kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Ilegislei* for Danmark

VII — 3264

Fisk 1 (Jylland)

Grenaa: Fiskehallen ved Michael Rasmus ­ sen $ 376 — Jakobsen J $ 358 — Nielsen M$5 Grindsted: Christensen K $ 120 Haderslev: Fiskehallen, Lorenz Schmidt Storeg. 22 $ 712 Schmidt Steffen Lavg. 8 $ 449 Hadsund: Nielsen Julius $ 244 Hammel: Nielsen Jens Pedersen Laurs $ 86 H erning: Fiskehallen, William Graakjær $ 932 1 jaur idsen N $ 228 Poulsen Ejner $ 119 Hjarbæk pr. Løgstrup: Clausen Anton $ L68y .Jensen lngvard $ L 68 v Hjortsvang: Henriksen Hans $ 46 H j ørring. Asmussen A $ 324 Fiskeceatralen ved Jerniker Esphavn $ 69 Fiskehuset, Valdemar Andersen $ 550 Kramme Fr. K $ 460 Nielsen Rudolf $ 766 Hobro: Jensen J Th. $ 508 Holme pr. Ebeltoft: Andersen Å Lambert $ H 26 H olstebro: Christensen Aksel $ 141 Christensen Vilh. $ 289 Jacobsen Gustav $ 723 Jacobsen Marius $ 581 Nielsen Jakob $ 478 Horsens: Andersen A Smedeg. 61 $1184 &186 Andreasen Edvard Fugholm 11 $ 2116 Elkrog S Smedeg. 26 $ 2303 Fiskehuset, R Sørensen Aaboulevard 8 $ 2062 Fuglsbjerg P Nygade 34 $ 1367 Jensen A P Havne Allé 5 $ 1538 Myrfeld Tao Hestedamsg. 25 $ 2063 Nielsen Axel & Robert S-Kirkegaards Allé 2 $1114 Nielsen Th. E Thonbog. 16 $ 601 Sørensen Sigvard Kattesund 16 $ 2343 H øjer: Martinsen Knud $ 102x Herning: Madsen Jens Karl $ 1 Horningpr. Volk Mølle: Christoffersen Jens Poulsen $ H 4 Ja nderup Vestj.: Moller Peder $ 64 Jegindø pr. Hvidbjærg: Drejer Jens A $ J 8 Jensen Johannes $ J 6 Ke 1 ler up : Christensen Iver $ 208 Kelstrupstrand pr. S ønder Vilstrup: Lund J acob $ S V 58 u Klastrup pr. Hjørring: Nielsen Albert $ Astrup 6 Kolding: Henriksen M Havnen $ 951 Kolding Fiskeforsyning, A Thomsen Klo- sterg. 12 $1173 Nielsen Chr. Havnen $ 1369 Søndergades Fiskehal, A Jensen Sønderg. 25 $ 1459 Vinding M Havnen $ 668 Hyttel Vilh. $ 59 Jensen Jens $ 458 Jensen Vilhelm $328 Peitersen Jens P $ 184 Lund Østj.: Christensen Reinholdt $ 63 Løgs trup: Olsen Hartvig $ 65 Logstør: Allesch Otto $ 213 Christensen A V $ 35 Christoffersen Carl $ 227 Christoffersen J $ 77 Olsen C $ 164 Mariager: Bach Marinus $ 38 Mun dels trup: Andersen A S $ True 18 N ykøbing M.: B ollChr.E $ 513 ’ Hansen Niels $ 304 Langa a: AagaardChr. $ 62 Lemvig: Bech Poul $ 93

Nørre Feid ing : Pedersen Peder $ 6 Nørre Rind pr. Skals: Kristensen Jens $ N R 4x Nørresundby: Christensen Skat $ 3248 Nielsen Carl $ 3694 Nielsen Chr. $ 1148 Ojdder: Bruld ’ sFiskehandel $ 334 Oksbøl: Madsen Mads $ 7 Ovtrup : Lambertsen M $ 56 Randers: Christensen V & Son Havnen $ 3547 Johannsen V Borgerg. 3 $ 2065 Kryger A Adelg. 7 $ 29 Larsen Ludvig Mariagervej 45 $ 3138 Moller E Brodreg. 26 $ 628 Sørensen A Jægersv. Strømmen $ 2160 Ringkøbing : Jansen Jens $ 308 Pedersen Viktor $ 238 Rinkenæs : Alnor Wilhelm$Graastenl71v K y : Hansen H $ 51 Thomsen Carl Emil $ 53 Rødk ærsbro: Kjeldsen Jens $ 22 Silkeborg: Fiskehuset i Silkeborg ved Lars Boe $ 861 Skagen: Bagh Robert Stats $ 59 Ovesen Jens Aage Stats $ 180 Stott Thomas Stats $ 152 Skanderborg: Krintel Harald $ 304 Skive: Dons Knud $ 520 Laursen Andreas $343 Nielsen Johs. $ 111 Nørregades Fiskehus, Valdemar Frandsen $ 8 Skovsgaard: Jensen Marinus $ 30 Skærbæk pr. Tavlo v: Kyed M S Skørrinjz pr. Galten: Simonsen Ole $83 ......... ‘ Slettestrand pr. Fjerritslev: Kristensen Jesper Kristian $ Hjortdal 5 Snejbjærg pr. Herning: Madsen Peter $ S 58 Stenbjærg pr. Snedsted: Christensen C B $ St 10 Strandby: Thomsen Chr. Julius $ Elling 13 Sunds: Christensen Hans $ 8 Hell Jens $ 1022 Hess Iver $ 1027 Jansen Viggo $ 279 Massalsky Johan D $ 1064 Thomsen Claus $ 829 Thi&ted : Christensen Jens $ 791 Jensen J P $ 689 Klausen Anders $ 272 Madsen Aksel $ 044 Mortensen A S $ 249 Tyborøn Havn: Olesen Georg H $ 46 Tønder: Hansen L & Søn $ 308 Mortensen A $ 509 Udbyhoj pr. Ørsted: Bertelsen Marius $ U 17 Uldum: Tønnesen Peter & Aage Andersen 1 ’ 31 Listed: Kristensen Anders . Olesen Søren Ve J en: Krintel W $ 31 Ve .i le: Blond M Vesterbrog. 31 $ 447 Dyhr A, Orla Lehmanns G. 2 $ 410 Jensen Frederik P Havnen $ 2043 Jensen Rasmus Havnen $ 2257 Josephson H C Gronneg. 40 $ 838 Panduro Hans Rudolph Strandg. 29 $ 581 Sundstrup pr. Viborg: Nielsen Chr. $ Ulbjærg 5y Svejstrup pr. Alken: Brøndum H $ S 15 Sønderborg :

Aarhus (Fortsættelse) : Fiskeforretningen Neptun, Arne Verwohlt N-Allé 96 $ 4762 Fiskeforretningen Prima, ved Egon Henrik ­ sen Jægergaardsg. 8 $ 9249 Fiskehuset Prøven, S M Sørensen Frede ­ riks Alle 139$ 5162 (2 Lin.) FrobergH Set. Pauls G. 36 $ 6967 Hansen R V Ny Munkeg. 5 $ 10838 Havnens Fiskehus ved Brdr.Christensen N-Kystværnsv. $ 7283 Holmen Viggo Østerg. 8 $ 4356 Horup ’ s Fiskehal, Svend Horup Sørensen Bruunsg. 52 $ 8290 Jørgensen Kai Studsg. 15 $7939 Krølle ’ s Fiskehal Ingerslev Boulevard 23 $ 6780 Nørregades Fiskehal, K E Nielsen Nørreg. 19 $ 8907 Rasmussen Engberg Nordre Mole $ 3287 Rasmussen Søren N-Allé 15 $ 6245 Sørensen Richard Nørreg. 57 $ 5413 Sørensen S Nordre Mole $2847 & 6147 Trøjborg Fiskeforsyning, J Chr. Hansen Tordenskjoldsg. 81 $ 9164 Vesterbros Fiskeforsyning, Sv. J Frost N-Alle 89 $ 4541 Vestergades Fiskeforsyning, Tscherning Jensen Vesterg. 39 $ 5392 A ars ; NielsenChr. $ 37 Aarøsund : Petersen Hans $ Øsby 82 v Aggersund Nord: Bach C $ 27 Vestergaard S Alken: Johansen S A $ 10 Avium: Christiansen Christian $ 6 ’ 2 Brædstrup: Christiansen I M $ 104 Brønderslev: Nygaard Jens $ 176 Bur: Pedersen Chr. $ 12 Bønnerup Strand pr. Glæsborg: • Hansen J 1 ’ $ G 32y Børkop: Blaabjerg Johs. Christensen $ 90 Dalbyover: Nygaard Carl $ 44 Doverodde pr. Hurup: .lensen Niels $ D 7 Dyb vad: j ensen p g, 30 E belto f t: Sørensen Laurits $ 157 E g sinar k pr. Eb e 11 o f t : Havmøller Brødr. El tang: Nielsen Aug. $ 37 Esbjerg: Boysen E V Nørreg. 78 $ 2247 Detailfiskehuset ved J C C DyekjærHavnen $ 418 & 2418 Fiskeboden, D Munck-Madsen, Kongensg. 13 $2521 Fiskehallen, C & H ChristiansenJernbaneg. 62 $ 2267 Fiskehuset, E Bachmann Smedeg. 16 $ 241 Eanø: Almose toft Johannes, Nordby $F50 Fiskehallen, S Boye, Nordby $ F21 Finderup pr. Herborg: Røjkjær Chr. $F15 Fjerbæk pr. Vostrup: Hansen Chr. $ Lønborg 28v Fjerritslev: Fiskehallen, JPLarsen $82 Nørager Svend $ 124 F redericia: Fiskehallen, A & M Andersen Danmai ksg. 14 $ 342 Jørgensen V Jyllandsg. 20 $ 579 Fr ederiksha vn: BangChr. $ 802 Bang Peter $ 825 Clausen Peter $ 609 Kj Id Chr. $ 93 Pedersen Peder $ 398 Thomsen Emil $ 774 Gandrup: Nielsen Chr. $ 56 Genner Strand pr. Genner: Jørgensen Fr. $ G 33 u ’ Bonnet: Pedersen Harald $ 17 Brande: Nielsen Robert $ 20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker