kraks vejviser 1940 handelskalender

Fiskeriartikler og -redskaber

Fag-Register for Danmark

VII -3269

Sønderborg: Sønderborg mekaniske Netfabrik, M L Utzon, Akts, g 296 ______________ Sønderborg mekaniske Netfabrik m. L. UTZON, Akts. Tlf. 296 Telegramadr.: „Netfabriken 11 Grundlagt 1879 Alle Slags Fiskeriredskaber, Fisketvist, Filétnet, Tovværk etc. Ugl ev: Jydsk Fiskenetfabrik, A v ts. g 29 JYDSK FISKENETFABRIK X UGLEV ST. TELEFON 29 FISKENET OG FISKEGARN. Garn til Fiskenet.

Frederikshavn: Aaen Peter g 696 Andersen Andreas, Bangsbostrand g F 468 Glyngøre: i ve rsen Anton g 19 G r e n a a : Grenaa Rebslaaeri, Chr.Thostrup g 169 H s: Hansen J P g 86 Hel singer : Fiskenet fabriken „Danmark*, I 0 Tvede, Spec.: Orig. Mander Aalej em. Hvalpsund: iy er sen Valdemar g 5 Hvide Sande pr. Ringkøbing: Iversen Iver & Co. g II S 8 Korsør: Fiskenet, Akts, g 111 Ørbecli Th. & Søn g 152 Le mvig: Peitersen Jesper g 246 Import & Eksport af Fiskenet. Lerbjærg: Aktiv Handelskompagni, Berg ­ strom Pedersen & Ilsoe Nielsen g 27 Lunde pr. Højslev: Pedersen Joh. P gi Lund 29v Nykøbing M. : Letfers Martin g 156 Fiskenet - Fisketvist - Smøreolier. Ra nders: Randers Rebslaaeri, Akts. g351& 371, Stats g 15 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Ring købing : Kjærsgaard C g 76 Skagen: Christensens Iver Vaadbinderi,Stats g 71 Telegr. adr. Skagensnet Etableret 1879. Største Leverandør af Trawl- og Snurrevaad til det søgaaende Fiskeri. Kjobsted Petrus, Stats g 319 Norman ’ s N C Vaadbinderi.Stats g 142 Sørrig & Larsen ’ s Vaadbinderi Stats g 344 Thomsen Th. Svaneke: HansenPgl 25 Sønderborg: Sønderborg mekaniske Netfabrik, M L Ut ­ zon, Akts, gi 296 Alle Slags Fiskeriredskaber, Fisketvist, Filetnet. Tovværk etc. Vesterø Havn pr. Frederikshavn: Larsen Chr. Dahm Stats gi VH 42 Fiskeriartikler til Lystfiskere København: Britagent ved M Th. Martens Bredg. 25 E 22 g C. 3714 & 14280 Repræsentant for S Allcock & Co., Ltd., Redditch, England. Jagt- & Fiskerimagasinet ved Ludvig Svend ­ sen Studit str. 48 g] g C. 12648 Knudsen Simon E & Co.Bredg. 25 E E g C. 3450 & 3714 - Kun en gros. Kbhvns Tin- & Blyvarefabrik Gothersg. 113 E g Palæ 2562 - Pilke og Lodder. Aalb org: Bach Petersen Jernbaneg. 21 g 37 & 38 Gener alrepræsentant for : Henry Mil- ward (& Son, Redditch (England). Korsør: Guldmanns Julius EHflg. g 1«7 & 469 r PSm „ EVER READY 'i TIL lystfiskeri _________ _________ Kun en gros. JULIUS GULDMANNS EFTFLG. KORSØR ÅÅRWIK . TLF.167-469 : TLF. 4442 Akts, g 75 Postkonto 7040 Se Annoncen u. Fiskenet. Hessumpr. Otter up. Andeisen M gi Otterup 203

Fiskenet. Fi»hing Nets — Filets de pfiche — Fischnetze Garn til Fiskenet se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Fiskeriartikler og -redskaber) København: Frank Michael. Akts., Holger Danskes V. 28 30 E g) Gh. 2676 Fiskegarn og Fiskenet. Haase S M K^ippelsbro". 8 Kl #1 Am. 5846 S. M. HAASE Knippelsbrog. 8 Tlf. Amager 5846 Fiskenet, Fisketvist og-alle Slags Fiskeriredskaber. Kbhvns mekaniske Net-& Garn-Fabrik, NP Utzon, Akts.Mariendalsv.55 ED ★ Gh.7066 KØBENHAVNS MEKANISKE NET-&. GARN FABRIK N.P. UTZON Vs MARIENDALSVEJ 55 E TLF. GH. 7066 ETABL.1892 TELEGRAMADR. „UTZONGAR.N. U F abrik af fiskenetog F iskegarn V ---------------------------------- --------------------------------------- Fredericia: i.Danske Fiskeres Fællesindkøb, De.Andels- selsk. Søbjerg 9 gi 875 Helsingør : Fiskenetfabriken „Danmark 11 , I C Tvede, Akts. Grønnehavev. 34# 75 Postkonto7040

København: Kjersgaard S & Co., 1. Strandstr.20 E g ★ Cent. 12388 (5 Linier) „Columbus* Fisketvist.

Fiskeriartikler og -redskaber. Fishing Tackle — Articles de pfiche — Fischerei- artikel und -gerate.

Fiskeriartikler til Lystfiskere sø i Slutningon af dette Fag. (se tillige Fiskenet).

København: Andersen Georg Gimles Allé 4 [S] gAm.9332 „split cane* Fabrikation, Fittings og Raamaterialer. Fabriken Delfin ved Vestergaard-Hansen Vodroffsv.12 EJ fl V 3387 Bambus Fiskestænger, Fiskenet, Insekt ­ net, Krebsebrikker, Ruser m. m. Fiskeri- & Skibsmonteringen Dana ved P Christiansen GI. Strand 44 OKI gi By 7460 Haase S M Knippelsbrog. 8 [KJ g Am. 5846 Se Annoncen u. Fiskenet. Kjersgaard S ét Co. 1. Strandstr. 20 23 g ★ Cent. 12388 (5 Linier) Kbhvns mek. Net- & Garn-Fabrik, N P Ut ­ zon, Akts., Mariendalsv.55 fFl D^GhJOeO Telegramadr. „Utzongarn 11 Grundlagt 1892 Fabrikation af Fiskenet og Fiskegarn. Sportsmagasinet F. I. B., Akts., og Harald Børgesen, Akts., Amagert.il IH g Cent. 689 & 14758 Se Ann. under Sports- & Jagtrekvisitter Aalb org: Forenede Textillabrikker, De, i Aalborg, Akts, g 2317, Stats g 46 Fiskegarn i alle gangbare Numre. Esbjerg; Aaen ’ s Mouritz Vaadbinderi Ny Fiskerihavn gi 950 Andersen Jens Havneg. 121 JQ 1036 Bang Holger & Chr. Aa. Lodberg Ny Fiske ­ rihavn Christensen H J & Co. Ny Havn g 2153 ESBJERG TOVVÆRKbFABRIK, Akts, g 400 & 399, Stats g 44 Se u. Tovværk. Se tillige Eksport- Vejviser sidst z dette Bind. w Hansen ’ s Carl Patentnet, Akts. GI. Havn g 1635 Iversen Otto Vesterhavsg. 32 g 1400 Rødspætte- og Kullervaad. Eksport. Josefsen Stefan Hjertingg. 18 g 1620

ÆLDSTE NETFABRIK i DANMARK LEVERER ALLE SLAGS FISKERI ­ REDSKABER

1 b U Z w z tr>

3

□ > z 2 >

aBSsA

TLF. 75 telegramadr . : » netfabriken « si U- II * 3 jr; ‘ ~~

Korsør: Fiskenet.Akts.gllll - Télegr. ,.Korsornet!- 1 Net — Tvist — Tovværk Ruser - Vaad & Bundgarn. flrbech Th. & Sen g 152 _________ TH. ØRBECH & SØN

KORSØR GRUNDLAGT 1889 „TEXAS"

FISKENET - GARN OG FISKERIREDSKABER

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker