kraks vejviser 1940 handelskalender

Fisk 2

Fag-Register for Danmark

VII — 3266

Frederikshavn: Bandholm Hans 1672 Bergens< r Jens f 368 Bjerregaard Søren & Sønner 1 393 Brønnum Jul. fl 86 Irlyk IH 1 65 Jensen ’ s Senius Sønner ’ s Fiskeeksport ved Niels Chr. Jensen & Josef Jensenf)138 Kjeld Jacob f 493 Kjeld Jakob jnn. 1910 Kjeld Otto J B 1 616 Knudsen Jacob C 1 563 ; Knudsen P 1 431 Larsen J A & Co. fl 364 & 342 Lorentzen Cloos, Frederikshavn, Fiskehan ­ dels-Akts. fl 8 Thomsen JP&Co. ’ s Eftf.,NPThomsenfll26 Vendsyssels Fiskeeksport & Rederi, Akts. f 1, Stats f) 10 Vester Søren f 131 W ilhelmsen A fl 4 & 43, Stats fl 25 Frederiks værk: Brammer Carl, Akts, f 9 _______________ Carl Brammert Fuldbro Mølle pr. Skanderborg Lehmann H f S 218 Gillelej e: Fiskesalgsforeningen Gilleleje f 125 Glyngøre: G lyngøre Fiskeeksport fl 22 Jørgensen Jørgen f 2 . Norup Chr. f 5 Pedersen Ingvard f) 3 Priess & Co. fi 4 Graasten: Egholm Jens f) 225 Gr enaa: Grenaa Fiskeeksport ved O Møgelberg fl 425 Grenaa Havnsishus ved NC Nielsen f) 213 Jensen Jan f 335 Kirk A P & Søn f) 202 Pinnerup Anton, Grenaa Havn fl 410 Sørensen Carl fl 406 Thomsen L fl 112 G udhjem: Gudhjem-MelstedFiskesalgs- forening fl 48 G uldborg pr. Nørre Alslev: Andersen O f Ø-Kippinge 85 Hadsund: Larsens JacobEftf., Chr. Gud- mann fl 113 — Larsen Johannes fl 234 — Larsen Karl f 215 — Schmidt H ffl 20 Hals: Esphavn P f 55 Hals Andels Fiskeeksport Hals Røgeri & Fiskeeksport, Niels Jacob Nielsen fl 1 Houmøller Svend fl 54 Sørensens Chr.Eftf.,Chr. Pedersen fl 89 Hansted pr. Thisted: p ou lsen Chr. fl Hanstholm 2 Hanstholm pr. Thisted: Baun-Hanstholm Fiskeeksport, P Petersen Hammer f H 14 Harbo øre: p ønn j ena h fl 12 Tud borg Erik f 16 Madsen K & Son f) 159 Madsen Marius fl 534 Nyholm Martin W fl 370 Thomsen Chr. & Son f 118 FREDERIKSVÆRK TELEGRAMADR. BRAMMER TELEFON 9

Hasle: Hasle Fiskesalgsforening fl 109 Ha sselø pr. Veggerløse: Hasselø ny Fiskesalg, C Jørgensen f V 10 Jørgensen Rasmus fl V 82 Havnsø pr. Føllenslev: Havnsø biskeeksport Vilh. Willadsen flH Larsen Harry fl H 42 Hemmet: Lauridsen Carl f 8 Hirt shals : Grolkjær A f 9 Hirtshals Fiskeexport D Espersen fl 25 &75 Hjermitslev J P fl 16 Jensen E fl 93 Kristiansen Julius & Sønner f 57 Løth Søren f 24 Nordjysk Fiskeeksport, L Espersen Wilhelmsen A fl 49 Hjarbæk pr. Laursen Chr. f Fiskbæk 19 Hjerting: Agnar Paul f 18 H olbæk: Fiskernes Fællessalgsforening Havnenf 61 &361 Holsted: Hulkjær Mølles Fiskeri fl Holsted By 16 Horsens: Fiskernes Salgsforening v. Oluf Dvinge, Niels Gyldings G. 1 f) 1382 Alle Aarstidens Fiskesorter. Hov: Fiskernes Salgsforening fl 35 Færgemann C P fl 10 Hov pr. .Ulsted: Jørgensen Cail fl Hov Hals 6 Jørgensen Søren IL f Hov Hals 16 Hundested: Andersen Jens fl 174 Christiansen Chr. J fl 46 Fiskesalgsforeningen Hundested f 96 (flere Lin.) Eksp. S. Møller Pedersen Alle Aarstidens Fiskesorter Specielt: SILD Alle Fischsorten der Jahreszeit Speziell ; HERINGE Løgstrup: Hvide Sande pr. Ringk o b i n g : U v ide Sande Fiskeeksport, Kaj Jacobsen f) HS16 Kristensen Jes f H S 20 Jegindø pr. Hvidbjærg: j ens by ’ s R Fiskeeksport fl J 33 Juelsminde: b iskernes Eksportforening f)20 Kalundborg : Kalundborg Fiskeeksport, L Sørensen 1391 Knudsen A P f 152 Pedersen Harald f) 555 Kalvehave: Kallehave Fiskeeksport & Røgeri ved Sv. Larsen fl 40 Permin H fl 83 Kerteminde: Abbednæs Johannes 1 262 & 239 Fiskesalget, Chr.Thygesen fl 238 & 359 Hansen ’ s Niels Sønner ’ sFiskeexport,Indeh. Johs. Hansen 1 2 Jørgensen Paul 1143 Jørgensen R fl 20 Klitmøller pr. Thisted: Klitmøller Fiskeeksport 1 K 12 s Jensen J $ 35 Jørgensen 0 V $ 14 Larsen Karl f Øster Hurup 7 Hvalpsund: Andels-b'iskeeksportforeningen f 20

Kolding: Borch Alfred E, Akts. Helligkorsg. 14 fl 807

Christensen P Havnen fl 212, Priv. $ 215

R Christensen Kolding Telefon > 272 Telegramadresse • u Q/w's tensen.* Spec/a//fetr

LEBENDE AALE. LIVE EELS. IMPORT - EKSPORT

Jepsen M Aasrade 1 f) 997 Petersen J & K, Havnen fl 1446 Telegramadr. „Koldfjurd' 1 . Petersen Th. & Co., Akts. Havnen f) 748 IMPORT og EKSPORT af LEVENDE

A /sTH. PETERSENs CO. TLF. 7*+8 - PRIVAT TLF. 1582 HAVNEN KOLDING

TELEGRAMADR*. »FISKPETER«

.

*

Korsør: Fiske export en, Alfr. Jensen fl 538 Fiskernes Andelssalg fl 35b & 558 Hansen J Thurøe fl 537 Kok-Jensen ’ s A Eftf., I Ulleriks fl 42 Kristrup pr. Randers: Fiskernes Salgs forening f R 2097 Køge: Fiskesalgsforeningen for Køge og Omegn $409. Langø pr. Kappe l: Langø Fiskeeksport $L4 Nielsen NP fl L 1 Rasmussen Bernhard fl L 18u Lemvig: LykkeP $ 252 Listed pr. Svaneke: Listed & Bolshavn Fiske-Salgsforening f S90 Nielsen Georg f) S 71x Lohals: Lohals Fiskesalgsforening fl 46 Telegramadr. „Salgsforeningen' 4 Sild, Torsk, Aal, Kødspætter. Lu nderskov : Sydjydsk Damkultur ved P Hansen ’ s Enke & P Garantziotis fl 48 & 88 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Lyngby pr. Bedsted: Lyngby Fiskeexport fl L 6 & 5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker