hvitfeldts Str.ll E g By 8733 „Secure “ Gasværksv. 8 E | Cent. 8556 Svensson E Vesterbrog. 128 El g V 3590 Wallin ’ s J A Eftf. ’ s Forniklingsanst. ved N V Hansen Bianco Lunos Allé 8 El g) V 9712 Grundlagt 1902. Fornikling & For ­ chromning. (Meget rustbeskyttende). Aaderup pr. Næstved: Sydsjællands Forniklingsanstalt, Akts, g N 1693 Aalborg: Aalborg Gal vano Industri, E Larsen Aagade 25 gi 6262 Fomiklingsanstalten ved V M Jensen Kat ­ tesundet 7 g 2576 NordjydskForniklings-ogForchromningsan- stalt, Aage Steffensen Nyhavnsg.24 g 3400 Aarhus: Aarhus Clirom-Teknik ved A Johnsen Rosenkrantzg. 1 g 6933 & 6932 Aarhus Forniklings- &■ Forchromninøsan- stalt ved Th. Nielsen Frederiks Allé 56

Forsamlingslokaler. (se Kongres- og Foisamlingslokaler; Selskabslokaler).

Forsikring. (se Oversigten Assurance i Fag- og Vare ­ fortegnelsen paa blaa Blade foran dette Register).

Forstærkeranlæg. (se Radioanlæg og -tilbehør).

Forsølvning. Silver Platers — Argentine — Versilberungsanstalten København : Dan-Heyde E Romersg. 20C E g By 5961 Dansk Forsølvnings Anstalt Solbjergv. 24 (v. Howitzv.) El g ★ Cent. 943 Eis Aage Halmt. 28 El gEva 1066 Forsølvningsanstalten Føniks ved P Hviid Købmagerg. 28 E g By. 1385 Gatzwiller ’ s C Eftf. v. Gerhard Hansen st. Kongensg. 61 A E g By 7553 Gloria Metalvarcfabr ved R Schultz st. Kon ­ gensg. 81 E g C. 15827 Metalvarefabr. „National" ved Aug. Bauer Venusv. 12 Søborg g Søb. 2152 Bolig Venusv. 11 Søborg g Søb. 2544. Petersen Holger Blaagaardsg. 36 C Hl g No. 4034v Forsølvning af Kuvert & Bestik. Sølvpletfabr. Luna ved K Rademacher Bri- gadev. 47 [S] g Am. 5068 Esbj erg: Galvanisk Industri Kongensg. 23 g 1133 Odense: Odense Forsølvnings- & Fornik ­ lingsanstalt, H Fr. Jørgensen Vindeg. 86 g 2536 Randers: Jydsk Forsølvningsanstalt ved Reinh. Lorenzen & Holger Nielsen Brødreg. 7 g 2925 Sønderborg: Sønderborg Forniklingsanstalt g 544 Artikler f or Forsølvnings anstalter. København: Bie FL,Akts., Valdemarsg.l4El g ★ C 6518 Spec. : Cyansølv, Chlor guld, Kemikalier. Wedum A J Kronprinsesseg. 26 E g Cent. 5095&Palæ3447 Børster. Kemikalier. Stentøjskar.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker