kraks vejviser 1940 handelskalender

(Sjælland med .Møn, Samsø og Bornholm) Fisk 1 Højbros Vildt- & Fiskehus ved P Christian ­ sen Højbro PJ. 19 Kl g C. 4949,1023 & 11123 Jacobsen F G Strandv. 142 Hell, g Hell.5863 Jacobsen J V, Hummerboden GI. Strand 48 Kl g ★ C. 1169,10982 & 7996 Jensen Aage AI Saxog. 61 El g V 890y Jensen Aurora Bagsværdv. 6 Lyngby g Ly. 1372 Jensen Chr. Godthaabsv.21B E Jensen Chr. Nansensg. 54 Kl g By 7749 Jensen Chr. Sundevedsg. 5 El g V 1603 Jensen Chr. Monnerup Nansensg. 69 Kl g Palæ 5762 Jensen Ebba Kapelv. 50 E g No. 7795y Jensen Erik Smalleg. 45 E g Gh. 4454 Jensen Joh. Strandv.285B Charlottl.g Ordr. 1712 Jensen Lars Brobergsg. 7 Kl g Am. 4774y Jensen Neumann Vennemindev. 68 [ø] g Ryv. 3123v Jensen O GI. Kongev. 51 El g V 7301 Jensen P Nic. Oehlenschlægersg. 69 El g V 6157y w Jensen S st. Kongensg. 19 Kl g ★ Cent.1575 Jensen Sofie Nørrebrog. 215 B Eg Tg. 755 Jensen Thomas Falkoner Allé 108 E g N 68 Johannessen Johs. Willemoesg. 34 føl g 0 7992 Johannessen Julie Vennemindev. 29 [ø] g Ryv. 3829 Johansen A S Holmbladsg. 74 E g Am. 8930 Johansen H G Sofieg. 8 Kl g Am. 6139 Jægerhusets Fiskehalle v. Vera Nielsen S-Boulevard 110 EJ g Eva 172u Jorgensen A Thorsg. 4 INI g Tg.984 Jorgensen Bjørn Lindebugten 1 Valby g Vb. Jørgensen Carl & Erik S-Strandv. 1 Rung ­ sted Kyst g Ru. 19 Jørgensen Carl M Jagtv. 23A E g Tg. 6316 Jørgensen E Falkoner Allé 22 E g V 4064 Jørgensen IIP Amagerbrog.146EgAm.3297 Jørgensen Jørgen Valby Langg. 88B Valby g Vb.3366 Jørgensen Karlo Vitev. 47lNV| g Tg. 6380 Jørgensen Knud Haraldsg. 3 E g Tg. 6873. Jørgensen S P Godthaabsv. 199 Eg Gh. 2752 Jørgensen W, Holmbladsg. 31 EgAm.5782x Jørgensen Vilh. Bolbrovej 7 Rungsted Kyst g Ru. 237 Jørgensen Z B Emdrupv. 4 EJ g Ryv. 2681 Keller V J Lyngbyv. 19 [øl g Ryv. 1966 Kildegaards Fiskehal v. Brynolf Jeppesen Kildegaardsv. 15 Hell, g Hell. 2818 - Kongshof A Holmbladsg. 15 E g Am. 6842 Korff H Godthaabsv. 223 E g Go. 9767 Kriegel Herbert Nørrebrog.227 INI g Tg.6113 Kristinegaard v.V L Al Nilausen Lyngbyv. 56 [ø] g Ryv. 1936 Kryger ’ s P C Eftf., N-Farimagsg. 68,70 Kl g ★ Cent. 9027 Kbhvns Fiskehal ved Aug. Berthelsen GI. Strand 36 Kl g ★ Cent. 5028 Larsen Aksel Valby Langg. 26 Valby g Va. 5357 Larsen Allan Hvidovrev. 3 Rodovre Valby g Rødovre 509 Laisen Chr. GI. Kongev. 173 El g Cent. 5819 Larsen Kai Henry Vigerslev Allé 154 A alby ffi Va. 1245 Larseu Karl Linde Allé 28 A Vanl. g Da.379 Larsen L Vennemindev. 6 [ø] g Ry. 2870 Larsen Laur. Enghavev. 217 EJ g Ev. 51 <5 Larsen Laur. Haraldsg. 106 [øl g Ryv. 623 Larsen Paul Norges?. 27 E g Am. 5015 Larsen Vagner L Aalholmsv. 3 Valby g Vb. 2047 Larsen Wm., Central-Fiskehallen, Værne- damsv. 8 El g Cent. 2843 Larsen-Back E, H C Ørsteds V. 49A El g No. 8715 Laugsgaarden v. A Henriksen Bisidderv. 4 [w] g Tg. 6483 Lauridsen Oskar Frederikssundsv. 149 Brh. g Bella 128

VII — 3261

l ag-Keijisler for Danmark

Fiskehuset Godthaab v. Fru AI Olander Falkoner Allé 52 E g N 6481 Fiskehuset v. H Christensen Strandv. 160 Skodsborg g Skodsb. 56 Fiskehuset Hostrups Have v. O Johnsen Rolighedsv. 8 El g N 7482 Fiskehuset Kingo v. Axel Andersen Vester - brog. 107 A El g Eva 2870 FiskehusetKodan vedP Christensen & H An ­ dersen Gl.Kongev. 143 El g V 2170 fiskehuset Nr. 1, Oscar Fredericksen, Akts., GI. Strand 34 Kl g ★ Cent. 567 Fiskehuset Nr. 3 Kongelig Hof Fiskehdl. Indeh. N A Soderberg Ved StrandenlG Kl g C. 639 & 3046 Fiskehuset Nr. 8 v.. Harry Hansen Vogn ­ mandsmarken 8 B |ø] g Ryv 4760 Fiskehuset Sletten v. KnudHansen Strandv. 147 Hell, g Hell. 106 Fiskehuset Sorte Hestv. E Jensen Vester- brog. 148 EJ g V 7225 Fiskehuset Sundby Nr. 1 v. Frk. L Hansen Amagerbrog. 149 [si g Su. 1 Fiskehuset v. Walther Larsen Ordrup Jagtv. 52 Charlottl. g Ordr. 5071 Fiskehuset v. W Eilersen V-Stationsv. 1 Rungsted Kyst g Ru. 546 Fiskehuset v. V From Nielsen Bogholder Allé 75 Vanl. g Damsø 3660 Fiskehuset Viborg v. Villy Jensen Viborgg. 38 [ø] g Øb. 2317x FiskehusetVirginia v.VE Kragballe Smalleg 40 E g Gh. 940 Fiskehuset Øbro ved Emil Nielsen Ryesg. 118[ø] g 05061 Fredcricksen ’ s Oscar Eftf. ved Anna Alarie Fredericksen Strandv.108Hell.gHell.1308 & Hell. 1303 Frdbg. Fiskeforsyning v. Kaj Bentsen Godt- haabsv. 19 0 g Gh. 1029v Frøbelshus Fiskehalle v. E Gotfredsen Fin- sensv. 43B E g Gh. 9989 Gamle By ’ s Fiskehalle, Den, v. C F Hansen Larsbjørnsstr. 18 E g By 1883y GI. Kongevejs Fiskehalle ved J P Benthsen GI. Kongev. 123 El g Cent. 2607 Godtfredsen P Lyshøj Allé 22 Valby g Va. 37 Gobel E Istedg. 40 EJ g V 4165 Hansen A Dronn. Tværg. 35 Kl g Palæ 433x Hansen A V Jægersborg Allé 5 Charlottl. g Ordr. 269 Hansen Axel S Dybbolsg. 27 [V] g Ve. 4324 Hansen Carl Jægersborgg. 26 INI g Tg. 3030 Hansen Chr. Virum T. 2 Lyngby gFr. 6581 Hansen Chr. Peter Øresundsv. 45 E g Am. 4686 Hansen Eiler & Arnold, Søborg Hovedg.69A Søbor? g Søb. 511 Hansen H Alariendalsv. 63 E g Gh. 2601 Hansen H Ø-Farimagsg. 30 [øl g Cent. 7134 Hansen Herman Holmbladsg. 10 E g Am. 595y Hansen K Hojdev. 1 E g Su. 402 Hansen L P Nansensg. 64 Kl g Palæ 5441 Hansen Alarinus Enghavev. 70 El g Eva 3269 Hansen Ove.l Blaagaardsg. 4 Eg No. 4744 Hansen ’ s Svend Enke Istedg. 98 El g V371y Hansen Vilh. Valby Langg. 77 Valby g Vb. Hansen Vilh. Jægersborg Allé 37 Charlottl. g Ordr. 1463 Hauchborgs Fiskehalle ved Jacob Jørgensen GI. Kongev. 105 El g Cent. 9423 Heitmann J & Co. Østrigsg. 22 E g Am. 9828 Hellerup Vildt- & Fiskehus v. E A Hansen Hellerupv. 1 Hell, g ★ Hell. 1284 Hoffmann Carl Vangedev. 3 Gjentofte g Ge. 3016 Holte Fiskehdl. v. A Agerholm Larsen Øverødv.5 Holte g Holte 348 Holte Fiskehus v. Aage Pichard Stationsv.2 Holte g Holte 294 Houlby Aage Elmeg. 27 Kl g N 203 Husum Fiskehalle v. K Lykke Jørgensen Frederikssundsv. 280 Brh. g Be. 3458

Andersen Sigfrid Amagerbrog. 166 [S) g Am. 4237 Bahrendorff-Petersen Ib Amagerbrog 105 [S] g Am. 452 Bang Carl Kronprinsens^. 3 Kl g C. 851 Bella Fiskehdl. v. V Christoffersen Frede ­ rikssundsv. 185A Brh. g Bella 1757 Billig Fisk v. H Nissen Prinsesseg. 26 Kl g Su. 809 Brandt Arnold Lyngby Hovedg.GGA Lyngby g Lyngby 920 Bruun C Al Flensborgg. 21 (S g Eva 162 Bryggens Fiskehal v. T Peiileche Leifsg. 9 GO Am. 4176 Central-Fiskehallen ved Wm. Larsen Værne- damsv. 8 El g Cent. 2843 Central-Fiskehallen Valby v. T Steen.Tensen Toftegaards Allé 13 Valby g Vb. 1394 Christensen A N-Fasanv. 160 E g Ta. 1025y Christensen C S, Emil Pipers V. 1 Lyngby g Lyngby 1079 Christensen E Amagerbrog. 94 [S] gAm.2535 Christensen E, N-Frihavnsg. 4 løl gi 0 164 Christensen Johan Frederikssundsv. 18B I nv I gi Tg. 6082 Christiansen J Valby Langg. 55 Valby g) Vb. 915 Christiansen Marie N-Frihavnsg. 78 [øl g 0 6487 Christiansen P, Højbros Vildt- & Fiskehus Højbro PI. 19 Kl g C. 4949, 1023 & 11123 Christoffersen EHolbergsg. 15 K)g)Cent.5223 Damsø Fiskehuset v. J Heinze Jernbane Alle 39 A Vanl. gi Damsø 1450 Dana Fiskehuset v. Vesti Esbensen Ryesg. 39 [øl g N 4840y Darling Edvin Bauneeaardsv. 5 Gjentofte gGjcnt. 1118 Dombernowsky E Adelg. 29 Kl g Palæ 5618 Eilersen N Utterslev T. 29 [ nv ] g Be. 4034 Eskildsen N E Amagerbrog. 132 [S] g Am. 2387y Fiskebørsen v. Axel Rasmussen st.Kongensg. 104 Kl g Cent. 5041 Fiskebørsen v. E Fskildsen Strandboule ­ varden 91 [0] g 0 212 Fiskebørsen v. K A Steffens Landskronag. 48 [øl g Ryv. 4724 Fiske-Centralen v. HKHansen Oehlénschlæ- gersg. 2 El g Cent. 12496 Fiske Centralen v. C Jørgensen Jyllingev. 22 Vanl. g Damsø 266 Fiskedammen v.Chr. Larsen Fiskedamsg. 27 [øl g 0 91y Fiskeforr. Astrupgaard v. E AI Rasmussen Frederikssundsv. 195A Brh. g Bella 2284 Fiskeforr. Hyttefadet v. Ole Larsen Øre- sundsv. 12(8] g Am. 2561y Fiskeforr. Osborne ved A S Hansen Istedg. 109 El g V 1347y Fiskehallen ved Peuleche & Jensen V-Voldg. 102E1 g C. 13557 Fiskehallen Falken v. Fru AI Falck Trunne- vangen2 Charlottl. g Ordr. 4225 Fiskehallen Frederikshavn, Th. Willi.Jensen Borups Allé 135 INI g Gh. 9641 Fiskehallen Øresund ved Aksel Ejersted Strandv. 37 [øl g Ryv. 1191 Fiskehuset Atlanta v. F Petersen Stormg. 20 El g Pa. 2037 Fiskehuset Bernstorff v. Kai Jensen Adolphsv. 1 Gjentofte g Ordr. 3900 Fiskehuset Bogø v.FIansNielsenGodthaabsv. 52 E gGh.l699x Fiskehuset Carlsberg v. AkselHansenVester- fælledv. 81 El g V 685y Fiskehuset v. C Petersen Fælledv. 18 [NI g N 3874x Fiskehuset v. D Sørensen Østerbrog. 47 [0] g 0 3584u Fiskehuset Ewald v. E Hansen Korsg. 12 E g N 2253v • Fiskehuset Femerling ved E Femerling Smalleg. 1 E g C. 2680,13181 & Go. 540 Fiskehuset Fremtiden v. Th. Schmidt Fensmarkg. 51 INI g N 5644 Fiskehuset Gimle v. J Simonsen Amager ­ brog. 190 [S] g Am.814y Fiskehuset Glumsø v. P Petersen Adelg. 97 Kl g Palæ 1797 y

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker