kraks vejviser 1940 handelskalender

Fiskeriartikler til Lystfiskere

Fag-Register for Danmark

VII — 3270

Langaa: Eiiksen Brødr. j) 54

Odense: Dansk Fjederklemmefabrik, L Larsen AI- banig. 59 D 826 Roskilde: Hansen C C Ringstedv. 20 j} 299,399,1299 & 1919 Telegramadr. „Hansens 11 - Forlang Fjederklemmen v Storm “ . Sølvmcdaille paa Udstillingen i Barcelona 1929. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Fabrikation af Fiskehjul. Odense: Nyborg' Harald Vesterg. 65 fl 1249(2 Lin ) Specialfabriken Oko, Akts. Overgade 14 $ 1735 (3 Lin.) Nordens størsteFabrik forFiskestænger. Voldsgaard H Provsteg. 4 j) 2431 Spec. : Fiskestænger i alle Størrelser.

Fjer og Dun. Feather. & Down — Plumes & duvet. — Bettfedern und D.unen 1. Udsalg 2. Fjerfabrikker 1. Udsalg. København: Piper Otto Raadhuspl. 14 CØ $ ★ Cent. 1616

2. Fjerfabrikker .

København: Dansk Fjerfabrik, Akts., Frihavnen Gitterv. [0] f Cent. 14232 Telegramadr. M I)anf'jerfab u .

Fiskeyngel og Fiskerogn. Aler Ostergaard pr. Borris: Jensen 1 Thomsen $ B 17y Brande : Fiskeriet Stampen,Chr.Jensenf 68 Dagnæs pr. Horsens: Roldsgaard ’ s Johs. Damkultur j) H i 57 Dollerup pr. Skel høje: Dollerup Dam ­ kultur, Chr. F J ensen S 13 Endrup pr. Bramminge: Hjortkær Fiskeri, Nikolaj Joker jjj E 2 Esbjerg: Bacnmann A Ny Fiskerihavn $ 953, Stats <® 69 Se Fisk en gros. Frisendal pr. Lunderskov: Joker H Nissen j,i Gelballe 8 Harrild pr. Fasterholt: Harrild V andmølle D F 13y Holstebro : Frøjk Fiske-Udklæknings- og Opdrætnings-Anstalt $ 148 Højen pr. Vejle: Joker Brodr. Nissen fl Gammel Højen 5 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bmd. Langkær pr. Brande: Langkær Fiskeri, Holm Nyland f B 83 Lunderskov: Svdivdsk Damkultur ved P Hansen ’ s Enke &P Garantziotis $ 48&88 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Lysbro pr. Silkeborg: Errboe J $ S 477 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Pinds Mølle pr. Horning: Pinds Mølles Damkultur, Interessentskab D Edslev 11 Rolles Mølle pr. Lunderskov: Nielsen N I $ L 4 Tisse pr. Ruds Vedby: Tissø Fiskeri og Geddeklækkeri, Aksel Pe ­ dersen ® T 14 Vej le: Nyland P Holm fl 463 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Vemb: VestjydskDamkulturvedTh.Nielsen f) Idom Kirkeby 8 x

København: Autofjederfabr. Danmark ved Kristian Skov ­ by Étrandg. 1 [Kl £1 Cent. 12812 Dansk Fjederindustri v. Ing. V Herberg Aalekistev. 2o2 Vanl. Damsø 2915 Træk- og Trykfjedre, Bladfjedre og Baandstaalsfjedre Dansk Fjederindustri Dansk Spiralfjeder Fabrik ved J D Nielsen Gammelmosev. 251 Lyngby $ Bagsværd ALLE ARTER FJEDRE FOR INDUSTRI. SPECIAL FA BRIK. FOR FJEDRE. Dansk Spiralfjeder- & Metalvare Industri vrd Georg Voss T< glholmsg. 2 E] |}Cent.lO27l AlleArterTryk-,Træk-og Baandstaalsfj. Fabr.Ferm, Akts., Smalleg.46 EJ $ Gh. 4264 Baandstaalsfj. for Industrien. Frdbg. Fjederfabrik v. Henning Hesgaard. Brown Jensen & Co. Mariendalsv. 50A E f Go. 6419 Alle Arter Tryk, Træk og Baandstaalsfjedre Tlf. Gothåb 6419. NorholmA Lemming St. Peders Str. 41 K $ By 1048 & By 3559 - Grundlagt 1S62. Willumsen E Vigerslevv.272 Valby $} Vb. 2835 Viby J.; Dansk Traadvareindustri v. Hj. Lystager f) Aarhus 725K & Viby 154

Aktieselskabet Dansk Fjerfabrik Frihavnen Gittervej

Telefon Central 14232 Telegramadr. „DANFJERFAB. “

Fjerfabriken Scandinavia, Akts., V-Boule- vard 48jS & C. 6768 & 12699 Kjøbenhavns Fjerrenseri, Akts., Frihavnen' Industriv. [øj $ ★ Cent. 12200

y

. ' Kjøbenhavns Fjerrenseri ■ IfW'' Aktieselskab ,><" '• - ' • '• 1 Y • !'■ u

¥

.. ■

, jr. ' z ' <

*

V.

COPENHAGEN FEATHER FACTORY

:X. ■■ ■ -4- ■ .

LTD. >

W« - -"J■•■v kopenhagener bettfedernfabrik A/G

x

. x .<

INDUSTRIVEJ FRIHAVNEN - . ■ . ■ - ■ TELEFON CENT. 12200

Fittings. (se Rør og Fittings).

STAALFJEDERINDLÆG TIL MADRASSER MéBLER AUTOSÆDER eh>. , TTLadrasjjadr«, oy. IRodras/nate^iaftz Springfjedre i (Poser:

Fjederklemmer. Clothes l ’ ins — Fichoires — Wåscheklammern K øhenhavn: Kbhvns Fjederklemmefabrik, Alfred Jørgen ­ sen Havneg. 41 IKI & Cent. 2322

f :

fifd. i ttfbhvn : N-FASANV. 186 TLF. CENT. 16885

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker