kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3278

Foder-Kridt

Fabrikken Grand Danois og Kødfoderfabrikken Akts., Hovedkontor og Udstillingslokale Lindgreens Allé [SI £ Cent. 10881,12571 &803' i Telegramadr. „Danfor “ Hundekiks, Hønse- og Kyllingefoder, Kalvefoder og Svinefoder. Friis Christian V-Voldg. 106 E £ C. 14473 & By 3237 ____________________________ CHRISTIAN FRIIS V-Voldgade 106 E Tir. Central 14473 & By 3237 Telegramadr. „Kramat “ MELASSE samt Raastofffer til Svine- og Hønsefoder. Specialitet : Fiskemel og Kedkager etc. Hendeliowitz L Vardeg. 10 El £ 0 5i>07 Hessiccator Akts., N-Søg. 25A IK1 £ Pa. 6295 Produktion & Salg af Lucernegrønmel. Høyer Ejnar V-Boulevard 37 E £ Palæ3394 Industri Eksport Selskabet Balticum, Akts., H C Ørsteds V. 52A E £ C. 273 & 4038 Telegramadr. : „ Danbalt' 1 . Jensen J A Nøtrebrog. 34 IH) £ C. 13483 Johansen ’ s PEftf. Korn -& Foderstoffer ved P Bækgaard, C F Richs V. 109 E £*C. 8238 Jydsk Andels-Fcderstofforretning Axelborg V esterbrog.4 A E £Cent.6554.1 1 473&1 1474 Stats£446 - Telegramadr. „Foderandel*. Karensmølles Oplag. Akts., Kvæsthusg. 4 E £ C. 18086 & 14486 Knudsen M O Gammeltorv 24 E £ ★ Cent. 5896 KORNHANDEL, Akts., Kvæsthusg. 6 E£*C. 16433 Stats £430 Krusee & Co.,AnkerHeegaardsG.7E £Cent. 342()£^C3530 - Telegramadr.:„Krusoc u . LANGELANDS KORN-, FODER ­ STOF- & GØDNINGSFORR. st. Kon- gensg. 118 E £ ★ Cent. 4662 Stats £ 395 Telegramadr. „Langelandskorn 11 . Madsen C,Rosengaarden, Rosengaarden 6 E £ Cent. 518 Madsen Olaf Ved Lindevangen 4 03 £Godt- haab2757 Spec: Animalske Foderstoffer. Matthiessen Holger Strandg.21,25 E £ ★ C. 12245 Provins 49 Melasco, Akts., Frihavnen MidtermolenE) £ C. 9988 & Palæ 2972 Miller-Hansen William Vesterbrog. 161 E £ Eva 2253 Nickelsen Cay Nahne Finlandsg.21 [s] £ Am. 4412 & Am. 2246 Nutramon Compagniet, Akts., Stormg. 10 E £ ★ 0.14571 Nuxil,HJ Guldmann Svendsen Ny holms Allé 14 Rødovre Vanl. £ Rødovre 678' Olsen O Vestenskov Oliefabriksv. 215 Kastrup £ Kastrup 1157 PAULSEN L & Co.Lakseg.2,4E£^Cent. 703 Stats £293 £298 Telegramadr. „Nogill*. Petersen C G, V-Boulevard 49 E £ Cent. 2646, 2746,11446 £10346 _______ C. G. PETERSEN V-Boulevard 49 Tlf. Cent. 2646, 2746, 11446 & 10346 Telegramadr. „Qrainlmport “ . Rasmussen Børge Frihavnen Midterm olen E1£C. 9988 Rasmussen E R, Anker Heegaards G. 7 E £ ★ Cent. 8102 Stats £ 31,177 £ 483 Telegramadr. „Kornrudolph*>

Sjællandske Foderstoffabr. Selandia, Den, Kalvebod Brygge Gasværkshavnen E £ ★ C. 11472 Smith Olaf H. Akts.,Anker HeegaardsG.7E £ C. 683,15138 £ 15140 Provins £ 33 Svendsen Aage Eldrup Struerg. 23 E) £ Øb. 7082 Tranimporten Interessentskab Ørnev. 75 Eyj £ Ta. 6627 Fodertran. Tørfo Akts. Aurikelv. 8 Valby £ ★ C. 7506. Salgskontor :V Jacobsen St.Heddinge£309 Grøn Lucernemel. Wehle H J Toldbodv. 28 E £ ★ Cent. 5325 Stats £ 444 ØERNES ANDEI SSELSK. FOR IND ­ KØB AF FODERSTOFFER Vester ­ Direktør M Henrichsen Privatbp. Kathrinev. 21 Hell. £ Hell. 1127. Aahyhøj . Jydsk Foderstoffabrik, P Holm £2b7 Aakirkeby: Henriksen ’ s A P Eftf., Rasmus Vibe £ 87 Aalborg: Aalborg Foderstof-Import, Akts. Østeraa 20 £4700, Stats £45 £60 Jydsk A ndels-Foderstofforretning, Filial Kongensg. 12£ 270 £ 271 Larsens Hans, A/S Jfr. Ane G. 14 £ 19 £20, Stats £ 5 - Telegramadr. „Larsens' 1 . Thorndahl H Løkkeg. 16 £ 6000 (3 Lin.), Stats$3Telegramadr.:„Kornthorndahl' 1 Aarh us: AARHUS OLIEFABRIK, Akts. £6000, Stats £ 11 £30 Kokoskager, Sesamkager, Jordnødkager, Palmekernekager, Sojakager og -skraa. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Døssing N Ny Munkeg. 44 £ 8705 Holst ’ s S M Eftf , Akts Havneg. 8 £ 8101 (4 Lin.) - Telegramadr. „Kornliolst* . Jydsk Andels-Fodersto fforretning, Filial Sønderg. 4,6 £ 3100 Karensmølle, Akts. Nordhavnen £ 8282 (3 Lin.) _______________________________ AKTS. KARENSMØLLE Telegramadr. Karensmølle Aarhus Tlf.b282(3Lin.) ANIMALSKE PRODUKTER Lucernemel - Hamp - Hirse - Dari - Fuglefrø Korn- og Foderstof Kompagniet, Akts. KORNKOMPAGNIETS kontrollerede Foderblandinger Østjydsk Korn- og Foderstofforretning, Ak ­ tieselskab £ 4096 £ 4097 Telegramadr.: „Aktiekorn*. A ar s: H jortkjær Chr. £ Co., Akts. £ 6 Magnussen H £ 217 Abildaa pr. Ørnh øj: VendelboP £010v Aggersund Nord: QlesenChr. £ 1 Allinge: Bech E M, Produkten £ 10 Ansager: Ansager Korn-£ Foderstofforret ­ ning, Jens Madsen £ 28 brog. 4A E £ ★ C. 0617 Provins £ 7 Stats £ 520 Telegramadr. „Øerne 11 Havneg. 8 £ 6800, Stats £ 10 Telegramadr. „Kompagniet* fabrik fil Fr ' ” f n ’

Aamølle pr. Hadsund: Aa Mølle Kridtslemmeri £ H 58 Odens e: Nielsen P C & Kemp £ 95 (5 Lin.) priv.3395

Foderstoffer. feeding Staffs — Fourrages — Futtermittel Artikler og Maskiner for Foderstoffabrifcker se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Korn).

København: Cent ral kon toret for Indkøb af Foderkorn og Foderstoffer Kalvebod Bryggo4 E £ ★ C. 6193 se Afd. V Real-Register. Abel Alfr. Ny Toldbod g. 15 E £ C. 2477 & 5212 Andersen Erhard Vesterg. 5 E £ ★ C. 10798 Arovit, Akts., Amalieg. 3 E £ Pa. 1239x Biehl G, Niels Juels G. 15 E £ ★ C. 8583 Blaak'lde Mølles Fabrikker, Akts., Dortheav. 30 [ nv ] £ ★ Cent. 12345

ANIMALSKE FODERSTOFFER

Brinch Th. Kampmannsg. 4 E £ ★ C. 12466 Telegramadr. „Kornbrinch* . Carlsen Henry, Akts., Aaboulevard 55 E ffi N 495 Christensen & Schrei Kampmannsg. 2 E £ ★ Cent. 4788 - Telegramadr.„Chrischrei 1 DanskKommissionsforr. ved SophusPetersen Trianglen 2 El £ C. 4221 DANSK SOJAKAGEFABRIK, Akts., Islands Brygge 24 [S] £ ★ Cent. 5900 Stats £ 89 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Btnd. Dansk Tørlucerne Biosic, Akts., Aurikelv 8 Valby £ ★ C. 7506 Salgskont : V J acobsen St. Heddinge £309 Grøn Lucernemel. Danske Foderstoflabr., De, Akts., Toldbods 18 E £ ★ Cent. 861. 5

Danske Sukkerfabrikker, De, Akts., Slotsholmsg. 22 E £ ★ Cent. 9030

Dapco Akts., Vesterg. 20 E £ C?6685&^ 6685 3 ... Telegramadr. „Aksdapco".

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker