kraks vejviser 1940 handelskalender

Fjewensning

Fag-Register for Danmark Københavns Flagfabrik Gammeltorv 24 E ff Cent. 9754 FLAG-FANER KØBENHAVNS FLAGFABRIK GL. TORV 24 Lysberg, Hansen &Therp, Akts., Bredg. 3 Kl ff ★ Cent. 4787 (5 Ledn.) Dekorationer udføres. Lysberg & Hansen k

VII — 3272 Haderslev: Haderslev Fjerrenseri, Akts. Badstueg. 12 ff 215 H j ø r r i n g : Hjørring Fjerrenseri, Chr. Lauritzen & Co. ved G Kralund ff 27 & 96 Rings ted: Ringsted Damp-Fjerrenseri ved Christian Hansen ff 20 Ringsted ny elektriske Damp-Fjerrenseri ved Knud Teilmann ff 25 Skælskør : Skælskor Fjerrenseri, Niels J ensen ff 207

Fjerrensning.

København: EngelbergCarl Frederiksborgg. 17 ogN- Voldc. 17 IK1 ff ★ Cent.7817

Dyner og Puder damprenses og omfyldes i nye Vaar under Garanti for samvittighedsfuld LKIasses Udførelse. NØRREPORT Fjerrenseriet Laudemærkei 3 5 Kl (ved Rundetaarn) $ ★ C. 1196^ & 4914

Flag. Flags — Drapeaux — Flaggen (se tillige Sejl- og Flagmagere).

København: Dahl Erik, Flagfabrikken, N-Voldg.96 Kl ff C. 3234 { ------------------------------------------------ flaqfabpi^er J ^Nørrevold 96 Jtfybenhavn I iidl. Sarnrrieltorv 29 yiegfementerede U'Cag cg Vimpler * bedste Kvaliteter.

LANDEMÆRKET 3 &5ø Cved Rundetaarn) tf/f*Cent 11968 & 9919

* ji

DYNER OG PUDER DAMPRENSES.

Sc ratings fa ner^Q^ , og Bannere fineste Udførelse Nørrevold 96 tfelf. . C.3234-

MADRASSER OMSTOPPES. Jfentes og bringes paa én Dag. i Fjerrenseriet Frem. Chr. \Vettergreen Lo- i rentzen Glasv. 10 ® ff Ta. 7658 Nørrebros Fjérrenseri vedVilh. Skjoldjensen Nørrebrog. 116 Hl ff Cent. 7702 Piper Otto Raadhuspl. 14 E ff -A-Cent. 1616 er Raadhusplads 14 Tlf-A Cent. 1616 Fjer og Dun damprenses om ønskes fra Morgen til Aften. Den mest moderne Dampfjerrensnings Anstalt. Østerbros Fjerrenseri ved C Wraa Slagelseg. 14 El ff 0 63 Aalborg . Aalborg Fjerrenseri, Martin Nielsen, Niels Ebbesens G. 12 ff 3722 A a r h u s : Aarhus Fjerfabrik og Renseri Badstueg. 11 ff 1806 Jydsk Fjerrenseri, Fr. E Gaarde GI. Mun ­ keg. 2 ff 9260 . ‘ i I

Dansk Flagfabrik ved Harry Jacobsen Fre- deriksbeigg. 26 IKl ff Cent. 9752 Dansk Flagtrykkeri ved Johannes Weilbach, Niels Juels G. 6 El ff C. 1220 & 7990 Flagfabrikken Erik Dahl N-Voldg.96 Kl ff C. 3234 Se u. Dalil Erik, Flag fabrikken. GuthlerBrødrene Bredg. 45 IR) ff Cent' 435

FORENINGSFANER og BANNERE

FLAG og VIMPLER. GRUNDL. 1750

BRØDRENE GuTHLER , BREDGADE 45 13 TLF.CENT.435 Ralmøe H Dr. Tværg. 3 ff By6<62&By4b26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker