kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3267 Roskild et FiskepksportforeningenStrandg.l Jensen Vilh. Strandg. £ 907 Rødby: Nielsen V, Rødby Havn £ R 5020 Rød vie- Stevns: Fiskernes Andelssalg £ R 58 Rønne: Es persen A g} 968 & 969 ________________

Fisk 2

Fag-Register for Danmark Lynæs pr. Hundested: Frederiksen Rs. £ H 48 Løkken: Christiansen & Sønner £ 4 & 19 Fiskeeksporten Nordsøen, PeterChri sten sen £18 Fiskeeksporten Vestkysten, Andreas Peter ­ sen £ 64 Jensen Niels £ 89 Jensen Søren Løkken Fiskeeksport, P B Kjelgaard £ 54 Møller Johan £ 16 Lønstrup: Esphavn Brødr. £ 5 Kii kedal Lauritz £ 3 Marstal : Herup Chr. £ 128 Middelfart: Fabritius Chr. £ 361 Grøn Pi ter £ 82 Jensen Peter £ 73 Moseby pr. H orbelev: Andersen Karl E £ M 3 “ N aksk ov: Jørgensen Ferd.&Sønner, Færgeland< t £ N 537 Nakskov Røgeri, Fiskeeksport & Konser ­ vesfabrik ved August JensenÆreboVejle ­ gadebro 5 £ 856, Stats £ 6 Neksø: Fiskernes Salgsforening £ 199 ___________ Fiskernes Salgsforening Tlf. 199 NEKSO Tlf. 199 Nibe: Nibe Andels-Fiskeeksportforening £ 33 Nielsen Bertel £ 105 Nyborg: Christoifersen ’ s H P Eftf., S J Petersen £ 339 Nielsen Sophus £ 271 Rasmussen R £ 416 Strandvejens Fiskeeksport og Røgeri, N P Nielsen & Har to u Hansen £ 228 Nykøbing F.: Nielsen Georg Fiskebroen £938 Nykøbing M.: Graversen ’ s Gr. Fiskeeksport £ 65 Eksport af alle Sorter levende Lim fjords fisk. Spec. varmtrøgede Aal og Sild Nielsen Marius £ 210 Nymindegab pr. Nø rre Nebel: Kristensen I L £ N N 50 Nyste d: Landt N P £ 1063 Nørre V orupør pr. Sjørring: Fiskrrkompagniet £ N V 19 Munk-Madsen M £ N V 4 Vorupør Fiskeexport, Jens Munk Jensen £N V25 Odden pr. Nykøbing S.: Hansen Chr. £ O 9 & 535 Henriksen J M & Søn £ O 40 Q denso: Juhl J Chr.Kochsg. 66£1519& 8319 Omm el pr. Marstal: Hansen Brødr. £ M 192 Hansen H C £ Af 192 Q jsevig; Onsevig Fiskesalgsforening £ Vindeby 28 O ve pr. Hobro: Klitgaard Hans £ O 27 £ r æ8tø: Jochumsen Brødr., O Jochumsen £ 12 Pedersen N £ 76 Ran ders: Andersen A Helenestr. 1 £2355 Kryger & Jensen Vesterg. 22 £ 272 & 281

næs Salgsforening £ Sandby 7 Tambohus pr. Hvidbjærg: Jegindø Fiskeeksportforretuing, R Jensby £ Hellerød 33 Tejnj Mogensen Chr. £ Allinge 106x Tejn Fiskesalgsforening £ Allinge 67 . Thisted: Laursen K A £1567 Taabbel P & Co. £ 16 Torup Strand pr. Tor up St.: Christensen A O Tyborøn Havn: Gravesen H D £ 52 Herup Kr. £ 18 Jensen Andreas £ 49 Jensen Johs. £ 35 Jensen L Th. £ 13 Petersen Vald. £ 8 Pouléen Victor £ 40 Ruby P £ 5 Rønn Chr. £28 Tyborøn Fiskeeksport, Lauritz Espersen £10 WeieK£26 Udby pr. Ørsted: Nielsen NH £ Hol- bæk 4 Vejl e: Fiskernes Salgsforening Vejle Havn £ 1782 Nyland P Holm £ 463 ' Se tillige Eksport-Vejviser sidsti dette Bind. Vester!and: Nyhnd P Holm £ Vester 39 Vesterø Havn pr. Frederikshavn: JerupP, Stats j,) VH 5 Larsen IA & Co., Stats £ V H 31 Stenbjærg pr. Snedsted: Christensen ’ s P Munk Fiskeeksportforret ­ ning £ St 7 Eriksen C Afogensen £ St 6 Stenbjærg Fiskeexport £ St 5 Stige pr, Odense: Aaleeksportforenin- gen Odense Fjord £ O 2650 Strandby: Clausen Rasmus £ Elling 30 Strand y Fiskeexport ved PLyng £ Elling 3 Strandby Fiskeforretning, V Thomsen £ Elling 16 Stranderød pr. Rinkenæs: Clausen H, Stranderød, Akts. £Graastenl2 Str a ndhu se pr. Kolding: Dansk Aal- export ved P Jørgensen tøVilhelmine Han ­ sen £ K 1348 Struer: Mehlsen N C £ 2 Sauer ’ s J Eftf., M Sauer £ 16 Varmtrøgede Limf jords aal. Sundby Mors: Pedersen Vald. £ 4 Svaneke: ChrikChr. A £ 113 Listed & Bølshavns Fiske- Salgs forening £90 Svaneke og Christiansø ’ s Fiske-Salgsfor- ening £ 113 __________________________ Svaneke og Christiansø ’ s Fiske-Salgsforening £ 113 SVANEKE £ 113 Bornholmske . ’ saltede Sild i Tønder og Fjerdinger. Sæby: 3 om £ 124 Christensen Carl £ 25 Christensen Rasmus £ 93 Jørgensen A £ 40 Rasmussen Adolf £ 74 Søby pr. Ærøskøbing:

Fiskernes Salgsforening, Nørrtkaas £ R 279 Fiskesalgsforeningen Sydhavn £ 761 & 598 Fersk, røget og saltet Sild, Torsk og Laks. Rønne Wilhelm ved Carl Kjellberg £ 108 Telegramadr. „Rønne 14 . - Fersk Laks. Samsø: Bagge Ole, Kolby £ Tranebjærg 139 I Sillerslevøre pr. Øster Assels: Balle Daniel |l 0 A 42y Skagen: Jensen H £ 641 Kure Johs. £ 310

Andersen L M Stats £ 35 Anthonisen P, Stats £ 202 Christensen Oluf. Stats £134

Christensen P & Søn, Stats $ 13 & 144 Fiskeeksporten Frem, Il Fangel Jensen Stats $ 313 Fiskehuset ved Jens Bagh, Stats £ 198 Hansen Hans Peter, Stats £ 62 & 160 Hjort Niels. Stats £ 97

_________ ____________ Kongsbak ’ s IP Eftf., A Wilhelmsen, Stats OlsenPeter Jensen £ S 130 $ 139 Pedersen Hans Rasmussen £ S 13 Larsson V & P Røntved, Stats £ 224 & 261 Pedersen Laurits R £ S 60 Leismann ’ s PEftf.ved Søren Gaihede&Jens Sønderborg: B rag Brødr. £ 499 M Hansen, Stats £ 228 Fiskernes Fællessalg £ 339 M±J mh B S,& S Æ S2 ° I sener pr. Hfb.rg: ! Nielsen Lars Kruse, Stats $ 296 Nordmann Niels, Stats £ 223 Christensen Chr. £ S N 42x Taars pr. Harpolunde: Taars og Siet ­

Pedersen Peter, Stats £ 89 & 289 Røntved Marius, Stats £ 67 & 107 Schultz & Jakobsen Stats £ 32 Skagens Fiskeeksport ved J P Thomsen Stats £ 153 Ski Te: Skive Fiskeeksportforening £ 544 S kovsbo Str and pr. Svendborg: Clausen N P £ Sv 136 Skrillinge Strand pr. Middelfart: Christiansen Chr. £ M 196 Skælskør: Fiskernes Fællessalg £ 370 Petersen Th. E £ 360 Skælskør Fiskeeksport og Fiskerøgeri, O Jørgensen £ 87 Skælskør Fiskesalgs forening Fremtiden £93 Skærbæk pr. Tavlov : Damkjær Søren £ S 31 Petersen Jacob £ S 18 Sletten pr . H umlebæk: WrigOtto£H72 Slettest rand pr. F j erritslev: Kjelgaard Chr. Brix £ Hjortdal 36 Snekkersten: Hansen ’ s Vilh. Eftf., V Pe- | tersen £ 3 S nogebæk pr. Neksø: Snogebæk Fiskesalgsforening £Poulskerll &28x 7 , I

Reersø pr. Gørlev S.: Fiskernes Fællessalg £ R 7 Ringkøbing: Dyekjær & Christensen (tidl. JO CDyekjær) slm^s Fiskeeksport, Chr. Sørensen £ 376 | Sjaby pr. Ulfborg:Christensen F $ U 31 SørensenLC£ 79 I Mikkelsen M K £ U 52 Bestyrer Hans Edv. Schou.Bornholmske I ferske, røgede & saltede Sild, Fersk Laks. I Spodsbjærg: Fiskernes Salgsforening Fiero £ Longelse75 ]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker