kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3276

Flytteforretninger

Mer r i ng g a a r d pr. Løsning: Jydsk-Iyensk Flyveskole v. Løjtn. H M Wittrup g L 11 Nakskov: Lolland-FalstersFlyveklub Odense: Skandinavisk Motor Co., Akts. Kochsg. 31 g 3546 (3 Lin.)

Thisted: Jensen J A g 83 Tønder: ThiesenEmil & Søn g 18 Vejle: Larsen Brødr. Horsensv. 37 g 289 Niemann V Ørstedsg.38 g 457 V ib o r g : Viborg Flytteforretning, Ditlev Petersen Set Nikolai G.40 g 516 VIBORG FLYTTEFORRETNING TLF.516 DITLEV PETERSEN TLF.516

Gislinge: Gj s iinge Mejeri & Flødefabrik ved Johannes Uldal Jepsen og Marius Ul ­ dal g qj Hillerød*. Jensen Alfr. g 1016' Odense: DANSK FLØDE EXPORT, JensBen- zons G. 52 g 1440 EksportFløde-Kompagniet,JensBenzonsG. 52 g 1440 Stærmoses Efterfølger, J E Rasmussen Set. Anne PI., Magelos g 196 (2 Lin.) Randers: Randers Andelsmejeri g 676,776 &876 Svendborg: Svendborg Flødefabrik Tuxensv. 2 g 515 & 690 Taastrup : Københavns Flødekompagni i 3 T øl løse: Irmas Flødefabrik ved Carl Schepler g 141 Hovedkontor : Ravnsbor g g. 12 Kbhvn.^ g G 6962 & 4434.

Flyvning. (se Lufttrafik).

BESØRGER FLYTNINGER OG KØRSEL OVERALT.

t- X

Flæsk en gros. (se : Fedevarer 2; Svineslagterier).

Flyvemaskiner og Flyvemateriel.

København: Caspersen Cai Thorvaldsen s v. 2 ® $ N 8800 Cub Aircraft Comp., Copenhagen, Akts., Sundkrogsg. E) g ★ C. 9993 Flyvemateriel af 21. April 1938, Akts., Ama ­ ger Strandv. Kbhvns Lufthavn Kastrup ffl ★ Ka. 1212 Hallgren C M Instrumental, st. Regneg. 2 E g By 1973 - Kompasser, Højdemaalere. Raffel Alfred, Akis., Farverg. 15 E g ★ Cent. 6395 Skandinavisk Aero Industri Akts., Eksport ­ kontor: Vesterg. 33 E g C. 6098 Reparations-Afdeling: Københavns Luft ­ havn, Kast upg Ka. 868 Thielst C st. Kongensg. 118 E g ★ C. 1753 Aalborg ; SkandinaviskAeroIndustri, Akts. Fabrik Vesterkjær g Aa 7102. København: A sk Ida Andersson Norrebrog 32 E) g N 1019 Sdndersson Sdsk Nørrebrogade 32 Telefon Nora 1019 Alt i Flyverbeklædning Eget Fabrikat. Leverandør til Stat og Kommune. Flyverbeklædning. København: AERO EXPRESS, Arvid Hansen & Frode Andersen, Milanov. 1()B [s| g Am. 9750 Cub Aircraft Comp., Copenhagen, Akts., Fly- vepladsv. Flyvepladsen Lyngby g Hiorte- kær 135 & II jortekær 32 Hansen Arvid Milanov. 1OB [S] g Am. 9750 Him-Jensen H Spidslodden 4 Kastrup g Kastrup 1010 NORDISK LUFTTRAFIK Akts., Københavns Lufthavn, Kastrup g Ka. 868 Aalborg. Nordjysk Lufttrafik Aalborg Lufthavn g 6573 Aarh us : Viuff Chr. Duev. 20 g 735 Esbjerg: Vestjydsk Flyveskole, P Perch Esbjerg Lufthavn g 423 &2071 127 6 ~ ^ ensen Sylvest Parkvej Flyveundervisning. (se tillige Lufttrafik).

Fløde en gros. Cream Dealers, wholesale — Créme en gros — Sahne, Grosshandlungen (se tillige Mælkeeksport). København: Abel M Vennemindev .2003 g Ryv. 1172 Bornholms Mælkeeksport Vesterbrog. 140® g ★ C. 2266 Dana, Export-Fløde-Kompagniet, Vald. Knudsen Tordenskjoldsg. 24 E g Cent. 7469 & 7496 Danske Mælke-Compagni, Det, Akts., Nye- landsv. 25 E gi -frC. 2712 ______________ Akts. Det Danske Mælke-Compagni Telefon ★ Central 2712. Eksportflødefabrikken Danmark, Akts., Vesterbrog. 4 A 0 | Cent. 10925 & By 3492 Ekspottflødefabr. Vera v. Chr. Spangsberg, Rosenlun< s Allé 11 Vanl. g Da. 4879 Flodin Knud Hollænderdybet 32 É g) Am. 9970v Frdbg. Flødekompagni ved Johannes Uldal Jepsen & Marius Uldal Jepsen, Steen Blichers V. 2 E gi Gh. 2212 Frederiksen Carl Blaagaardsg. 25 A El g N 1420v Galberg C Bernstorffsv. 47 Hell, ffl Hell. 3285 Hovedstadens Flødeforsyning v. J E Hansen Dyl endalsv. 47 E g) Damsø 2797 Ibsen K J Rughavev. 7 Valby g Vb. 1225 Kbhvns Flødeforr. ved Johannes Uldal Jep ­ sen & Marius U ldalJepsen,SteenBlichersV. 2 E g Cent. 14527 Københavns Flødekompagni ved Vald.Olsen & Co.Bylager: Vesterbiog 70 E g V 4869 Provinslager: Mejeriv. 3 Taastrup ffl Taa- strup 3 Mortensen B RisbyHomérs Allé 20Hvidovre Valby gi Hv. 716 Rasmussen Erik Thorsg. 121 L® g) Tg. 7292 Spangsberg Chr. Fuglebakkev. 74 iFl gi Gh. 9636 Sørensen Otto Juul Kastanie Allé 8 Vanl. ffl Damso 521 & Damsø 822 Aal borg: Aalborg Mejeri og Flødefabrik ved A J Uhrenfeldt Ved Stranden 5 gi 791 E sbj erg: Brorsen Andreas Islandsg. 11 g 138 Eksportflødefabrikken Esbjerg ved H Niel ­ sen Danmarksg. 24 gi 268 Flødcfabrikken Vestkysten, H BThomsen Norreg. 95 gi 2587 Pedersen Anker Havneg. 160 gi 682 Fredericia: Frederi ciaExpoi tf'iadeFabrik, IC Jørgensen Danmarksstr. 11 g 1280 (Solbjerg Mejeri) NyelandsveJ 25 [F] , t

Fløde Is. Fabrikker.

Artikler for Fløde ls-Fabrikker se i Slutningen af dotto Fag.

K øbenh avn: Frdbg. Ice-Cream Fabrik, Akts., Henrik Ibsens V. 37 EJ g Cent. 13781 Hellerup Fløde Is, Indehaver L Jensen Ons- gaardsv. 3 Hell, gi ★ Hell 1262 Hovedstadens-Fløde Is ved Holger Andersen Amerikav. 4 ® g C. 12470 Kbhvns Fløde-Is, Akts., Kbhvn.Tagensv. 74 El g ★ Cent. 13816 Lyngby Flodeis ved F P Storm Boule ­ varden 5 Lyng' y g Lynøbv 129 Moller ’ s Iscreme Fryseri v.LMøller-Larsen Elmeg. 26 E) g N 2862 SOLBJERG FLØDE-IS(Solbjerg Mejeri) Nyelandsv. 25 E g ★ C. 2712 Sørensen N C Stadiestr. 18 E g By 2018y TRIFOLIUMS MÆLKEFORSYNING Fabrikv. E g ★ C. 385 (10 Ledninger) Provins g ^12 Stats g 284 Aabenraa: Iskrem fabriken g 137 Premier Is Nybro 14,16 g 870 Aalbor g: Aalborg Mælkekompagni ’ s Iscrémefabrik Vesterbro 79 g5354 (3 Lin.) Iscreamfabriken Lema Østerbro 60 g 3738 Premier Is'Viadukt-Garagen g 5077 Aarhus: Aarhus Flodeis Fabrik ved Boj ­ sen & Andersen Grønneg. 61 gl645 Premier Is Skovgaardsg. g 1616 Esbjerg: Forenede Isværker, De, Akts., Premier Is g 2400 PREMIER IS Faaborg : Faaborg Flodeis, P Keinicke Hansen g 660 Fredericia: Fredericia Mejeri Gothersg. 14$ 129 Frederikshav n: Qlistrup Otto g 157 GI ostru p: p rem ier Is, Akts, g 800 Grindsted: Grindsted Andelsmejeri g 8 Haderslev: Haderslev Andelsmejeri Sto ­ reg. 89 g 286

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker