kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3255

Fag-Register for Danmark

Farverier

Barding ’ s Jobs. Farverier & kern. Tøjrens- ningsetabl., Akts., Kontor og Fabrik Raad- mandsg. 111® g ★ C. 4268 (5 Ledninger)

Hempelske Handelshus, Det, Amalieg. 8 Kl g ★ Cent. 3842 Generalagenter for Akts. Titan Co. Titanhvidt. Høpfner & Co., Akts., Nybrog. 26 K g Cent. 10049 Keims Mineralfarver. Illemann-Larsen F Aaboulevard46 El g ★ Cent.13472 Impex Høyrups Allé 7 Hell, g Hell. 4592 IMPEX HØYRUPS ALLÉ7 TLF. HELL. 4592 • ANILINPARVER, •PIGMENTFARVER, •CADMIUMFARVER. KUNSTKOPALER TIL FARVE'/&LAKINDUSTRIEN. 1 ------ Jensen & Hamburger Vodroffsv. 22 |V] fflCent. 14861 Kisker W Kanslerg. 16 EB g 0 4963 Kbhvns Farvehdl. & Oliefarvefabrik ved Fr. Jensen Badstuestr. 8 IK1 g Cent. 11681 Larsen Knud Adelg. 1E|I Cent. 11272 Magnussen Carlo Biilowsv. 9 [3 g C. 14430 Danske og engelske Farver. Mammen Knud A & Christen Pedersen Halmt. 2 ffl g C. 11343 Nielsen Chr. Kontor og Lager Studiestr.3 [R] gi C. 15332 - Telegramadr. „Chravniel u . Nielsen Fven Raadhuspl.2 [V] gi ★ Cent.12726 Stats g 726 Agent for udenl. Fabriker. ’ ’ Zinkhvidt, Blyhvidt, Mønnie. Nielsen F J & Bronnum Gortlerv. 1 [NVl gi Tg. 88 Nielsen Henry Amagert. 29 El g C. 13274 & 12241 - Bcpr. for: Imperial Chemical In ­ dustries, Ltd., Manchester. Nielsen Steifen Rosendalsg. 11 [ø] gi -fa Øb. 336 Pedersen Jens Østergaard Østerbrog. 56D 10] g Cent. 789 Ringsted & Semier V-Farimagsg. 41 M fra Marts 1940 N-Farimagsg. 13 fil ★ Cent. 6977 & 706 1 __________________________ RINGSTED & SEMLER Grundlagt 1891. Repræsantanter for ______ førende Fabrikker . ______ Schjeruing E Tol ’ tegaards PI. 4 Valby fil C. 10071 Schou & Stagsted GI. Kongev. 29 B 13 g Cent. 8830 - Pandetikon Universallim. Dueo Polish <& Dueo Læder fornyere. Sie ’ s C H Eftf. ved Holger Sie Absalonsg.,5 13 g ★ Cent. 2662 Stelling A Kbhvn-Valby g ★ Cent. 621 Titan Co., Akts., Generalagenter for Danmark: Det Hempelske Handelshus: Amalieg. 8 El g ★ Cent. 3842 Waagepetersen Brodr. Amalieg. 33 El gi ★ Cent. 7197 ______ Arran Tungspat. ___ _ alenr & Jensen Ny vej 19 E fil Cent. 285 & ! 4694 Viatkompagniet V Johnsen & Sønner Kvin- tus Allé 8 g] gi Am. 9914 2 angemeister Ulrich Tonvsv. 27 Charlottl. g Ord r. 3322 v.GC.JAHSEH RÉPR. FOR UDENL.FABR. Engelske, franske, spanske JORDFA RVER Original skotsk

Zinkhvidtfabrikken „Smelting" Akts., Strandg. 25 Kl g ★ Cent. 15305 Zinkhvidtfabrikken,,Smeltinfl ‘ % Kontor: Strandgade 25 OS Tlf. * Cent. 15305 Telegramadr.: „Zinkhvidt 11 Fabrik: Amager Strandvej 298 Kastrup Tlf. Kastrup 527 Aalborg: W orning ’ s Lauritz Eftf., Olaf Jensen & Ulf Nielsen Østeraag. 6 gi 121 (3 Lin.) Aarhus: Blach Gerner Mølleg. 6 g 8951 Jensen & Johnsen ’ s Eftf., P Beck Vesterg.3 g 106 Esbjerg: Nielsen Morten & Co., Akts. Englandsg. 36 g 573 F arso: Christensen Brødr. ved M Christen ­ sen & J Aa. Christensen g 127 Haderslev: Garbers C W, Lak- og Farve ­ fabrik Nørreg. 40 g 836 __ Guldbrandt Viggo Sønderbro 8g 430 Haderslev Farvehandel,Anton Hansen Storeg. 41 g 138 Petersen F D Sønderbro 12 g 1131 Hobr o: Ellingsøe Chr. g 37 Skaarup F.: Saucant Emil g 115 Sønderborg: Artikler for Farvehandlere og Farvefabri kker. København: „Aja “ Farvekortfabriken st. Kongensg. 6322 g C. 10138 - Prøvekort og Farvekort. Danatexv. Karl Paulsen Svanholmsv. 3 [3 g Eva 2960 Jørgensen Jørgen Struenseg. 151® gC. 15715 Nye og bi ug te Maskiner. Maskinfabrikken D. I. A. F., Akts., Vibev. 27-29 E3 g C. 10694 & 14602 Moderne Valseværker, Farvemøller,I{øre- mask. etc., Nye og brugte. Hep. udføres. Nordisk Malerlærreds-Fabrik Lyngby Hovedg. 10 Lyngby g Lyngby 812 & Lyngby 1712 Se Annoncen under „Malerlærred “ . Ulf-Hansen U st. Kongensg. 88 IKI gPa.7977 Kinesisk Traolie. A a mølle pr. Had s und: Aa Mølle Kridtslemmeri g H58 Postkonto 18958 - Telegramaar. : „Aamølle u . Aar hus : Aarhus Émballagefabrik, Akts, g 4556 JacobsenHC g 511 Jacobsen Nis g 229 Tønder: Erichsen H g 100

ZORIC TØJRENSNING

Ilovedforr.: Kobmagerg. 47 [R] fil C. 4251 & l ’ alæ 7001 Filial: Vesterbrog. 61 (V] g) V 74 „ GI. Kongev. 176 [3 g C. 4269 „ Torveg. 33 El g Am. 6035 „ Norrebrog. 31 [® g N 6598 Nørrebrog. 180 El g Tg. 4045 Strandv. 191 Ueli. fil Ueli. 3605 østerbrog. 60 [g] g 0 6239 Frederikssundsv. 118B Brh. fil Bella 1668 SoborgIIovedg.40 Søborg g Seb.3302 „ Bleggaarden, Farveri- & kemisk Tøjrens ­ ningsanstalt, Nørgaardsvej Nr. 24-26, Lyngby, ved Knud Weiner Jørgensen Nørgaardsv. 24 Lyngby g ★ Lyngby 1801 Braune ’ s E Farveri & Appreturanstalt Tøiu- merup Stationsv. 8 Kastrup g Kastrupl29 Farvning af Stykvarer i alle Kulører og Appretcring af samme. Christoffersen Chr., Peter Bangs V. 74 [Kl fil Fa. 690 Cohn & Haensch, C F Ricbs V. 105 El g ■ C. 2687 & 13380 Dansk Silkefarveri ved Knud Abildgaard- Elling Nerikeg. 4, 6 1® g C. 7604 & 2897 Dansk Stof ImprægneringsanstaltTømmcrup Stationsv. 8 Kastrup g Kastrup 129 Friis Johannes Holmbladsg.91 El g Am.8727 Goldschmidt & Nordholm, A/S, Ryesg.19, 21 El g Cent. 945 & 3111 Jessen Heinr. & Co. Ilovedforr. Slotsg. 3 i® g N 661 Just Herman Raadmandsg. 2 E j g Tg. 113 & Tg. 5747 Kerefa, Akts., Godthaabsv. 231 El g Gh.9856 Akts. KEREFA Kem. Tøjrensning og Farveri GodthaabsveJ 231 F. Tlf. Gh. 9856 Værnedamsve] 20 V. ,, Eva 282 Frederikssundsvej 149 A. „ Bella 3063 Kbhvns Tekstil-Farveri v. E W Franke Krimsv. 15 fs| g Am 4996 „ „ „

Farverier. Dyors — Tointurøriea — Fårbereion

Farvoriartiklor og -Maskiner se i Slutningen af dotto Fag. (se tillige: Skindfarverier; Strømpefarvning). K ø b e n h a vn: Bagsværd Farveri & kern. Tøjrensning v. A Kreipke Haspegaardsv. 21 Søborg g Bagsværd 423 Barding Axel Kiplings Alle 42 Soborg g Sø. 413

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker