kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Weber F E & Sønner kgl. Hof-Forgyldere st. Kongensg. 44 El J) Palæ 826 RAMMER for gamle Koiierstift, og Malerier.

VII — 3282

Fodpleje, Artikler til

Artikler til Fodpleje.

København: Agir Elektromaskin Etabi. Finlandsg. 9 [s] ,® Am. 8485 Fabrik for Fodplejemaskiner. ZiirsenHans.SteenBlichersV.221B^C.13O44 Dr. Benedictsen ’ s Fodhvilere. Fabrikation og en gros.

Forbrændingsanstalter, Anlæg af Refuse Destructur Plants,Construction of — Construction d ’ usines de destruction — Milll-und Abfallverbrennungs- anlagon København: Mathiasen Georg E Øresundsg. 12 [øj f ★ C. 9043

Horsens: Ni e ] se n JC Frederiksg. 57fl069 Odense: Petersen A Nederg. 3 $ 426

»MOLOK«

Fodtøj, (se Skotøj).

Forhyringskontorer, Statens.

København: Ny Toldbodg. 5 E $ ★ C. 15785 Aarhus: Havneg. 32 f 2286 Esbje rg: skoleg. 82 f) 2565 Helsi ngør: Strandg. 95 f 878 Svendborg: Havnen 2 f 1918

„Vølund “ , Akts., Øresundsv. 147 [s] j) ★ C. 5522

Foerstoffer. Linings — Doublures — Futterstoffe

København: Amdrup H Chr. Vesterbrog. 4A E C. 2180 Kun Salg til Grossister. Bech Harald & Co. Nørreg.7 E |}^Cent.5525 Erlandsson I O, Niels JuelsG.14El $ By4288 Giode F A/S. Vesterport E j} *C. 8828 Hertz FrederikVognmagerg.7 É |}^C.13252 Nielsen Poul K Hovedvagtsg. 8 É I C. 1816 A alborg : Vidmar & Berntsen Vesterbro 42 $ 621 Se Fag-Registret under Klæde 3. Odense: Hansen J Firma Vindeg. 26,28 ® 616 Forbindstoffer. Surgical Dressings — Articles de pansements — Verbandstoffe (se tillige Sygeplejeartikler). København: Arbo-Båhr & Co., Akts., Vodroffsv. 4 &6E$ ★ Cent. 4600 & 4606 Postkonto 144 Specialitet.-Bajonetpakning. Bang & Tegner, Akts., Sigurdsg. 341® $ C. 319, 4319 & ★ C. 13219 Sterile & usterile Forbindstoffer. Forbindkasser i alle Størrelser. Bruhn & Lehrmann, Akts., Valdemarsg. 17 E $ ★ Cent. 2605 Nyrop ’ s CamillusEtabl.,Nyrop&Maag,Akts. ) Købmagerg. 43 El} ★ Cent. 768 & 10028 Schack Gustav & Co. (Indehaver V Krogh- Johansen) 1. Strandstr. 20 El D C. 13001 & Palæ 3264 Simonsen &Weel ’ s Eftf. Prags Boulevard 55 É f ★ Su. 1332 Filialer: SePerson-Re- gistret. Skov Kai, Akts.,Kronprinsesseg. 32 fC.3217 Aarhus: Kaiser W, Akts. Vesterg. 5 ® 577 Uds. fra Simonsen &WeeVsEf tf.Kbhvn. Odense: Kruuse p A Cand. pharm. $ 227 (2 Lin.)

Foreninger. er optaget i Afd. V Real-Register for Kebenhavn og i Afd. IV Provins-Register under de enkelte Byer. En samlet Oversigt findes sidst i Emnelisten paa gule Blade foran i dette Bind.

Forklæder, Fabr. og en gros (se tillige Manufaktur).

København : Eckardt Georg Købmagerg. 60 El j) ★ Cent. 5357 Horsens: Schmidt N C Solvej 1 j) 1532

Forgyldere. Gilders — Doreurs — Vergoldeanstalten (se tillige: Giarmestre og Glarmagere; Rammer). København: Bodin Charles, Peder Hvitfeldts Str. 17 E $ By 1571 Dalchow Otto Kildevældsg. 48[0] flRyv.1643 Dansk Rammefabrik Klosterstr. 8 El ® Cent. 5454 Kaas A & O Nielsen Grønneg. 26 El D By 4914 Kibeinch Henry Birke Allé 3 HvidovreValby Kleis Georg Fabrikant Vesterbrog. 58 E ® Cent. 5366 KLEIS Vesterbrog. 58 Tlf. Central 5366 Største Udvalg i Rammer & Spejle. Al Opforgyldning foretages. Korte A , St. Hans G. 9 El f N 2954x Lundqvist & Olsen ’ s Eftf. Pilestr. 41 El ® By 1655 Madsen Alfr. Zinnsg. 5 [ø] f) Tr. 578 Menz PoulN-Frihavnsg. 13 [ø] |) 0 4850 Mogensen ’ s Alex W Eftf., A Binger Palæg. 6, 8 El $ Cent. 10451 Nielsen Arnold Skotterupg. 5 El $ Tg. 2467 Noch L Pilestr. 41 El D By 1655 L NOCH Pilestræde 41 El Tlf. By 1655 SPECIALITET: Rammer i alle Stilarter efter kunst ­ nerisk Tegning. Opforgyldning og Restaurering af alt gammelt Arbejde. Nørring F & C Poulsen Læders^r. 36 El J)By 370 v

. SOLVEJ 1

LOMMETØRKLÆDER KITLER OG FORKLÆDER.

Køge: Køge Sækkelager, Sejl- og Presenning ­ fabrik, N Kjeldsen Jørgensen $ 560 Spec.: Arbejds forklæder. Odense: . Foss ’ O Fabriker, Akts. Rytterg. 12 $ 1133 (2 Lin.) Odense Pyjamas- & Forklædefabrik ved Thyra Larsen Danmarksg. 26 $ 6368 Vejle: Gorrissen Peter Norrebrog. 24 $ 1674 Wegener G Torveg. 3 j? 1455 Vejle Forklædefabrik, M J Madsen Havnet 35 fl 266

HVIDEVARER, FLONELLER , BOMULDSTØJER, VASKEKJOLER, FORKLÆDER,

» VEJMA “ ^»TLER. m. j.mflDsen VEJLE FORKLÆDEFABRIK HAVNEGADE 35 VEJLEj

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker