kraks vejviser 1940 handelskalender

Foderstoffer

VII — 3279

Fag-Register for Danmark

Kolding: Frandsen C Haderslevv. 7 $ 1366 & 1367 Jydsk Andels-Foderstofforretning, Filial Havnen $ 219 & 220 Sydjydsk Korn- og Foderstofkompagni ved Chr. S Stenderup Buen 2 $ 32,41 & 42, Stats $ 5 Telegramadr. „Kompagni 41 . Import og Eksport af Korn og Foderstoffer. K orsør: øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer, Filial $ 107 K Ø g e: Hansen Henry $ 1392 Hasselbalch ’ s A A Eftf. $ 10 Petersen C F & Søn $ 24 (2 Lin.) Øernes Andel selskab for Indkøb af Foder ­ stoffer, Filial $ 582 & 740 Kølkær: Christensen Chr. N $ 3 Kong pr. Lundby: Hansen N D $ Kostræde 10 Lavø P: SørensenS S $22 Lemvig: Kier l $ 75 &76 Malling : Malling Foderstofforretning $ 47 Maribo: Jaconsen Chr. $ 183 Jensen Chr. $ 265 Qvade C A & Co., Akts. $ 121,291,190 & 290, Stats $ 14 - Telegramadr. „ Qvade*. Skaaning Frederik $ 70 & 177 Mejlby pr. Arden: Mejlby Foderstoffor- retning, P Rasmussen $ M5 Middelfart: Wiboltt J (Toubro&Co.)$28& 124, Stats $ 1 Mogenstrup pr. Lov: Bendtsen JSiels $ L8v Møborg pr. Bækmarksbro: Møborg Foderstofforretning. M C llkjær $ B41y Mørke: Kjær N, Akts. $ 2 & 18 N akskov: Freuchen Aug. & Co., T G Krøyer, Akts. Vejleg. $ 6,77,677,2 & 22 LOLLAND-FALSTERS ANDELS FODERSTOFFORENING,L.M.A.F. Havneg. 69 $110,113 & 117 - Direktør Poul Roed. Telegramadr. „Phønir*. Thomsen O Chr. $ 64 Nyborg: Nielsen Lauritz $ 106,293 & 19 Nykøbing F.: Kryger ’ s Korn- & Foderstofforretning Stubbekøhingv. 44 $ 14 & 541 Nielsen A & Co., Akts. Langg; $ 183, 122& 622, Stats $ 9 - Se under Korn. Næstved: Hansen Niels & Co. $ 90&1190 Næstved Korn- & Foderstofforretning ved Wilh. Smith $ 700 Smith Wilh. $ 700 Nørager: ~NøragerAndels-Foderstofforretning $ 71 Nørrehy pr. Femø: Henrich sen Carl & Co., Akts. $ F 23 N ørresundby: Hedegaard Peder P, Akts. $ 4Æ02& 2937, Stats $ 54 - Telegramadr. „liedeg aara . Riis A Sønderg. 7 $ 6098,6099 & 6100 Odder: Nielsen Georg, Akts. $ 3 & 23 Odense : FyensAndels-Fnderstofforretning, Filial Landskronag. $ 1375 (3 Lin.) KORN- og FODERSTOF KOMPAG ­ NI ET, Akts. ØstreHavn$ 1299(5Linier), Stats $8 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

Hindevad pr. Gamby: Hansen K . D $ H 145 Hjermitslev: Drustrup & Hansen, Akts. $ Vester Hjermitslev 77 Hjordkær: Carstensen C$5 Hjørring: Holt J Sørensen $ 635 & 644 Jacobsen J P $ 5 Nielsen Chr. H jun., Akts. $ 177,477 & 777 Telegramadr. „Junior 11 . Hobro: Hobro Kornn & FoderstoffoTretningvedTJens Ejner Mundbjerg $ 67 & 68 ' HOBRO KORN- OG ' FODERSTOFFORRETNING VKO J. E. MUNDBJERG TLF. 67 HOBRO TLF. 68 k TELEGRAMADR.„KORNFODER. ” Holbæk: Øetnes Andelsselskab for Indkøb af Foder ­ stoffer, Filial Havnen $ 1076 Holstebro: Ringkøbing Amts Indkøbsforening for Foderstoffer A.m.b.A. $ 4 & 338 Telegramadr. „Rav 1 *. Holsted: Bækbølling-Tobøl Foderstofforening $ Holsted St. 79 Holsted Korn- & Foderstofforretning, Akts. $ Holsted St. 18 & 22 Hornslet: Frandsen S $ 5.12 & 100 S FRANDSEN HORNSLET TELF. 5, 12 & 100 IMPORT - EKSPORT Horsens: Fode-stofforeningen Heimdal Rædersg. 3 $ 490 Jydsk Andels-Foderstofforretning, Filial Havnen $ 333 & 334 KORN- OG FODERSTOF-KOMPAG ­ NIET, Akts. $ 2000(3 Lin.), Stats $ 8 Hundslund: Jensen F P $ 66 Husum pr. Ballum: Lautrup Hans ’ $ B16 Hø J er: Roll C E, Fritz Roll $ 106y Høve pr. Asnæs: Odsherreds Foderstofindkøb $ A 80 Kalundborg: Importkompagniet, Akts. $ 33 (flere Lin.) AKTS. Jmporlfiompapniet r KALUNDBORG telegramadr . TLF. 33 (FLERE LIN.) „IMPORT ICO? JENSEN S P & Co. $29&30 Telegramadr. „Michaelsen". Madsen Kristoffer & Søn $ 46 & 646 Schiøtt ’ s S Eftf., Akts. $ 38 Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foder ­ stoffer, Filial $ 721 Kappendrup: Kappendrup Korn- & Fo ­ derstofforretning ved N P Madsen $ Ug- gerslev 44 Kerteminde : Bøttern V & Oo. $ 22 & 422 Muus Elias B, Akts. $ 3 med flere Limer lelegramadr. „Muus*. Kul, Korn og Foderstoffer. Colding ’ s kontrollerede foderblandinger. FABRIKATION AF MELASSEFODER.

Asse ns: Assenskorn, Akts. $ 26 & 245 Fyens Andels-Foderstofforretning, Filial $ 370 & 470 Lausen Hans $ 7,299 & 499 Ballum : Brodersen Christian Mærsk $ 13 Bindslev: jj a hn Lauritz C $ 4 & 64 Bjerringbro: Bjerringbro Korn- & Fo- derstofforretning, Akt«. $ 85 Bovi strop : Bovlstiup Andels Foderstof ­ fort etning, Wulff Nielsen $ 13 Brede pr. Bredebro: j ep sen D $ 30 Brændstrup pr. Gram: SkovN j ve dNiels Jensen Skov & Jens Willadsen Skov $ B 1 &20 Brønd erslev: Tolstrup Andr. M, Akts. $ 11 Winther & Andersen, Akts. $ 1 & 401 Dalmose: Nielsen C, Akts, $ 88 Egtved: Egtved Andcls-Foderstofforret- ning $ 5 Esbjerg: ERIKSEN & CHRISTENSEN, Akts. $ 1500 (6 Linier), Stats $ 12 Bansen ’ s M Korn- & Foderstofforr., Akts. Torveg. 28 $ 1402 & 1403 Jydsk Andels Foderstofforretning, Filial Havnen $ 195" (3 Lin.), Stats $9 Karen-mølles Opb g, Indeh. Konrad Jensen Stormg. 30 $ 1493 Faaborg; Fy en sAndels-Foderstofforret ­ ning, Filial $ 107 Faarvang: laarvang Foderstofforretning $ 31 F aks e: Fakse Andels FoderBtofforretning & Fakse Frøkontor $ 301 Fjellerup: Fjellerup Korn- & Foderstof ­ forretning ved Frede Meyer Petersen $ Ryslinge 111 Fjelstrup: Møller Michael $ 10 & 11 Flavensk jold: Moller & Sørensén $ 32 Flemming: Flemming Foderstofforretning $ Horn borg 10 Fløngpr Hedehusen e: Fløng Mølle, Holger Mathiessen $ II 98 Fole: Carstensen Hans $ 15 Fredericia: Gram Hans,NørremarkJ1F876 Frederikshavn : Jydsk And ls-Foderstofforretning, Filial $ 237 & 466 Qørdin g : Ravn Hans $ 88 Gørlev S.: Gørlev Handelshus, Akts. $ 7 & 98 Modin O C $ 22 & 23 Haarby: Haarby Foderstofforretning, SJes- persen $ 140 Haarlev: Petersen ’ s Jorg. Eftf. $ 3 & 89 Haderslev: Out zen Nicolai, Akts. Storeg. 80 $72,73&74 Thielst Oluf $ 165 & 166 Haslev: Ulrich Carl J & Søn, Akts, $ 600 (4 Lin.) Carl J Ulrich & Søn Akts. HASLEV Tlf. 600 (4 Lin.) Telegramadr. „ Ulrich"*. __________ _________ _ _____________ Hedehusen e: Norholt B $ 206 Helsinge: Pedersen Valdemar $ 13 Hillerød: HillerødegnensFoderstofforening 1553 Lindeskov W $ 40 Himmelev pr. Roskilde: Thoistrup R $~R136

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker