kraks vejviser 1940 handelskalender

Flaskehylstre

Fag-Register for Danmark

VII — 3273

AalborgJ Aalborg Halmvarefabriker g) 640 & 1970 Hjørring: Hjoring Halmvarefabrik gi 1000 (2 Lin.)

Aarhus: Gjerulff Johannes st. Torv 3 gi 290 &291

Gjerulff ’ s Flagfabrik st. Torv 3 — Aarhus Forenings-Faner og Bannere. Klub-Standere, Yachtflag, Signalflag. Overslag og Tegning gratis.

Hansen H B & Co. Mindeg. 5 $ 1229 Tonnersen Albert Frederiks Allé 50 J) 3657

Albert Tønnersen

Flaskekapsler. (se tillige Kapsler)

Tlf. 3657

Frederiks Allé 50 - AARHUS

Privat Frederiks Allé 75 B træges bedst fra 10-12 og efter 6

København : Akts. De Danske Kapselfabrikker, H V Ny ­ holms V. 24 El J1 ★ C. 3232 Andersen & Bruun ’ s Fabriker. Akts., H V Nyholms V. 24 El g) ★ C. 3232 ALTJ Kapsler. Kapcello, Akts., Dansk Fabrik for Cellulose- flaskekapsler Mosev. 27 Soborg g} Søb.1083

Al Flagdekoration udføres.

Flag og Vimpler udlejes

N.J.PETERSEN &SØN HELSINGØR TELEFON 1A15 Flagfabrik FORLANG ILLUSTRERET PRISLISTE Horsens: Mortensen ’ s Brødrene Eftf. Smedeg.29£}89 Odense: Odense Dekorationsforretning v. Marius Hansen Grønneg. 13,15 gi 879 Hel si ngør: Petersen N J & Søn Steng. 75 f 1415

FflNEFflBRIK frederiksberggade 26 Tlf. Cent. 9752 Telegramadr.,flagfabriken. SpecFalifefer: REGLEMENTEREDE FLAG ( alle notioner ) Bordflag Signalflag Navnestandere Klubstandere Klubflag Flagknapper Flagliner Vimpler FORENINGSFANER. Alle Fanerehvisiffer.

a / s KAPCELLO. CELLULOSEKAPSLER til alle Slags Hasker.

Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Richter & Schmidt Skelmosev. 9 Valby ® C.

13251 & Va. 3:36 Gelatinekapsler.

Flasker. Bottles — Bouteilles — Flaschen (se tillige Glas).

Flaskegas.

K øbenh avn : Dansk Flaskt gas Co., Akts.,v.A/S Bogelund- Jensen Raadhuspl. E g) Pa. 5259 Aarhus: Dansk Flaskegas Co., Akts. v. H Singers Kaalundsv.5, Aabyhoj gi Aab. 408 Nykøbing F. : Dansk Flaskegas Co., Akts. Markedsg. 16 gi 985, Stats gi 11 > ................... TLE STAT 11

København: Aaboulevardens Flaskehdl. v. B Hoffmann Vibev. 11 [ nv ] $ Tg. 345 Amager Flaskehdl. ved ValdemarRasmussen Holmbladsg.63 [S] gi Am. 8355 Andersen s L V Eftf., Akts.,Frihavnen Mar- morv. [ø] gi C. 7461 Alle Slags Flasker og Glas. Andersen Simon Vesterbrog. 26 IV] g) C. 9029 Arbo-Bahr& Co., Akts., Vodroffsv. 4 & 6 E gi ★ Cent. 4600 (5Lin.)&4606Postkontol44 Farveløse og brune Medicinflasker. Christiansen Ad. Frederikssundsv. 278 Brh. | Be 1546 Criiger Christian & Co. Amagert. 29 E gi C. 5804 & 5806 Telegramadr. „Rapid" Se Annoncen under Glas en gros. Jensen Alfred V &Co.. Akts. , Vesterbrog. 4 AKJ gi Cent. 14°63 ttflfred Vielsen & Co. VesÆgSdeAAØ SV-Cent 14963. *<* Jelegramadr. „Malfaco. Ølflasker, Mineral vands flasker. ffl/Ødeflasker. Vinflasker etc. Kastrup Flaskelager v. H Engelbrecbtsen & A Pedersen Magleby liil ev. 46 Kastrup $ Kastrup 539 Kastrup G .'asværk, Akts., N-Voldg. 12 E ★ Cent. 700 & 719 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Møller E Fyensg. 5|N] g) N 401x Richter & Schmidt Skelmosev. 9 Valby f Cent. 13251 &Va. 3236 Østerbros Flaskehdl. ved V A Nielsen Mid- delfartg. 1 [ø] $ Ry. 3003 & Ry. 3593

GAS OVERALT I HVOR DE END BOR HURTIGT - NEMT - RENLIGT-dKONOMISK DANSK FLASKEGAS CO. A /s NYKØBING FALSTER

FLAGDUG ( ekstra prima kvaliteter )

|[KOSANil

LEVERANDØR TIL STATEN OG TIL ALLE STØRRE RHEDERIER

- Odense: Dansk Flaskegas Co., Akts. v. V Christian ­ sen Skibhusv. 173 gi 742

Flaskehylstre. (se tillige Halmvarer).

København : Holch George V-Boulevard 40 E f C. 14030 „ Københavns ny Bølgepapfabnk, Akts., nan- noverg. 8 [Bl g) Am. 4770 Flaskeliylstre af Bølgepap.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker