kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Helsingør: Kronborg Fløde Ts f 1055 KRONBORG FLØDE IS HELSINGØR Telefon 105 5. Herning: Premier Is Poulsg. 12 fl 849 Hesselager: H< sselaver Mejeris Iscremfabrik $ 6 Hil lerød : Frederiksborg Flødeisfabrik ved H Hansen f) 1112 Horsens: Horsens Andelsmejeri Heste- damsg. 28 $ 542 & 543 Hong: Bagermestrenes Iscreamfabrik, Akts. £l 103 Kalundborg : Kalundborg Andelsmejeri 11159 . Kerteminde: Kerteminde Fællesmejeri f89 Kolding: Dana, Sydjydsk Iscrémefabrik I/S,Frede- riciag. 22 $1848 ÆpeciaZitø Nougat Is. Nakskov : Nakskov Mælkeforsyning M O Jensen 0- Boulevard 10 $ 930 Nykøbing F.: Fløde-Isfabrikken Perfekt v< d Fr. Leth Slotsg 54 $ 668 Nykøbing F. Icecream-Fabrik ved Arnold Frederik Georg Winther, Jes Jessens G. 27 1 1050 Nørre Aaby: Flødeisfabrikken „Dan “ ved P Knudsen 1 50 & 170 - Postkonto 8610. g ^ddarg zIS Odder: Aaholm Andelsmejeii 1 54 Oden s e : Odense Fløde-Is-Fabrik, Akts. Overg. 58 13486 Premier Is Østerg. 1 5151 Slots-Flødeis, Akts. Nørreg. 45 1 7060 Randers: Randers Andelsmejeri 1 676 Bønne: Bornholms Iscremefabrik 1 216 & 599 Rønne Flode-Is Fabrik, V J Karlsen 1 55 Silkeborg: Silkeborg Andelsmejeri 1 201 StegeMejeri&Flødeisfabrik 1 4527 Sønderborg: Sønderborg Andelsmejeri Premier Is 1532 ^ e j ep: Vejen Andelsmejeri 1 3 Vejle: Iscreamfabrikken Sanais, Akts. Horsensv. 39 f 555 Premier Is Havnepladsen 11435 VejleMælkeforsynii gGrønneg.l01136&300 Vibor g: Centralmejeriet Vendersg.21 806 Viborg Margarinefabrik Vesterg. 3 1 985 Artikler for Fløde Is-Fabrikker. København: Andersen & Bruun ’ s Fabriker, Akts., H V Nyholms V. 24 [Kl D ★ C. 3232 Iscrémefolie og Vokspapir til Ispinde. Eget Fabrikat. Blauenfeldt& Tvede Svanev. 3 ! nv ! 1 C. 1372 Pulver-Vanille. Iskremfarver. Colding & Co. Edv. FalcksG. 5 E 1 C. 10029 Kondenseret Mælk.

VII — 3277

Fløjl

DANSK MEJERI INDUSTRI L. EXPORT KOMPAGNIS DANISH DAIRY INDUSTRY e. EXPORT C° ltd . „ PETERSBORGVEJ J+-0 TLF. CENT. 7310 MÆLKEPULVER^^jt) KONDENSERET MÆLK GELATINE Bun ’ ll .... DANSK PAPDAASE FABRIK, Akts. « Carl Jacobsens V. 16 Valby l'^-Cent.14812 Is- Creme Bægre. Hansen ’ s Chr. Laboratorium, Akts., St. Annæ PI. 3 E 1 ★ Hent. 2888 •t Dansk Mejeri Industri & Eksport Kompagni, Akts., Petersborgv. 4 |ø] 1 Cent. 7310 S CHR. HANSENS , LABORATORIUM % ' ST. ANNÆ PLADS 3 E XIf. * Cent.2868. Uélegitunakgkiutnlab.' Stab/eret 1874. IS-CRÉMEFARVER Jakobsen Jakob & Co. Nytorv 7 IK 1 Cent. 10248 - Gelatinepulver, Æggeblommer. Ladegaard I C B Dronn.Tværg.16 Kl ICent. 11022 Is-Skeer Is-Pinde. Mammens Æskefabiik, Akts., Repræsentant Kai Lemche Boldhnsg. 2 Kl J) By 6012 Nielsen Johannes & Falck Amalieg. 45 KJ ffi C. 1350 Nordisk Essens Fabrik St.KnudsV. 7 El g) C. 4252 - Prima Essenser, Extrakter og Farver fremst. spec, for Iskrem. PHØNIX MEJERIMASKINFABRIK, P Andersen Røn neg. 8 lø) JJ) Cent. 15107 Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts., Bredg. 75 Kl & ★ Cent. 9842 Telegramadr. „Sabroes*. Aarhus: Groespetersen N jp 110 & 567 Gelatinepulver. Aim. Folie. Mammens Æskefabrik, Akts, j) 2050 & 2051 MAMMENS ÆSKEFABRIK Akts. AARHUS — Telefon 2050 &. 2051 Repr. Kai Lemche Boldhusg.2 K Tlf. Byen 6012 moderne Iskrememballage. - Bægre i alle Størrelser. - Patenterede Funkisbægre. Kartons til Ispindo etc. - Præpareredo * Bægre for Honning, Marmelade etc. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts, j) 369,370, 371&351, Stats^)73 - Telegramadr. „Sabroe*. Hesselager: Jensen Jens $ 273 Leverer de bedste danske Iskrem-Skeer. V ejle ; Bundgaard Andersen ’ s Eftf. Vejle Papvare- Fabrik 1912 (2 Lin.) Se under Æskefabrikker. Friis D, Akts, f 112 & 113, Stats ffi 2 Cremepulver, Isf arver,pulv. Gelatine. Danske

Fløjl. Velvet & Velveteen — Velours — Sammet København: Kløjls Depotet, Charles Hansen Købmagerg. 34 Kl DC. 10755 & 15755 Største Specialforr. i Fløjler.

Foderblandingsanlæg.

Aarhus: Holst A M Nielsen Østerg. 40 $ 1435

«l I I I' &

TERNINGER ALMINDELIGVIS TU FODERBLANDING

TERNING- maskinen NIHO NIELSEN HOLST ØSTERG. 40 -AARHUS TLF. 1435 / (Tb ALLE BLANDINGSANLÆG ZtZ jruuTeZ KREATUR-, SVINE- og HØNSEFODER. kageknusere meat svulst TRANSPORTØRER OPSÆKKE- og TERNINGMASKINER

Odense: Neckelmann ’ s Emil Maskinfabrik, Akts. S-Boulevard 30 $ 248, Stats $ 45 Kont.-.Kblivn. -.st.Kongensg 23 C. 10848 Kontor: Aarhus, Kystvej 55 $ 3948. Se: Transportanlæg og Ventilatorer. Vejle: T e SSEN ’ s HANS MASKINBYGGERI ® 229 & 1259 Kageknusnings-, Findelings- og Foderblandingsanlæg. Maskiner til Fremstilling af Terninger af Foder ­ kagesmuld. Se u. Maskiner 2. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Foder. Kridt. Feeding Chilk, Powdered — Chaux å poudre pour l ’ alimentation animate — Futter-Kreidemehl København: Faxe Kalkbrud, Akts., Fredh. Kan. 16 E D ★ Cent. 9123 Prima Foderkridt og Foderkalk.

Flødekarameller, (se Karameller).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker