kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Films, Artikler for Filmsfabrikker

VII — 3259

Artikler for Filmsfabrikker.

Fotorama, Filmbureau, Kbhvn., Akts.,Nygade 3 E H Cent. 93

Struer: Bofa, Akts. J[) ’ 291.(5 Lin.)

Raaf ilm fa b r i kk er.

Figurfabrikker. (se: Gipsere).

København: Agfa-Foto, Akts., Gothersg. 49 Møntcrgaar- den E f ★ C. 4713 & 4718 Raafilms. 2. Filmsforhdl. og F ilmsudlej ere. København: Aero Film A kts. Vesterport 13 £1 C. 6006 Alhambra-Film, Akts., Vesterbrog. 29 M 3 C. 1695 Arbejder Filmen, Akts., Fælledv. 25 INI $ N 6424 Columbia Film, Akts., Hammerichsg. 14 (3 $ ★ C. 9977 Constantin Films, Akts., Smalleg. 2B iFl ff' C. 9927 Continental Film Akts. Frederiksbergg. 25B f C. 15452 Moderne Lokale med 2 Kinoapparater til Forevisning af Normalfilm. Dana Film v. A Morch Nørrebrog. 166 [N] ff ★ C. 414 Dansk Film Co., Akts., V-Boulevard 27 13 ff C. 13011,13907 &Pa.8211 Dansk Film Import v. Th. Glaesel V-Søgade 54 IS 31 Pa. 5158 Dansk Svensk Film Nygadc3B$Cpnt. 11413 Europa Film v. Fru Tora Høyberg Kvæst- husg. 1 IB $ Palæ 2548 Filmaktieselskabet Paramount V-Boulevard 29 E $ ★ C. 12115 Film Centralen Palladium, Akts., V-Boule ­ vard 27 13 f) C. 13011 & 13907 Finlandia-Film v. A Thyrring & A Fergs- man Havneg. 53 Kl $ C. 13190 Fotorama, Filmbureau Kbhvn.,Akts., Nygade 3 B | ★ Cent. 93 Telegramadr. „Løvefilms* Udlejning af Films. Fox-Film, Akts., Raadhuspl. 16 iVl j) ★ C. 12233 & 6433 Gefion Film Akts. Vesterport O W ★ C. 3312 Gloria-Film, Akts., Frederiksbergg. 16 B ff ★ Cent. 7307 . Hansen Viggo Classensg. 24 [0] $ 0 2870y Ifi-Film v. E Fiirst N-Fasanv. 52 EJ ffl Go. 8586 Kodak, Akts., Østerg. 1 B $ Cent. 6202 ’ „Kodascope 1 ' Film-BibliotekogEastman Kodak Skolefilm (Bog 16 ‘ rn^ikke-brand ­ farlige Film} - Udlejning og Salg. Kosmofilm, Akts., Vesterbrog. 19 IS fil .C. 12294 & 12490 Metro-Goldwyn-May er, Akts., Hamme ­ richsg. 14 IS IC. 3081,5081 & Palæ 5079 Nordisk Films Kompagni, Akts. Frederiksbergg. 25 B $ ★ Cent.7606, 5978 & 11076 Pantber-Film v.Erik Tborberg Hansen Lavendelstr. 17 B $ Pa. 3787 Pittel S Uraniav. 15® f V 7449 Scanitfilm Vesterport ® $ ★ C. 3312 Skandinavisk Film v. Oluf Hansen Dalile- rupsg. 1 13 U ★ C- 15966 Smalfilmcentralen af 1934 ved Birger v.Cotta Schonberg Ringkøbingg. 15 [0] Teknisk FilmCompagni ved Knud Hjorte & Co. Madvigs Allé Eva 3514 United Artists, Akts., Hammerichsg. 14 13 $ *0. 12129 Universal Film Akts. V-Boulevard 27 (3 ff ★ C. 13760 Warner Bros., First National Film, Akts .Raadhuspl. 16 13 $ ★ C. 14958 AJ ’ cki v. H Borgvold Fredoiiksundsv. 23 jNV $ Ta. 77C8 Faget fortsættes næste Side.

s /^Filmbut'eau / KØBENHAVN

OPTAGELSER AF INDUSTRI-, PROPAGANDA- OG KULTURFILM. hovedkontor : ______________________ __________ Lafontaine Film, A/S., Fin-ensv. 33 (E C. 10539 Minerva-Film, Akts., Toldbodg. 18 B ® C. 14716 & 14741 NYGADE 3 TLF. ★ CENT. 93 V MINERVA Monterossis Bureau Amagert. 5 IB ffl ★ Cent. 9990 Nordisk Films Kompagni, Akts , Frihavnen Redhavnsv. [ø] X* ★ G. 6171 & 0 6101 Palladium, Akts., Vesterbrog. 4 A £3 9 Cent. 12781 & 3781

File. File« — Limes — Feilen 1. Filehuggere. 2. File en gros. 1. Filehuggere.

København: Skandinavisk Filehuggeri ved Alf Lundbeck Glasv.4, 6 H| U Tg. 288 Aarhus : Dansk Filefabrik ved H Chr. Hansen Ve- sterg. 30 $ 2035 Lind Janus A Fredensg. 54 jl 9400 (3 Lin.) Harlev: Jydsk Filehuggeri, N U Spaang- berg 85 Odense: Ovesen ’ s Chr. Eftf., Holger A Larsen Fre- deriksg. 55 $ 3789 Gamle File og Raspe modt. til Ophugn. Vorupkær pr. Randers: Hallberg C $ R 966 København: Boeg-Thomsen S, P Skrams G.7 $ ★ By 8809 Jern kontoret, Akts., N-Voldg.30-32B ^ ★ C. 8606 - Thos.Firth's engelske File. Nielsen Alfred V Blegdamsv.60[ø]fl^C.1043 Telegramadr. „Fairplay u Amerikanske Black Diamond File. Petersen Joh. Chr. & Søn, Akts., Studiestr. 19 B $ ★ C. 300 med Omstilling Petersson G Ny Østerg. 32 IB JJjCent.l5033& 15063 - Repr. for Fdgar Allen, Sheffield. Thorup Carl Nytorv 13Bf Cent.2558, 1 0762& 12762 - Engelske File. Aarhus: Lind Janus A Fredensg. 51 ft 9100 (3 Lin.) 2. File en gros.

/S HOVEDKONTOR VESTERBROGADE 4 A AXELBORG-5 SAL-LOKALE 20 TELEGRAMADR.„PALLADIUM^ TELEFON CENT. 12781 37 81 SOMMERTELEFON HELL. 1675 OPTAGELSESTEATER STRANDPARKSVEJ 36 38 TELEFON HELLERUP 2670 A HELLERUP 2669

Films. Films — Films — Films (se tillige: Levende Billeder). 1. Filmsfabrikkor. (Raafilm fabrikker) 2. Filmsforhdl. op Filmsudlejero. (Fremvisning af Films). 1. Filmsfabrikker.

K ø benhavn: Ankerstjerne Johan, Akts., Lygten 49 iNV ffl Cent. 6524 & Tg. 5538 w«! Cimbria Film Akts. Nygade 3 Kl $ ★ C ’ . 93 Daku-Film ved Marius Holdt Østbaneg. 29 løl f 0 9387 Electrical FonoFilms Co., Akts., Vesterport (3 f Palæ HOy & Palæ 1887 Filmsatelieret Asa, Akts., Asavænget Lyng ­ by £1 ★ Lyngby 2700

Teknisk Film Comp. ved Knud Hjorte & Co. Madvigs Allé 3 13 $ Eva 3514

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker