kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register lor Danmark

VII — 3268

Fisk 2

Norsk Farsforretning (Andersen & Sletten) Hoveduds. Værnedamsv. 10 El Telefon- bestill.g ★ Cent. 14 1 43 Ekspedition kun for Telefonordres Vesterbro?. 80 El g ★ Cent. 14143 Udsalg: Se foran under ANDERSEN & SLETTEN Medlem af Foreningen ,, Dansk Arbejde 44 . Nørby S GI. Strand 50 Kl g Cent. 12349 & Palæ 193 Olsen D Rolighedsv. 19 El g N 7414 Valby Farsforr v. G Olsen Valby Langg. 142 Valby g Vb. 1692 Westergaard Svend Ravnsborgg. 13 [N] g ★ Cent. 2129 Fiske fars en gros <& en detail. Øelund V Mitchellsg. 11 El g Pa- 4152 Aalborg: SøholmOPVingaardsg.l7g2077 Aarhus: Aarhus Fiskehal og Farsfabrik ved Knud Barteis Nørreg. 35 g 3730 Helsingør : Fiskefarsforretningen Hel ­ singør, Akts. Steng. 27 g 1246 Nakskov: Nakskov Konservesfabrik, H Nielsen Tileg. 20 g 843y Odense: Odense Fars-& Mayonnaisef abrik ved Chr. Olsen Fengersv. 2 g 5757 Randers: TorpFinn Snareg. 1 g 2917 Rønne: Bornholms Fiskefarsfabrik v. Th. Ebeltoft: Ebeltoft Filetfabrik v. Otto Jen ­ sen g 80 Esbjerg: Wilhelmsen Oscar g 815, Stats g 2 Fredericia: Nielsen Martin, Akts. Havnen g 115(3Lin.) Hov- Filetfabrikken Jylland ved C P Færgemann g 10 Juelsminde: JuelsmindeFiskefiletfabrik g 20 Kerteminde: Kerteminde Fiskefiletfabrik, Jobs. Abbednæs g 262 Kolding: Petersen J & K Havnen g 1446 Telegramadr.: „Koldfjord 1 ' . Rodvig: Codan Rønne:

Vordingborg: Klenke Fr. & Son g 372 Masnedsund Fiskesalgsforening, J C Nør ­ gaard, Masnedsund g V 438 Vorsaa pr. Agersted: Fiskeeksportfort ningen g V 42 Yderby pr. Nykøb ing S.: Andersen & Christoffersen g Odden 37 Østerby pr. Frederikshavn: Clausen Rasmus Stats g 0 30 Øster Hurup pr. Hurup Østjvll.: jj u _ rup Andels Fiskeeksportforening gØH24 Se tillige under Færøerne i Slutningen af denne Afdeling (Fag-Register og Island Afdeling VIII)

Fiskefars. Minced Fish — Farce de poisson — Fischfiillsel København: Amagerbro ’ s Farsforretning ved Agathe Hansen Amagerbrog. 14 S) g Am. 44 Andersen & Sletten Norsk Farsforretning Værnedamsv. 10 El Norsk Farsforretnlng

Hovedudsalg:

Værnedamsvej 10 SI Telefonbestill. Tlf.*Cent. 14143

Artikler for Fiskegrosserere. Pjedsted: Kværnfabriken Konning g 60 Sennepskværne-Senneps frø-Kotron.

Ekspedition kun for Telefonordres:

Vesterbrogade 80 El Tlf.* Cent. 14143

Falkoner Allé 75 IE Tlf. Gh. 6452 &. Gh. 6752 Peter Bangs Vej 60 IB Tlf. Gh. 7316 Valby Langgade 30 A Valby Tlf. Vb. 986 Amager Boulevard 132 (B) Tlf. Am. 1846 St. Kongenspade 63 Kl Tlf.*Palæ 3758 Østerbroqade 98 [ø] Tlf. 0 6977 &. 0 7734 Strandvej 167 Hell. Tlf.* Hell. 5960 &. Hell. 208 JægerstorgAHé37 Charlott!. Tlf. Ordr. 3560 &. Ordr. 4770 Lyngby Hovedgade 68 Tlf. Lyngby 860

Udsalg:

Fiskeauktionsmestre, autoriserede. Aarhus: Espersen Jens N-Mole g 8916 Esbjerg: Christiansen C P Ny Fiskerihavn g 293 & 736 Esbjerg Fiskeauktion ved Chr. Bove Ny Fiskerihavn g 946 & 427, Stats g 17 Frederiksh avn: Thyrring Joh., Frederikshavns Fiskeauk- tion g 13 __________________________ FREDERIKSHAVNS Fiskeauktion (statsautoriseret) ved JOH. THYRRING modtager til Salg ved Auktion alle Sorter fersk Fisk, Hummer og lign. Telegramadr. „Thyrring" Tlf. Nr. 13 G-renaa: Pedersen S Møller g 203 Hadsun d: Nielsen K Axel gi 18&19 H a i S: SørensenChr. gi 17 Hirtshals: Hirtshals Fiskeauktion, NC Jensen g 34 Hundested: Christiansen Oluf g 227 Kalundborg: JensenNHPihl g) 582 Kerteminde: Martinussen Jens g 452 Oddesun d Syd pr. Hum lu m: Sørensen N C g Humlum 15 Ringkøbing: Jensen Magnus g 239 Skagen: Geisnæs Th., Stats g 209 Sønder Lyngvig pr. Ringkøbing: Jensen Andreas g S L 5 Torsminde pr. Ulfborg: LarsenJ Møller g Fjaltring 28y Tyborøn : R ønn Th.C g Tyborøn Havn 2 Fiskeboller. Fish Balls — Boulettes de poisson — FischklOsse. Københa vn: Lange Carl & Co st. Kongensg. 110 Kl g ★ C. 2024 & 13319 Esbjerg: ESBJERG HERMETIKFABRIK, Akts., Ny Fiskerihavn g 2618 & 2619 Ode nse: Fyens Konservesfabrik, Akts, g 1470

Fiskefars - Kødfars Aim. og „Jydsk “ Medisterpølse Bajerske Pølser Frankfurterpølser - Kødpølser Forloren Skildpadde Bagte Boller

Andersen Verner Kødbyen Flæskctorvet 49,51 E g C. 6771 Christensen ’ s Fru Emilius Kød- & Fiske- fars-Fabrik Rosenv. Allé 10 [ø] g C. 2064 Dansk Farsforr. ved Sigrun Ly ttik, H C Ør ­ steds V. 53 El g N 3166 Fiskefarsfabr. Kronen ved Ferd. Jensen Bro- bergsg. 11 E g ★ C. 9982 JENSEN H P Kødbyen Flæsketorvet 32 El g Cent. 4349 & 6484 Jensen Kristine, H C Ørsteds V. 33 El g V3394 Kryger ’ s PC Eftf. N-Farimagsg. 68, 70K1 g ★ Cent. 9027 Fisk, Vildt, Fjerkræ og Fiskefars. Kbhvns Fiskestegeri v. J Bjælke Hansen Kødbyen Halmt. 15 El g Ev. 2798 Lykkeberg Brødr. Kbhvns Fiskefars-Fabrik Kva gtorvsg. 12 El g ★ C 7435 Brødr. Lykkeberg ykkeberg Kbhvns Fiskefars-Fabrik Tlf. *C. 7435 Kvægtorvsgade 12 [v] Fiskefars & Fiskefrikadeller til Forhandling.

ESPERSEN A g 968 & 969 Telegramadr. „Filétfabriken u

Skælskør: Fiskefilel fabriken Dana g362 Strandby : Clausen Rasmus g Elling 30

Fiskehandlere.

Matthlessen Holger Strandg. 21, 25g^Cent. 12245 • Telegramadr. „Fodermatthies* - Odense: Lettebæk Fabriker, Tyge Hirsch, Postadr. Fruens Bøge g Bellinge 73 & 146 Ri s i e v: Næstved Fiskemelsfabrik, Harald Morning g R 43 Skagen: Skaøen Fiskemelsfabrik ved J P Thomsen Stats g 153 & 306

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker