kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Films 2

Vil — 3260

Aalborg : Victoria-Filmudlejning, N Peter ­ sen Aagade 26 fl 715

Hoff Richard Dittersdorfer Filz-und Kratzen- tuchfabrik Peder Skrams G 27 Kl AC.5277 Dittersdorfer Filz Fabrik for fineste Uldfilt i Stykker for Broderi, Konfek ­ tion, Damehatte, Børnehuer, Underkraver, Dekoration, Gulvfilt, Hjemmefodtøj, Ga- mascher etc. i Plader for Pianofabrikation, Polerings-, Tætnings- og Isoleringsformaal etc. Dittersdorfer Filz- und Kratzentuchfabrik DITTERSDORF BERLIN S.W. 19 bel Chemnitz Beuthstrasse 2-3 Tel. Einsledel 257 163056 Repræsentanter for: DANMARK: FIRMA RICHARD HOFF (Sven A. Lyngberg) Peder Skrams Gade 27, Køben ­ havn K., Tlf. Cent. 5277. NORGE: A/S R03ERT WENZIN, Kirkegatenl7. Oslo. SVERIGE: For Konfektion og Broderifilt BURCHARD & KINDT, Stockholm Tel.101598 — For Skofllt H. ISSELHORST, Stockholm, Tel. 103432. — For Jlattefllt: A/B RUDOLF LEVIN. Svoavåaen 25/27. Stockholm. .Høiness Oscar & Co., Akts., Mitchellsg. 13E) A Cent. 13997 & 11252 Kbhvns Tæppelager, Kurt Nielsen Frede- riksborgg. 34 Kl A ★ C. 6811 Lakjer Verner V-Voldg. 7,9 B El $ Palæ 4726 Presset og vævet Filt i Metermaal og rundvævet Filt. Kun en gros. Machold ’ s Filt st. Kannikestr.7 Kl A By2445 Wallin J A St. Knuds V. 22 (S f Cent. 5468 I. Klasses Filtskiver Leverandør til de fleste af Danmarks og flere af Skandinaviens største Virksomheder. Slibemaskiner, Drivremme, Smergel, Lim, Pudseskiver, Anoder. Alle Kemikalier for galvanisk Brug. Wedum A J Kronprinsesseg. 26 Kl Cent. 5095 & Palæ 3447 Filt-Slibtskiver. Lim og Smergel.

Financeringsinstitutet for Hotel-, Restaura ­ tion- & Turistvæscn,Akts.,Frederiksbergg. 1 Kl A ★ C. 205 Grundejer-Finansintituttet, Akts,, Ny Ve- sterg. 21 El A C. 10997 Institutet for Realkredit & Kapitalanlæg, Akts., Palæg. 3 Kl A Palæ 1882 Kredit-Finansierings-Kompagniet, Akts., t Bredg. 45A Kl A ★ C. 16808 Kreditkompagniet Negotiator, Akts., Chr. d. 9. G. 3 Ki H Cent. 12920 Skandinavisk Finantas Akts. Howitzv. 11,13 El Al ^C. 13129 Stabilia Akts., Selskab for værdifaste Kapi ­ talanlæg Raadhuspl. 4 El $ C. 15889 Union Trading & Financing Co., Akts., Vesterport El A ★ Cent.1413 Finér og Træ. Veneer — Placage et bois — Furniere und Holz (se tillige Træ- og Finérhandlere). København: Brøchner Th. & O Ørnev. 68 [NV] $ Cent. 233 Træ, Finér og Krydsfinér. Gottlieb Philip, Chr.d. 9. G. 7 E f Cent. 1587, 1588 & 11588 Stats A 105 Post Giro 4687 Agentur. Se tillige under Træ- og Fi ­ nérhandlere og under Krydsfinér. Hindenburg ’ s Eftf. & Waldc mar Larsen Rentemesterv. 56 iNVl j) Cent. 1627 & 6269 Jørgensen N A Adelg. 90 jtC11548

Fremvisning af Films.

København: El felt Østerg. 24 Kl A Cent. 425 & 4556 ELFELT Østergade 21 K.

Tlf. Cent. 425 & 4556

Arrangement af Foredrag og fonefilmsaftener.

Bonfils ’ V Eftf. Østerbrog. 45 [0] A 0 1384 V. BONFILS ’ EFTF. ØSTERBROGADE 45 ® TELEFON 0 1384 SAMMENSKYDELIGE FILTDØRE. PATENT- PORTIEREDØRE. Dahl H Valby Langg. 82 Valby f Va. 2321 Dahis Filtdore Valby Langgade 82 Tlf. Valby 2321 Forlang Tilbud. København : Filtfabrikken Norden, Akts., Lyngby Hovedg. 4 Lyngby A Lyngby 1203 & Lyngby 1233 filt fabrikken „NORDEN ’ I FILT ' TIL ETHVERT FORMAAL Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Slagelse: Skandinavisk Filtfabrik ved J Litischevsky Bredeg. 17 f 313 & 314 Specialitet: Isolerings jilt. Filtfabrikker.

Filtre. (se: Vandfiltre; Vandrensnings ­ apparater).

Fmancieringsselskaber. (se tillige Automobilfinanciering; Banker; Investeringsselskaber). København : Diskonto Selskabet af 1935, Akts.,Vingaard- str. 1 Kl $ ★ Cent. 13667 Financierings Akts. Rata for Radio-Han ­ delsforeningen af 1925 Havneg. 51 Kl ffi ★ C. 15535

Filt og Filtvarer. Felt & Felt Goods — Feutro & articles en feutre — Filz und Filzwaren København: Boeg-Thomsen S, P S krams G. 7 fl ★ By8809 Dansk Filtvarelabrik, Akts., Titang. 6 ES ® ★ Cent. 15233

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker