kraks vejviser 1940 handelskalender

Farver 2 København (Fortsættelse): Weihe Aage Lak- og Farvefabrikker Tinghøjv. 158 Søborg jl ★ Søb.2308(2Lin.) Telegramadr. „ Weiolin 44 . Weiolin Patent Skibs-Farver. Se tillige u. Skibsfarve. AAGE WEIHE Lak- og Farvefabrikker København - Søborg Tlf. * Søb. 2308 (2 Lin.) Fabrik i Frihavnen Telegramadr. „WEIOLIN 44 ALLE FARVER OG LAKKER Zinkhvidtfabrikken „Smelting 44 Akts., Strandg. 25 Kl jl ★ Cent. 15305 Zinkhvidtfabrikken„Smelting “ % Kontor: Strandgade 25 E Tlf. ’ * Cent. 15305 Telegramadr.: „Zinkhvidt 11 Fabrik: Amager Strandvej 298 Kastrup Tlf. Kastrup 527 Aalborg: Fabriken Hygæa ved Kristensen-Elsøe, Sofiendal jl Aa 6868 (3 Lin.) Kragelunds M Fabrikker jl 2300, Statsj|52 Overgaard Svend Danmarksg. 14,16 jl 1842 Spec, indenfor Farveindustrien. Aarhus: Aarhus Farvefabrik ved Hjalmar Bjerre- gaard Badstueg. 3 jl 2061 AARHUS FARVEFABRIK WAXOL gr BOHEMIDOEL Beck PjVesterg. 3.jl|106 'RAKET-FARVER Becko-Træ maling. Lakfabriken „ Arosol 14 tv. Marinus Johansen Hovedkontor Immervad 2 j 4808 (5 Lin.) Ai armus Johansen Grundl.1906 få Te If 4808 • 5 Cent-lin. l . C f. ; A a r u p : Mose J M ji 125 Ballerup : Danske Farvefabrikker,De ved Otto ’ K-øhnke, Akts. j) ;205 Eshjerg: u a Thomsen A Lykke, Farve- & Lakfabrik, Akti ­ eselskab Esbjerg Havn-jl;527, 528 & 529 A. LYKKE THOMSEN FARVE- & LAKFABRIK AKTIESE LSKAB engros ; Rosensgadé32 Aarhus. Farvefabrik 4 Malervarer I Tapet 4 Linoleum ■ -------------- 1 en gros. Immervad 2 Aarhus. Lak-i Fernis- Fabrik. Skovvangsvej 18-20 Brabrand.

VII — 3254

Fag-Register for Danmark

Ringe: Rasmussen Oskar jl 24 Vamdrup: Schou Johannes jl 13

3. Farver, Imp. & en gros.

Københa vn: Amerikansk Lak- & Fernis-Kompagni. Akts. Rygaards Allé 135 Hell. ® Ry v. 900 & Ryv. 955 - Alt til Automobillakering. Andreasen Holger Hambrosg. 6 IH ji ★ C. 15400 Lager Kalvebod Brygge - Tlf. Palæ 4757 SIDEROSTHEN - LUBROSE rustbeskyttende Maling VICTORIA Blymunje SILVIO Aluminiumsmaling. Anilin Kompagniet Akts.. Havneg. 39 E j) ★ C. 1471 Telegramadr. „AnilinkompT Beck & Jørgensen Nørreg. 13 E jl ★ Cent. 1980 Telegramadr. „Lakfixer 44 Maler- og Cementfarver. Binney & Smith Co., Akts., Chr. d. 9. G. 10 E jl Cent. 13733 Borgsmidt Edmund Willemoesg. 35 [ø] jl^Øb. 6183 Brinck-Clauscn Th. Drosselv. 42 [F] jl Gh. 4100 Bruhn H st. Kongensg. 93 E j) ★ C. 10683

F anø: Kromann ’ s S M Fabrikker ved-P Thøgersen, Sønderho jl S 2 Glostrup: Borgsmidt & Folden, Akts, jl 730 Emaille - Farver - Lak. Haderslev: Hansen s C M Eftf. ved N Knudsen, Hertug Hans G. 12 j 36T&387 Horsens: Farvefabriken Frem,Adolf Schii- beler K jeldsensg. 5 jl 2171 Juelsminde: Emuls ’ on, Akts. jl As 48

Færøsit ( Færø- Mønjen ).

ALT TRÆVÆRK KRÆVER GRUNDIG BEHANDLING MED MALING.-

Brøste P Strandg. 25, 27 E j ★ C. 3098 Buch T V Tietgensg. 64 IV] j) Cent. 3471 Biilow-Service Polit.torvet [vj jl ★ C. 1722

GUMIOL, LADOL ELLER ASOL. EMULSION JUELSMINDE TLF. AS. 48 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Kolding: Beck L, Akts. Munkeg. 8 j) 135 Burcharth A D & Son Vcsterg. 20 jl 11 m. Omst. Ældste Specialfabrik. Grundl. 1861 Mineral- <& Jord-Farver , Oliemalinger. Maribo: Bille Alfred jl 244 Nykøbing F.: Farvefabrikken Orient, H Nagel Albertsen Jernbaneg. 15 jl 57 Farve- og Lakfabrikken Carl ved Carlo Pantmann Hansen Nygade 30 j 56 N æst ved : Farve- & Lakfabriken Stafa,K Staalf 916 Odense: Rosendals Farve- & Lakfabrik^ Indehaver Th. Thrue Nielsen Nørrebro 86 f 7661

Enerepræsentanter for

DULUX & Dueo Polish 7 Carlsen & Pienge Gothersg. 27 E jl C. 15314 Solignum Watoelin. Erichsen II Holbergsg.3 E jl C 6236&13993 Carbon-Blach. Felk Carl Tesdorpfsv. 33 B E jl Go. 7865 Bepr.for udenlandske Fabrikker. Fisch “ Robert Ravnsborgg. 21 [N] j Cent. 564 &N2124y Flenssted-H ansen P Åmagerbrog. 2 [s] j Cent. 5538 Fliiggers J D Filial ved Chr.Evald,St.Pedeis Str. 34. 36 E jl C. 1323 & 6123 Folden Hans & Co., Akts., Amalieg. 13 E jl Pa. 870 Glasso ved Vilhelm Dantzer S-Boulevard 35 El jl C. 9193 & 6958 Celluloselakker & Spartelfarver ’ . Eneforhandler. Handelshuset Vilhelm Hansens Eftf., Inde ­ haver Holger Jensen, Carl Jacobsens V. 17 Valby f ★ C. 10311 Flansen Hans Østerbrog. 4 [g] jl Cent. 102 Harter Henry, forh. Chr. Harter Stormg. 16 E jl By 8307 & By 8327

TLF. 527 528-529

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker