kraks vejviser 1940 handelskalender

Fedt en gros

VII — 3258

Fag-Register for Danmark

Hobro : Hobro og OmegnsAndelsslagteri ff 275 & 375, Stats $16 - Telegramadr.„Slagteriet" . Holbæk : Holbæk Amts Andels-Svineslagteri ff 1301 (4 Lin.) - Telegramadr. „Albion". Holstebro: Holstebro Svineslagteri ff 40, Stats ff 5 H orsens: Horsens Andels-Svineslagteri ff 104 & 971, Stats ff 7 - Telegramadr. „Hamlet". En gros Salg af Svinefedt. Skandinavisk Fedt Industri, Akts. Allég.40 Maribo: Andelsselskabet Maribo Svineslagteri ff 21 Nykøbing M.: Morsø Andelsslagteri ff 255 & 256 Nørresundby: Andels-Svineslagteriet for Aalborg Amt ff 6501 (4 Lin.) Odder: Odder Andels-Svineslagteri ff 12,435 &436 Telegramadr.: „Slagteriet" . Prima hvidt Flommefedt i Blærer og ’ / 2 kg- Pakker. Ortved: Kød foderfabriken Sjælland A. m. b. A. ff Langesø 33 - Teknisk Fedt. Rand ers: Factory Holding Company, A/S, Houmeden 12 ff 3325 & 3326 Ringsted: Ringsted Åndelssvineslagteri ff 888 Rødding: Rødding Andels-Slagteri ff 124 & 125 Skive: Skive Andelsslagteri ff 147 &403, StatsfflO Telegramadr. „Andelen", Skive. Prima Flommefedt i Blokke og Pakker. Affaldsfedt for Sæbefabrikker. Sorø: Sor^egnens Andelssvineslagteri ff 717 Struer: Struer Andels-Svineslagteri ff 124 &125 Prima dampafsmeltet Svinefedt. Sønderborg: Sønderborg Andels Svineslagteriffl92&193 Thisted: Thisted Andels-Svineslagteri ff 719 & 720 Vejle Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri ff 75 & 76, Stats ff 16 Telegramadr. „Slagteriet. V ordingborg: DanskeAndelsslagteriersFedtraffinaderier, Andelsselskab, Masnedsund ff V 660 Danske Andelsslagteriers Fedtraffinaderier Danish Packers Lard Refineries Masnedsund Telefon Vordingborg 660 Telegram, Adr. : Danref. Vordingborg.

København (Fortsættelse): DanskeProvinsslagtermestresHudeauktions- salg ved Søren Jensen og Holger Meyer Matthæusg. 5 E f Cent. 7386 & 1586 Telegramadr. „Provinsauktion* Maanedlige Auktioner over teknisk Fedt Katalog tilsendes paa Forlangende. Eckardt Aug., Urbansg. 2 Ef] £i C. 12760 Spise- og teknisk Fedt. Faber Nikolaj .,Axelborg “ Vesterbrog. 4A LY] H C.5793 & 14695 Fabrikken Tip Top, Akts., Hambrosg. 23 ffl f C. 8890 Fedtsmelteriet København ved N E Graven- gaard GI. Jernbanev. 16 Valby |)Vb. 3046 (S) Frdbg. Fedtsmelteri ved R Bostholm Frederiksborgv. 51 I nv I $ Tg. 2254 (S) Gyth Leopold Ny Toldbodg. 11 E jj] Cent. 4784 & 11784 - Spise- og teknisk Fedt. Iduna Trading Comp. København, Akts , Kampmannsg. 2 É $ ★ C. 12296 Johansen Kai Kvæsthusg. 50 |C. 1081, 11200 & 11212 Telegramadr. „ Jakkai “ Spisefedt og teknisk Fedt. Kbhvns Hesteslagteres Andels-Olie-&Fedt- smelteri St. Jørgens Allé 10 O $ Ev. 3832 Lund Martin Mitchellsg. 23 ED ★ Cent. 7285 Telegramadr. Kopeck. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Mogensen Mogens C Sturlasg. 14 [S] (ved Isl. Brygge) D C. 7830 Telegramadr. „Olie- mogens “ - Spisefedt, tekniskFedt og Talg. Nordjysk Fedt-& Ægkompagni Akts. (Johan Rømer Akts.) Glasv.6 IWI $ -AC. 15540(S) PctersenCarloBernstorffsg.21(V)|lCent.l0827 Petersen & Henriksen Kødbyen Flæskehallen 26 M <1 Ev. 3112 Raffinaderiet Trekroner, Akts.,Sturlasg.l4[S] (ved Isl. Brygge) ff C. 7830 Telegramadr. „Trekroner fedt" . Aalborg: Aalborg Destruktionsanstalt, Lejbjærg ff Aa 875 Petersen M Agnetev. 1, Hasseris ff Aa4031 A a r h u s : Ostergaard Viggo, Aarhus offentlige Slagte ­ hus, Jægergaardsg. 152 ff 7865 & 7866 Se Annoncen u. Svineslagteriprodukter en gros. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Aars: AarsogOmegns Andelsslagteri ff 44&219 Telegramadr. „ Slagteriet". Se tillige Eksport-Vejviser sidsti dette Bind. Brønderslev: Brønderslev Andelsslagteri ff 77 & 78 Esbjerg: Esbjerg Andels-Svineslagteri ff 1903,1904 & 1905, Stats ff 28 Telegramadr. „Slagteriet" . Prima dampafsmeltet Svinefedt. Esbjerg Fedtraffinaderi, Akts, llolbergsg.2 ff 2323 Es sen bæk pr. Randers: Kod foderfabriken „Kron jyden “ A. m. b. A. ff Assentoft 58 - Telegramadr. „Kron- foder". Teknisk Fedt. Faaborg: Faaborg Andels Svineslagteri ff 12 & 253 Telegramadr. „Slagteriet" . Hadsten: Hadsten og Omegns Andels-Svinesl. ff 91 Hille rød : Hillerød Andelsslagteri ff 1212 Hjørring: Hjørring Amts Andels-Svineslagteri ff 1200, Stats 5)8 - Tlgr. „Catarina" .

E sbj erg: Esbjerg Senge- & Møbelfabrik Akts., Gasværksg. 10 ff 380 & 2380 Nykøbing F.: Spiraler^ Akts. Gedserv.38 ff 905 & 967 Suhr P W & Co., Akts. ff 718 & 818 Telegramadr. „Lectus “ . Svendborg: A.B.S.F., J Jørgensen Søkildev. 8 ff 330

Fernis. Varnish — Vernis — Firnisse (se tillige Gulvfernis).

København: A. S. d. f. Maierm. Farvem. Grønneg. 33 Kl ff ★ Cent. 1096 Dansk Lakfernisfabrik ved V Weihe GI. Køge Landev. Valby ff Cent. 13333 & Vb. 137 - Grundlagt 1900. Dansk Sojakagefabrik, Akts., Islands Brygge 24 [É ff ★ Cent. 5900 Stats ff 89 - Telegramadr. „Sojakage". Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts., Lyngby v. 11 [ø] ff ★ Cent. 8612 Stats ff 555 Moller ’ s H C Sæbefabrik & Oliemølle A/S (Aarhus) Stormg. 16 E ff By. 8307 Eneforh. <6 Lager i Kbhvn. v. Henry Harter Stormg. 16. Stelling A Kbhvn.-Valby ff ★ Cent. 621 Aalborg: Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts. Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts. Silkeborgv.22 ff2416&2417 - AarhusAfd. Moller ’ s H C Sæbefabr. o. Oliemølle, Akts, ff 9800 - Tclegr adr. „MøllersSæbefabrik" Fredericia: Loehr ’ s C Fabriker (Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts.) ff 96 &596 Kolding: Burcharth A D & Søn ff 11 m. Omst. Se under Gulvfernis. Odense: Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Badehusv. 12 ff 224 & 5924 Afd. Aalborg Oliemølle. A arhus: Aarh us: Petersen Johannes ff 282 & Risskov 9382 Aarslcv pr. Randers: ClausholmDam ­ kultur, E O Jørgensen ff Aa 26 Aler Ostergaard pr. Borris: Jensen I Thomsen ff B 17y Don slund pr. Holsted: Donslund Fi ­ skeri, H Henriksen ff Hovborg 2v E jst rupholm: Soborg Damkultur, Bru ­ no Hansen $ 16 Esb j erg: Joker N Ny Fiskerihavn ff 2009 & 517 Højen pr. Vejle: Joker Brodr. Nissen ff Gammel Højen 5 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Lysbro pr. Silkeborg: , Érrboe J 5) S 477 Strandhuse pr. Koldi ng: Jørgensen Peter ff K 1348 Ve -i Ie: Nyland P Holm ff 463 Vin dblæs: Kildebækkens Damkultur, Aug. J ørgensen ff 6 Akts. Nørrebro 47 ff 67 Afd. Odense Oliemølle. Ferskvandsfisk.

Fedtsmelterier. (se: Fedten gros).

Feltsenge. (se tillige Jernsenge).

København : Borchert F, Bille Brahes V. 2 E ff N 8225 Piper Otto Raadhuspl. 14 E ff ★ Cent. 1616

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker