kraks vejviser 1940 handelskalender

Foderstoffer Odense (Fortsættelse): Lettebæk Fabriker, TygeHirsch, Postadr. Fruens Bøge g Bellinge 73 & 146 Telegram« dr.: ..Lettebæk. Odense. “ /"■ --------- — 1,1 ■ 1 ANIMALSKE FODERSTOFFER KØDBENMEL KØDBENMELSKAGER BLODMEL

Fag-Register for Danmark Svaneke: Svaneke og Omegns Korn- og Foderstotforr. g 41 Svendborg: Baagø»£ Riber ’ s Korn- & Foderstofforret ­ ning. Akts. Kullingg. g 1484 Fyens Andels-Foderstofforretning Ø-Havn g 283,383,883 & 1683, Stats g 16 Telegramadr. „Faf*. Postkonto 6747. Filialer: Assensg 370, Middelfart $473, Odense$ 1375 Rudkøbing $235, Ærøskø ­ bing g 80, Sønderborg g 2011, Faaborg g 918 og Verninge g 123. Petersen & Jensen, Akts. Nordre Havn g 8 & 463, Stats g 13 Petersen Ludvig Møllerg. 64 g 73 & 61 Sørensen Carl Frederiksg. 1 g 17 (3Lin.), priv. g 797. Stats g 17 Korn og Foderstoffer. Svinnirige: p e tersen ’ s C DEftf., Alfr. Larsen g 3 Sønderborg: Fyens Andels-Foderstof ­ forretning, Filial g 2011 (2 Lin.) Lorenzen Adolf, jun. g 407 Maegaard Wilh. R g 500 Rudebeck & Johannsen, Akts, g 333 Sønderborg Krafi foderfabrik, Carl Høffner, Akts, g 52 & 335 '^ a,rm: Tarm & Omegns Foderstofforretning Thisted: Poulsen P O, Akts, g 115 & 181 Tølløse: Knudsen A g 2 Ulstrup: Hanske Lucernemølle, Den, Akts, g 4 Veflinge: Veflinge Foderstofforening ved Fr. Frederiksen g 75 Vejen: Vejen Foderstoftorening g 101 V ej I e : Christiansen Fr. Sønderg. 29 g 1541 & 1542 Danske Blodfoder fabrikker, f)e, Akts.g496 & 497, Stats g 10 Jydsk Andels-Foderstofforretning, Filial Havnen g 227 & 228 Vestervig: Bach IP & Jepsen, Akts, g 2 & 102, Stats g 5 V iborg: Skow £Co., Akts.Reberbanenl g 97 & 98 ViborgKorn-£Foderstoffoir.,Akts. g34 Vindcrup: Christensen SørenN g 64 V ordingborg: Gabs P ffi 5 £ 686 Øernes Andelsselskab forindkøb af Foder ­ stoffer, Filial, Masnedsund g V 523 Vraa: Petersen J A Uhrenholdt g 5 Vraa Korn- og Foderstofforretning, Akts, g 69 Æ rø s købi ng: Fyens Andels-Foderstof ­ forretning, Filial g 80 & 88 Ørslev pr. Vordingborg: Johannsen Otto g 0 64 Øster. Hvidbjærg pr. Redsted Mors: Christensen Th. g 0 H 30 Artikler og Maskiner for F oders to ftabrikker. (se tillige Foderblandingsanlæg). Aalborg; Smith ske Jernstøberier og Maskinværk ­ steder, De, Akts, g 6696 (3 Lin.) Aarhus: Holst A M Nielsen Østerg. 40 gl435 Se under Foderblandingsanlæg . Vejle^ Jessen ’ s Hans Maskinbyggeri g 229 £1259 Kageknuser- & Foderblandingsanlæg- Se Annoncen under Maskiner 2.

VII — 3280

Knudsen Alfred g 4 & 11 Rudkøbing: Fyens Andels-Foderstofforretning, Filial g 235 & 279, Stats g 14 Langelan skorn. Akts.gi 37 & 131. Stats g4 LANGELANDSKORN A / s RUDKØBING

Tlf. 37 & 131 — Statstlf. 4 Telegramadr. „Langelandskorn**.

Rødby: Holst & Jørgensen g 1048

Røde Kro: Sorensen Chr. J g 3 Rødkærsbro : Hansen Chr. g 18 Rønne: Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foder ­ stoffer, Filial g) 285 & 885 Sakskøbing: Andelsselskabet Trio g}4038 Hansen P g 4042 & 4227 „Vaca* Foderblanding. „Vimo u Svinefoder. „Dako* Hønse- og Hyllinge foder. Samsø: Hansen A Heegaard, Akts., Ballen pr. Kolby g Trane bjærg 12 Syd-Samsø Foderstofforening, Kolby Kaas pr. Kolby g Tranebjærg 379 Sejling pr. Skægkær: g e i ling Foderstof ­ for retning,Søren Nielseng BalleKirkeby36 Simested ; Simested Korn- & Foderstof ­ forretning, L Nielsen g 1 Skamby: Skamby Andels Foderstoffor ­ retning, Hjalmar Andersen g Uggerslev7 Skamby Korn- & Foderst o (forretning, Eigil H Jensen g Uggerslev 112 Skanderborg : Bruun Oscar & Co. g 4 & 15 S kibby: Mikkelsen IM g 24 Skive: Selchau Aage g 243,842 & 843 Skovby Østj.: SkovbyKorn-&Foderstof ­ forretning, Akts g 24 Skovs-Højrup pr. Brenderup F.: Thomsen CM g B 4 & 35 c ^THO/Use^ W SKOVSHØJRUP r

FISKEMEL SILDEMEL

TORSKELEVERTRAN TORSKELEVERMEL TØRGÆR „ VITASAN ” (TØRRET SUPPEMEL) LUCERNEMEL

INDREGISTRERET VAREMÆRKE: | LETTEBÆKj |

LETTEBÆK FABRIKER ODENSE

( JéLefon:Qdlingc 73 £.746

• Maegaurd W llh. R g 56 (4 Lin.) & 1356 Stats g 17 Marschall & Elsner, chem -pharm. Labora ­ torium Svanev. 19 g 8770 Special artikler til Foderbrug. Niels« n P C & Kemp g 95 (5 Lin.) priv.3395 Poulsen H L Korn £ Foderstofforr. Albanit. 4 g 2612 (2 Lin.)£4512,Stats g62 Ommel pr. Marstal: Christensen Erik gi M 187 Ortved : Kødfoderfabriken Sjælland A. m. b. A. g Langesø “ 3 Ottersbøl Mølle pr. Døstrup Sønder- jylL: VodderHans g) Skærbæk 114u Præstø: P etersen Anton g 15 ___________________ ANTON PETERSEN Tlf. 15 - Præstø - Tlf. 15 Korn — Foderstoffer Kunstgødning — Markfrø. En gros & en detail. Forretningen grundlagt 1820. R an d er s : Jydsk Andels-Foderstofforretning^ Filial Havnen gi 2472 & 2473 Randers K orn- og Foderstof Forretning, Akts, g 1313,1314 & 913, Stats g 7 Randers Korn- og Foderstof- Forretning, Akts. Fischersgade 2 Tlf. 1313, 1314 &. 913 - Stats Tlf. 7 Telegramadr.: „Konsortiet**. Sundvækst, Akts. Slyngborgg. 21 g 3350 (2 Lin.)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker