kraks vejviser 1940 handelskalender

Fjerkræslagterier og Fjerkræ en gros

VII — 3271

Fag-Register for Danmark

Neksø: Bornholms Fjerkræslagteri Ove Kofoed $189 Nørre Søby: Nørre Søby Fjerkræslagteri, Hans Ludvigsen $ 143 O dense: Harkjær-Simonsen Vesterg. 50 $ 1201 ExportTelegramadr.: „Fjerkræ,Odense* . 'Henriksen A Monbergsv. 20 $ 791 Odense Fjerkræexport, Akts. Rugaardsv. 60 $ 6935 Telegramadr. „O F E*. Pr. $ 1837 Padborg: Hørlyck A $ 298 Lauritsen Ejnar $ 320 Randers: Nordjysk Andels Fjerkræslagteri GI. Ho ­ brov. $ 3053 (3 Lin.) Telegramadr. „Fjerkræ, Randers*. Ringsted: Ringsted Andels-Fjerkræslagteri $644&664 Telegramadr. : „Fjerkræ, Ringsted*. Rønne: * Rønne Wilhelm ved Carl Kjellberg $ 108 Fjerkræ en gros. Telegramadr. „Rønne* Skjern: Rasmussen Karl M $ 299 Skibby: Møller Brødr. R & B $ 27 Skærup pr. Børkop: Skærup Fjerkræ ­ slagteri, Peter Nielsen $ S 23 Struer: Ramskov Pedersen Brødr. $ 357 S vend borg: Fyns Andels-Fjerkræslagteri Lerchesv. $ 566 & 148, dtats$9 Telegramadr.„Fjerkræ*-Postkontolll33 Særslev pr. Julierup: Særslev Fjerkræ ­ slagteri, Niels Nielsen $ S 185 Sønderborg: Dohrn Willy $ 880 GefkeAg) 827 Sønderbo g Fjerkræslagteri, Vildt en gros & en detail ved Jakob Sandvei $ 474 Tappernøje: Sydsjællands Fjerkræslagteri ved Et win Jørgensen $ 107 Tommerup: Clausen Julius $ 108 Vamdrup : Sydjydsk Andels-Fjerkræslagteri $ 88 SYDJYDSK ANDELS ­ FJERKRÆSLAGTER! VAMDRUP TLF. 88

★ ar3: Hønseredefabrikken Himmerland, Doris Madsen $ 224 Herning: Kølbæk Arne $ 206 Nysted^ c E S ved Sven Krag $ 1083

Nordisk Fjerfabrik, Akts., Frihavn en Gitterv. ® 1825 1 Aktieselskabet N ordisk Fjerfabrik

Fjerkræslagterier og Fjerkræ en gros. Poultry, wholesale — Volailles en gros — Geflugel,Grosshandlungen København: Berger Hans Kødbyen Flæsketorvet 79 3 i * C. 9036 Boétius Cai Kødbyen Flæskehallen 44-50 3 $ C. 4425 E C Al BOÉTIUS KOMMISSIONSFORRETNING KØD8YEN FLÆSKEHALLEN G^-G6~48-5O Tlgradr.„Cabofus" KØBENHAVN V. Tlf.C.A425 KØD-FLÆSK-FJERKRÆ Indehaver: Wolmar Boétius Tlf.Damsø 4738 Hartvig O Istedg. 61 13 $ V 212x J ensenNiels, Akts.,Flæsketorvet 13 $ -A-Cent. 966 - Telegram-Adresse: „Eggspoultry*. Møller & Melgaard Brolæggerstr 3 $ C.2998, 6858,1536&L1536 - Telegradr.„Fjerkræ*. Olsen Karl Syndergaardsg. 3 (3 $ Cent. 4451 & 14951 Aabenraa: Aabenraa Fjerkræslagteri $824 Aalborg: winther Jens & Chr. Jensen Istedg. 23 $ 6992 Aars: ,jyd 3 k Fjerkræslagteri, Akts. $ 196 Aastrupbro pr. Haderslev: Fjerkræ ­ slagteriet Bjerndrupl ved R S Rasmussen $ H 175 Andrup pr. Esbjerg: Andrup Fjerkræslagteri, Th. Jepsen $ A 27 Beldringe: Beldringe Fjerkræeksport ved C Hansen $ Lunde 90 Brovst: Jensen JMortensen $ 63 Erslev: Morsø Fjerkræe sport, Axel Jen ­ sen $ Øster Jølby 45 Esbjerg: Esbjerg Fjerkræslagteri ved E Dujardin $ 321 Nielsen Martin Vilhelm Estrupsv. $ 2252 Glostrup: Jensen Jacob $ 247 Godthaab pr. Rudkøhing: Godthaab FjerkræslagteriTHF Hansen $ R 542 G ra asten: Sand vej C $ 68 Haarby : Haarbv Fjerkræslagteri & Federi, O Vanddam $ 144 & 150 Herning: Herning Fjerkræslagteri, E Wittrup $ 763 Hjallerup : j engen Ludvig $ 65 H o I bæk: Holbæk Fjerkræfarm, E Møller Algade 22 $ 1117 Horsens: Nielsen Tolvtevar Smedeg. 65J $ 1759 Kolding: KoldingFjerkræslagteri ved H Clausen Laasbyg. 27 $ 361 Lysabild pr. S ko vby Als ; Als Fjerkræ ­ slagteri ved Svend Petersen $ L 10 Madeskov pr. V oil erup Paulsen Otto $ Sønder I .org *»78u Maribo: Maribo Fjerkræslagteri, G Ander ­ sen $ 488 I

Frihavnen København

Telefon ★ Central 1825

Telegramadr. „Chinaimport “

Odense: Fyens Fjer Fabrik, Akts. Havneg. 19 $ 395 (2 Lin.)

Fjer til Modepynt. Millisery Feathers — Plume* pour modes — Schmuckfedem

København: NordiskStrudsfjer-Fabrik.Brødr.Christensen Hvedev. 11 Brh. $ Bella 249

~S. ---------- a . x y levende FJERKRÆ

Fjerkræavl. En Fortegnelse ovor storre Henserier tilsendes gratis Vejviserens Kebere. naar en af de paa Side 2180 i 1 Bind anbragto Ktiponet og frankeret Svarkonvolut ind­ sendes ti! Vejviserens Kontor, Nytorv 17, KebenhavnK. Bogladepris 75 Ore.

I Vassingerød: Nord-jællands statsautoriserede Fjerkræ ­ slagteri, N Johansen $ 17 Viby J-: Midtjyllands Fjerkræslagteri, V Bay Jacobsen $ 260 Vilslev pr. Gred stedbro: ^Therkelsen Thomas Thomsen $ G 18 V i nd erup: Vinderup Fjerkræslagteri, Chr. Pedersen f59 Ørb æk: Ørbæk Fjerkræslagteri ved Carl Andreasen & Co. $ 148 Øst,er Assels: SvenningsenHenry $59

Fjerkræavlsartikler. Articles for Poultry Breeding — Articles pour Pdlevage do volailles — Geflugelzuchtutensilien

Køben h avn: Fabrikken Grand Danoisog Kød foder fabrikken, Akts., Hovedkontor og Udstillingslokale Lindgreens Allé 151 $ (Jent. 10881,12571 & 8030 Telegramadr. „Danfor - Rugemaskincr, Kyllingemodre, Red ­ skaber, Foderstoffer. Ålt til Fjerkræavl. Laybourn Jul., Amalie Skrams Allé 24 Valby $ Vb. 3115

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker