kraks vejviser 1940 handelskalender

Fedevarer 2

I'ag-ltey ister for Danmark

VII — 3257

Aarhus : Aat hus Flæskehal ved M Storgaard & G Howitz Jægergaardsg. 152$ 8457,8458 & 8436 - Se Ann. under Slagteriprodukter. A ars: Aarsog Omegns Andelsslagteri $ 44 & 219 Telegramadr. „Slagteriet*. Se tillige Eksport-Vej viser sidst i dette 13 ind. Brøndersl ev: Brønderslev Andelsslagteri $ 77 & 78 Espergærde: Hansen L $ 324 Faaborg: Faaborg Andels Svineslagteri $ 12 & 253 Telegramadr. „Slagteriet*. Hjørring: Hjørring Amts Andels-Svineslagteri $ 1200, Stats$8 - Telegr.„Catarina". H obro: Hobro og Omegns Andelsslagteri $ 275 & 375,Stats$16 - Telegramadr.„Slagteriet* . Holbæk: Holbæk Amts Andels-Svineslagteri $ 1801 * (4 Lin.) - Telegramadr. „Albion". Horsens: Horsens Andels-Svineslagteri $ 104 & 971, Stats $ 7 'Telegramadr. „Hamlet*. Eksport afBacon,Svinehovederog Tæer. Maribo: Andelsselskabet Maribo Svineslagteri $ 21 Nykøbing S.: Odsherreds Andels-Svineslagteri $175 Nor resu nd by: Andersen Anton & Son $ loio Odder: Odder Andels-Svineslagteri $ 12,435 & 436 - Telegramadr. „Slagteriet" . Odense: Johansen ’ s N Kødvarefabrik Vesterg. 76 $ 3576 & 5876 Slagteriernes Salgscentral ved J Jørgensen st. Glasv. 55 $ 3009 & 6109 Randers: Randers Andels-Svineslagteri $ 141 & 142, Ekspedition $ 166, Stats $13 - Telegram ­ adr.: „Dan*. Skive: Skive Andelsslagteri $ 147 & 403, Stats $10 Snekkersten: Pedersen Leif $ 170 Thisted: Thisted Andels-Svineslagteri $ 719 & 7.20 Fedt en gros. Lard, wholesale — Graisses en gros — Sehmalz, Grosshandlungen (se tillige Svineslagterier). (S)vec' enOptagelse betyder atVirksomheden har eget Fedtsmelteri. Køb enhavn: Danske Andelsslagteriers Tarmsalg, Andels- selsk., Vejleg. 4-10 EJ $ Cent. 3275 &1 1546 DANSKE ANDELSSLAGTERIERS TARMSALO ANDELSSELSKAB Vejlegade 4 — 10 Tlf. Cent. 3275 & 11546 Stats $ 238 Telegramadr . „Datarmsalg". Se tillige Eksport-Vej viser sidst i dette Bind.

HOULBERG S, A/S., Kødbyen E$ ★ Cent. 962 Pølse-, Leverpostej-&Konservesfabriker. Høkernes en gros Lager, N P Johannessen ’ s Eftf. Kødbyen Flæsketorvet 22 E $ Cent. 2083 Jacobsen Chr. Kødbyen Slagterboderne 22E $ Eva 3118 Johannesson J Bernstorffsg.21 E$Cent.1 2572 Jørgensen Orla Kødbyen Flæsketorvet 63 E $ Cent. 11955 & 1256 Klintborg ’ s J L Eftf. v. H P Svendsen Fre- deriksborgv. 21 [NV] J9 Tg. 1737 Kristoflersen & Dehn Kødbyen Flæsketorvet 49, 51 E $ C. 7783 & 14283 Krogh, Brøchner & Holst, Akts., 1. Kirkestr. 3 Kl Krogh Hugo &Co., Akts., Højbro PI. 13 Kl $ ★ Cent. 830 Larsen Aage Kødbyen Flæskehallen 26 E $ Ev. 3112 Larsen P F Kødbyen Flæsketorvet 44 E $ Cent.6228 Larsen & Skaarenborg GI. Jernbanev. 16,18 Valby $ Vb. 4747 Lund Martin Mitchellsg. 23 E $ ★ Cent. 7285 - Telegramadr. Kopeck. Lynggaard Marius Kødbyen Slagterboderne 19 E $ V4924 Lynggaard S Toft Kødbyen Flæskehallen E $ C. 3542 Madsen J P Kødbyen Flæsketorvet 31 E $ Eva 3114 Oldin Carl Lystrupv. 20 Brh. $ Bella 3285 Olsen Aug.&Son,Akts., KødbyenE jj^C.688 OlsenCarl &Co. Kødbyen Flæsketorvet 11 E $ *C. 7727 Petersen Chr. & Chr. Henriksen Kødbyen Flæsketorvet 57 E $ ★ C. 16935 Petersen I & H Andersen Kødbyen Flæske ­ torvet 21 E $ Eva 3177 PETERSEN KAJ Kødbyen Flæsketorvet 9 E $ Cent. 1056 & 1091 Stats $ 23 - Telegramadr. „Rimaby*. Petersen P Chr. & Søn Drosselv. CO E fl Gh.4714 I Torvetid: Flæskehallen Kødbyen $ Ev. 4597. Rasmussen Fr. & Co. Kødbyen Flæsketorvet 24 E $ Cent. 4931 Rasmussen Jacob Kødbyen Flæsketorvet 51 E $ C. 4116 SalungC & H Frandsen PederHvitfeldtsStr. 7 Kl $ Pa. 6490 Schaub & Co. Andelsselskab m. b. A. Kød ­ byen Flæsketorvet 33,35,37 E $ ★ C. 3549 Direkt. MNielsen Haqens Allé 44 ® . Søb. 2906. Segelcke & Co. Kødbven Flæsketorvet 91 E $ C. 4882,7778 & 7779 Slagteriernes Fællessalg ved JPiil & C Ras ­ mussen Kødbyen Flæsketorvet 91 E $ C. 4882,7778 & 7779 Steffi nsen J Kødbyen Flæsketorvet 64-80 E$ ★ Cent. 135 :ærmose C M Kødbyen Flæsketorvet 26 E $ ★ Cent. 11360 jgaard & Larsen Kod by en Flæsketorvet 98 E $ Ve. 106 ly hrane E Kødbyen Hokerboderne 24 E $ Cent. 2795 obiasen M Kødbyen Høkerbodelme 22 E $ Eva 3108. r agner F & Søn Kødbyen Flæsketorvet 34 E$ Eva 3130 & Eva 3146 r iedemann J Langebrog.6 Kl $ ★ Cent.79f

Farvesprøjtning.

København: Simonsen EllenVingaardstr.l9E $Palæ3742 Stenins M G, N-Voldg. 96 Kl $ By 2403x Artikler ti 1 Farvesprøjtning. København: Nielsen Chr. Kontor og Lager: Studiestr. 3 K$Cent.l5332 - Teiegramadr.„Chiavniel ‘ ; Ægte Farver.

Fedevarer. Victual« — Charcuterie — Fettwaren 1. Fedevareudsalg. 2. Fedevarer en gros. 1. Fedevareudsalg. (se tillige Viktualiehandlere).

Køben h avn: Borgergades Fedevareforr., Akts., Borgerg. 71 Kf$ Cent. 3967 Johansen N W Nørrebrog. 193 El $ Tg. 425 Nørrebrogades Flæskehalle, Akts., Nørre ­ brog. 163 El $ Tg. 3304 Slagteriernes Central, Akts., Højbro PI. 13 K] $ ★ Cent. 830

2. Fedevarer en gros, (se tillige Svineslagterier).

København: Aargaard & Nayberg Aalekistev. 170 Vanl. $ ★ Da. 1136 Andelsslagteriernes Flæskesalg Kødbyen Flæsketorvet 39,41 E $ ★ Cent. 6480 Stats $321 - 1 elegramadr. „Serimner*. Andersen Osvald Kødbyen Flæsketorvet 103 E $ C. 12934 Andersen P Kødbyen Flæsketorvet 84 BO $ ★ C. 3744 Boétius Cai Kødbyen Flæskehallen 44-50 E $ C. 4425 C Al BOÉTIUS KOMMISSIONSFORRETNING KØDBYEN FLÆSKEHALLEN *WG6-G8-5O Tlgradr.„Cabofus “ KØBENHAVN V. Tlf. C 4425 KØD-FLÆSK-FJERKRÆ Indehaver: Wolmar Boétius Tlf.Damsø 4738 Boyer Anton Kødbyen Flæske torvet 2 E $ Cent. 5101 & Eva 3101 Brems N Islands Brygge 15 [S] $ Am. 7580 Bunch ’ s C Fedevareforr. Kødbyen Høker ­ boderne 8-12 IS $ C. 103 & 12303 Christensen L Q & Søn Kødbyen Flæskehal- len 20,21 IS $ Cent. 1709 L Q Christensen & Søn Rodbyen Tlf. Cent. 1709 Kommissionsforretning i Flæsk, Kød og Fjerkræ. Flæskebørsen, Akts., Kødbyen Flæsketorvet 11 IS $ * C. 7727 Hansen 111 ’ Kødbyen Flæsketorvet 67 E $ C. 10845 Hansen H V Kødbyen Flæsketorvet 59 E$ Cent. 11985 Hansen Laurits Carl Amagerbrog. 26 ISJ $ Su. 310 Harboe Jens Kødbyen Flæsketorvet 19 E $ Eva 3122

Statskontrol Nr. 208 WIEDEMANNS FEDEVARER.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker