kraks vejviser 1940 handelskalender

Farverier

Fag-Keg is ler for Ban mark

VII — 3256

København (Fortsættelse): Købler & Krogh Akts. Jorcks Passage K $ By 2595 KABLER ( KH0SH Akts. FARVERI KEMISK TBJRENSMINBS GARDINVASKERI Kontor og Fabrik: Dortheavej 8 | nv ] Tlf. Cent. 11158, 11198 <& 12209 Indlevering : Jorcks Passage Indgang Vimmelskaftet 42 og Skindergade 35 Tlf. By 2595. Meldal L Helgolandsg. 1 ffl | Cent. 5308 Meyer A & H Landemæ>-ket25 E $ ★ C. 3689 & 3669 Jagtv. 47 $ Tg. 72, Tg. 272 & Tg. 4130 A.&M. MEYER MEYER EMIL TTovedvagtsg.4 E$C. 3218 &5808 • Fabrik Ager søg. 31,33%.^ C. 14016 Meyer Walther Fuglevannsv.6S $Cent.571O Parcel-Farveriet ved Arvid Eliassen Ve.-ter- fælledv. 76 13 $ Ve. 3864 Sander Hannibal, Akts. Emdrupv. (S3 $ ★ Cent. 605 (5 Ledn.) & Kannibal Sander EMDRUPVEJ NV TLF. ★ CENT. 605 (5 LEDN.) SjHUTjdlagi 1812 FARVERI OG KEM.TØJRENSNING Schleisner C Dreje?. 3 [ø] $ ★ C. 8517 Tengberg N H, Thomas Laubs G.6 |ø]$Ryv. 151 Aabenraa : Jacobsen J P, Th. Jacobsen $362 Johannsen MF $ 167 Aalborg: Aalborg Dampvaskeri, Farveri-og Kemisk Tøjrensnings-Anstalt $ 239 (3 Lin.) Barding Johan Kastetv. 15 $ 3112 Farveri og kemisk Tøj rensningsanstalt Ma ­ ster ved Daniel RahmbergDanmarksg. 14, 16 $ 4647 Jyllands Dampgarderobefarveri og kemiske Tøjrensnings-Etablissement ved P A Christensen Nørreg. 5 $ 813 Kymi, Aage Ungei Madsen Reberbansg.29 $ 1721 ‘ A arhus: Aarhus Damp vaskeri & Jens An- dersen ’ sGarderobefarveri, Akts. Læssøeg. 22 $ 4004 (3 Lin.) Aarhus ny Farveri og Renseri ved Hansen & Kjærgaard Mejlg. 46 $ 7850 Pierre ’ s Farverier & kemiske Tøjrenserier ved P Pedersen Frederiksg. 32 $4711(2 Lin.) Sivertsen H J Mejlg. 77, 79 $ 762 Assens: Andersen G Borring $ 452 Ballu m: Jensen Hermann $ 32 Brande: Martenscn ’ s Fabrik $ 28 & 14 Br ° v sj : p e t ersen N O P $ 20 LANDEMÆRKET 25 TLF. ★ CENTRAL 3689 JAGTVEJ 47 TLF. TG.72-TG.272 aTG.41 30

Esbj erg: Brinch ’ s kemiske Tøjrensnings- Etabl. & Garderobefarveri Strandbyg. 14 $5 Faaborg: Meldal Chr. $ 109 Fredericia: Holst M N Danmarksg. 34 $ 300 Frederikshavn: Pedersen Poul $ 155 Frederikssund: Nielsen Knud $ 1:98 Glostrup: Hansen Th. & Co. $ 487 Helsingør: Christensen s Andreas Eftf., Henry Larsen Akselt. 26 $ 488 Oppresning af Klæder og Hatte. H erning: Charles Axel $ 295 Hillerød: HillerødDamp-Farveri&kemisk Tøj rensningsanstalt ved OttoAhrenst$852 Larsen Chr. $ 797 Hj ørrin g: Hjørring Garderobefarveri, Kemisk Tøjrensnings-Anstalt, Chr. Ørum $ 429 & 445 Holbæk: Christensen J Hjorth Ragers Sti $ 340 Rosenstand K Norrevang 15 $ 1108 Ho lsteb ro: JIolstebroDamp farveri og kom. Tøjrensning, Lauritz Jensen $ 98 Horsens: Andersen MHospitalsg. 3 $ 1939 Holst C J Smedeg. 7 $464 J e ^ 8: tlansen M $ 31 Kolding: Mosbæk ’ s A Farveri Sonderg. 10 $ 1010 Schrøder Fr. W Laasbyg. 26 $ 932 Koge: Koge Dampfarveri, E Saxild $ 611 Løgumkloster: p ors Christian Maribo: Hansen Conrad $ 281 Middelfart : ThraneM $ 186 N akskov: Pierre ’ s Farverier ved Harry Bolbjerg Ø-Boulevard 10 $ 887 Nyborg: Andersen Chr. Borring $ 768 Henningsen J $ 402 Nykøbing F.: Jørgensen Holger Langg. 27 $ 888 Nykøbing M. : Petersen II J $ 219 Næstved: Franzen E $ 1447 Kahle Werner, Næstved Damp ­ farveri $ 1562 Klein Wilh. $ 828 Odense: Henriksen Peter Frederiksg. 3 $787 Holst Marius Ny Vesterg. 12 $ 641 Lunau Hugo Sonderg. 5 $ 6301 Schurig E (C Ebsen)Klareg. 38 $ 907 Trikohl-Renseri og Farveri ved Otto Kable Vindeg. 101 $ 2152 & 1910 Randers: Nielsen É Bondorf Middelg. 12 $521 RandersDamp-.Garderobefarveri og kemisk Tøj rensningsanstalt v. PeterAndersen Ve ­ sterg. 8 $ 324 Rebæk pr. Koldin g: utzon E $ Dalby 29 Roskilde: Roskilde Dampfarveri & kemisk Tøjrens ­ ningsanstalt ved Ludvig Ahrenst Støden 7,9 $1612 Rønne: Pedersen ’ s J A Dampfarveri og Tøj rensning sanstalt $ 820 • Silkeborg: Silkeborg Dampfarveri og Dampvaskeri, Akts. $ 325 Skern: Skern Trikotagefarveri ved An ­ dreas Mathiasen og Aage Mathiasen $ 172 Skive: Rasmussen S P $ 4 Skærbæk: Petersen Broder $ 91 Slagelse: Becker Fritz Gammeltorv 5 $133 Meldal L Loveg. 68 $ 1601 (3 Lin.)

g e : Andersen P M Højgaard $ 4318 Struer: Struer Damp- Garderobefarveri & kern. Tøj rensningsanstalt, R Hansen $235 Sven d h»org : Jacobsen Aug. Gerritsg. 48 $ 1147 Sønderborg : Behrends Fritz $317 Thisted: Snejstrup-Christensen Chr. $ 158 Varde: Petersen P H $ 265 V ej 1 e: Hansen Ejnar Nørre?. 10 $ 270 Henriksen ’ s Farveri Sonderg. 9 $ 713 Viborg: Fagervold Sv. Aa. st. Set. Mikkels G. 18$ 110 Viborg Trikotage- og Garderobefarveri, Dampvaskeri ogKlædefabrik. Th.Bentse n Interessentsk. Dumpen 7 $ 250 & 869 Vordingbor g: KleinW $ 643 Farveriartikler o? -Maskiner. Kobenhavn: Dansk Malt central, Akts.,Vesterbrog. 1403 $ ★ Cent. 13531 K. B. Diastaseekstrakt. Mathiasen Georg E Øresunds?. 12 løl $ ★ Cent. 9043 . TRIKOHL-ANLÆG FOR KEMISK RENSNING MED UBRÆNDBARE VÆSKER Meyer & Henckel ’ s Eftf. Ryesg.105 $^C314 Nielsen Chr. Kontor og Lager Studicstr.3E $Cent.15332 - Telegramadr. „Chravniel* Norva Maskinfabrik A/S, Skafferv.6 I nv I $ ★ C. 1462 (fl. Ledn.) NORVA Farvemaskiner og Beholdere af rustfrit Staal Maskiner for kemisk Tøjrensning med brandfri Væske (Tri) eller Varnolene KONFEKTIONS-PRESSER . Rustfri Staalmontage Akts. Aurikelv. 8 Valby $ ★ C. 7506 (5 Ledn.) Se u. Staalvarer, rustfri. Spiegelhauer W Svejagcrv. 9 Hell. $Hell. 6368 Repræsentant for C G Haubold Al G. Chemnitz. København: Alling C K (forh Frants Allin? Company) Puggaardsg. 4-6-8 13 $ ★ C. 3071 & 3430 Se Ann. u. Sprøjtemaleanlæg. Dansk Ilt- & Brintfabrik. Akts., V-Bcule- vard 4 13 $ ★ C. 5260 (4 Ledn.) Farvesprøjter og komplette Sprøjteanlæg. Thorup CarlNytorvl3 Kl $ Cent.2558, 10762 & 12762 - Farvesprøj ter.Rompr.Ruf t. Aarhus: Metalvarefabrikken ,,Wimetal ‘ f , Georg Wikke Mejlg. 35 $ 10156 Fgen Fabrik for Malerpistoler. Odder: Ladegaard & Co., Akts. $ 34 & 215 Se Ann. u. Maler ar tikler. Se tillige Fksport-Vejviser sidst i dette Rind. Farvesprøjter. Paint Sprayers — Seringues pour couleurs — Farbenzerstiuber

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker