kraks vejviser 1940 handelskalender

Flytteforretninger

Fag-Register for Danmark

Herning: Herning Flytteforretning ved Niels Amtrup Nielsen $ 416 Hillerød: Hillerød Flytte- og Vognmands ­ forretning, J P Windum $ 574 Hjørring: Axelsen M $ 484 Hobro: Hobro Flytteforretning ved Jens Eriksen $ 361 Holbæk: Holbæk Flytteforretning, P Han ­ sen Markedsg. 8 $ 99 Holstebro ; Holstebro Vognmandsforr., Johs. Pedersen $ 486 Horsens: Christiansen ’ sN Flytte-£ Vogn ­ mandsforr. Rædersg. 6 $ 1056 HorsensFlytteforretning, SMunchSmedeg. 65$ 196 Larsen Knud Sonderbrog. 34 $ 1305 Kolding: Kolding Flytteforretning, Rud. Jensen Borgerg-. 13 $ 410 Kolding Møbeltransport ved EKanneSyd- baneg. $ 890 Korsør: Justesen PK $ 39 K »g e: BraatChr. $87 Maribo: Midt'ollands Flytte- £ Transport ­ forretning, A E Hansen $ 401 Nakskov: Hansen Marius Tileg. 14,16 $ 118 Nyborg: Flytteforretningen Lux, Erling Petersea $286 Nyborg Flytteforretning ved JWPetersen ’ s Sønner $ 654 Nykøbing F.: Nvkøb ; ng F. Flytteforret ­ ning ved HenrikPetersenJernbanev4$lll Næstved ; Næstved Flytteforretning ved Bredr. Niel-en $ 797 Odder: Pedersen Carl $ 177 t »dense: FlytteforretningenDaxvedVigg* Nielsen Ø-Stationsv. 21 $ 3810 Hansen ’ s C Eltf., K Damgaard Albanig. 15 $213 Jensen J £ Sønner, Claus Bergs G. 5 A $ 1476 Lux, Bureau, Olaf Ryes G. 2 $ 1215 Odense Møbeltransport, M Poulsen Middel- fartv. 158 $ 3850 Pedersen Georg Kallerupværget 7 $ 9140 Røding G Thorsg 50 $ 5538 Sanet Hans Flytteforretning, R Schou Skibhusv. 78 $ 123 £ 4015 Randers: Randers Flytteforretning, P C Jensen Kirkøg. 14 | 33 Randers ny Flytteforretning, Fr. Andersen Langg. 26 $ 556 £ 156 Ringsted: Ringsted Flytteforretning, P Nielsen $ 705 Roskilde: Roskilde Flytteforretning ved Joh. Møller £ Søn Herscg.17 $337 Røde Kro: Hansen Johannes $8 Silkeborg: S i lkeborg Flytteforretning, PSvendsen£Søn $ 275 £255 S k a a de pr. Højbjærg: Schn- 11 Brødr. $ Aarhus 6713 Skive: Hans n Chr. $ 296 Lukket Flyttebil. Sl agelse Christensen ’ s Johan Eftf.. H C Frederiksen Tordenskjoldsg. 36 $ 62 Slagelse ny Flytteforretning, Fr. Larsen Vesterg. 15 $ 1006 £ 1046 Sorø: Sorø Flytteforretning, Harald Henriksen $ 712 Svn nd borg: Pi terse u Verner Møllerg. 71 $ 1416 Svendborg Flytteforretning v. Vognmand Hans Pedersen Skatterg. 14 $ 631 Sonde; borg: Flytteforretningen Expres, Math. Rasmussen $ 528 Nissen Chr. $ 541 l a'rjet fortsættes næsté Sido.

Enghave Flytteforr. v. P Gram Hansen Arne-| Aalborg: rikav 7 E) $ V 707y Flink ’ s A Eftf. v. H Larsen Fredericiag. 36 IKI > 0. 155 £ Pa 53 Floridon Harry Brønshøj Kirkev. 4 Brh. $ Bella 706 Flytteforr. Ahorn v.Willy Pedersen Korsg. 481®$ No. 8283 Flytteforr. Alex v. Aa. Mortensen Struenseg. 22 El $ N 6143 Flytte- £ Vognmandsforr. Atlas, Akts.,Lars- lejsstr. 1 Kl $ Cent. 6456 Frdbg. Flytteforr. ved Lars Peter Larsen Edisons v. 1 El $ Cent. 10405 From E Lønstrupv. 76 Vanl. $ Da. 5153 Gundermann J lloibergsg. 18 Kl $ Cent.7637 Adams l 2, I TI! s P? r *'J/ 0 *

Aagades Transport- & Flytteforretning ved P Pedersen Aagade 29 $ 5455 Aalborg Auto Flytteforretning, P Møller Louiseg 9 $ 479 Aalborg Flytteforretning, Søren Larsen Finlandsg. 10 $ 4941 Aalborg ny Vognmandsforretning ved Søren Larsen £ Son Kjellerupsg. 5 $ 115 Grundlagt 1864 Flytte saa ring til Aalborg ny Vognmandsforretning 115

^' r ‘

Hellerup Flytteforr. v. A Bengtsen Jomsborgv.23 Hell. $ He. 1544 HerskovS Turesensg. 14 Kl $ By 6121 Hjaltelin Aa. G Saxog. 10 El $ Év 4488 Holte Flytteforr., H Rasmussen Ellensv. 3 Holte $ Holte 40 International Auto-Møbeltransport v.Gunnaf Rasmussen £ Hakon Pedersen Raadhuspl. 16®$ C. 1 773. 2773 £1761 Internationale Flyttetransportv.HChristian- sen Vesterbrog. 37 El $ V 8988 Kobberrød Hans, HolgerDanskesV.9$C.427 Københavns Flytteforretning Danasv. 30 El $ C. 50302 Koppen A Bjarkesv. 6 (El $ C. 6363 Larsen C A Højdev. 8 (Si $ Am. 3969 Madsen A £ H Jensen Valdemarsg. 31 El $ Ev 4454 Madsen Max J, Nv Carlsberg V. 80 El $ ★ C. 9135 £6306 Møbeltransport Danmark ved Gunnar Ras ­ mussen £ Hakon Pedersen Raadhuspl. 16 El $O. 1773,2773 £1761 Nielsen Lynge Øresundsv. 26 (S| $ Am. 1510 Norander E Gasværks v. 35 EJ $C. 9143 Petersen E Baunegaardsv. 11A Gjentofte $ Ge.210 Petersen Einer Fanøg. 14 (øj $ Ry. 889u Plum Fred. Holsteinsg. 31 [ø] $ Øb. 6960 Rosenborg Flytteforr. v. K Friis Hansen Rosenborgg 5 KJ (F C. 6945 £ 14105 Rosendahl A Vald. sen. Hostrupsv. 2 El $ C. 9391 Rosendahl Brdr. Vodrotfsv. 59 El $ ★ Cent. 14535,8246 £ 8346 Brdr. Rosendahl Tlf. * Cent. 14535, Cent. 8246 & Cent. 8346 (Blaa Omnibusser) Salhoj A Krystalg. 19 Kl $ By. 21u Salicath ’ s Express Co., Akts. Tagensv. 66 El $ Cent. 446 £16546 % Salicath ’ s Express Co. Tagensvej 66 Telf. Cent. 446 & 16546 Opbevaringsmagasiner. Flytning til Ind- og Udlandet. Seerup Niels Ny Toldbodg. 8. Kl $Cent.l2334 Speditør- £ Flytteforr. St. Thomas ved P Mortensen, St. Thomas Alle 6 El $ Cent. 14231 Sørensen P .1 £ Sønner Elmeg. 151® $N3792 Transportkomp. Citto v. Edv. Jensen Go- thersg. 89 Kl $ Palæ 573 Aabenraa: Brink Jes $ 670 Brink ’ s Rud. Eftf., Chr. Colmorn $ 739 Thomsen Th. $ 152

T<>Idbodg. 2.. $ 3490

\

Østergaaid P C, Pnnsensg. 21 $ 1412

Aarhus:

Aarhus ny Flytteforretning ved A Frede ­ riksen Dynkarken 39 $ 9796 Aarhus Speditionsforretning ved J C K Jensen Rosensg 30 s 851 £239 ________ Aarhus Speditionsforretning Telef. 851 - 239 — (Wieds Eftflg.) Kontor Rosensgade 30, 1. Flytning - Indpakning - Opbevaring - Spedition. Adams Transport Co., A/S Dynkarken 43 $ 529 £ 829 $4dams '[ransped Cv. AARHUS SPEDITION, FLYTNING,OPBEVARING Bdih ’ oNiuls -åløb,ltian 3 Lori Beigensg. 14 $ 6730 Glass L Fredenstorv 10 $ 9 £ 91 Assens: Rasmussen Axel $ 313 Ball erup: Ballerup Flytteforretning, H Christensen $ 208 Broager: Lausen A $ 50 Esbj erg: Adams Transport Co., Esbjerg Filial Jern- baneg.22 $ 2068(3 Lin.) Stats $ 60 Esbjerg Flyttcforretn ng ved H C Koefoed Jernhaneg. 4 $ 1475 Esbjerg Møbeltra^sport, Brodr. Pedersen Nygaardsv. 131 $ 2225 Flytte- og Transportkompagniet Gemsen v. Aksel Mortensen Nørreg. 95 A $ 966 Hansen Niels N Exnersg. 43 $ 2637 Faaborg: Justesen J $ 166 Fredericia. Keisig HPrinsesseg. 50 $34« “ Niss C £Søn Sjællandsg. 4 $ 272 Graaste n: AndersenP $ 111 Thomsen Franz $ 29 Grena a: Christensen Rud. £ Søn $ 132 Schm dt Ejnar $ 2 r 6 Flytning overalt. Autoligvogn. Grænge: Østlollands Transportforretning. H Møller Andersen $ 51 £ Sakskøbing 8491 H adei slev: GHørtz ’ Carl Speditionsforret ­ ning v Chr. Giørtz Sk< J g. 8 $ 204 Giørtz Aug Carl Simmerstedv. 31 $ 617 Haderslev Flytteforretning ved AntonNiel- sen Gravene 15 $ 746 ... oo Ockens Frits Flytteforretning Aastrupv. 33 $ 385 I Helsingør: 'Helsingør ’ s Flytteforretning og Mobelsned- keri, Akts. Bjergeg. 12-15 $ 146 £ 793 INTERNATIONALT SPEDITIONS- OG TRANSPORT-AKTIESELSKAB

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker