kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3253

Farver 2

l ag-Rejjisler for Danmark Bruhn H st. Kongensg. 93 E ff ★ C. 10683

Kbhvns Farvefabrik & Papirfarveri Bagge- sensg. 8 INI ff Cent. 3019 Lorilleux Ch. & Cie Filial ved J Laraignou Strandlodsv. 5 [S] ff ★ Cent. 13676 Lysta Farve Akts. N-Fasanv. 186 ONJ ff ★ C. 16885 Nordisk Farvefabrik, N Willandsen ’ s Eftf. vedHermanAndersenFælledv.l4!H]ffC6169 Nordisk Lakfabrik, Fabriken Ultra, Akts., GI. Koge Landev. 63 Valby ff C. 7755 j NORDISK LAKFABRIK LAKKER - LAKFERNIS København - Valby Central 7755. Nordsig W &Co., Akts., Vesterbrog. 62 [VJffl Cent. 10794 Ronning P & Gjerloff, Akts., Øresundsg. 26, 28 EJ ff ★ C. 7717 Trænol-Maling til ru Træværk Trænolak-MaGing til glat Træværk Murnol-Maling til Facader, Puds og Beton Panol-rod Maling Sadolin & Holmblad, Akts., Holmbladsg.70 [S] ff ★ Cent. 9519 SADOLIN 8 HOLMBLAD % Grundlagt 1777. Nordens ældste og største - Farve- & Lakfabriker - Farver og Lakker til ethvert Formaal. Telf. ★ Cent 9519 — Teløgramadr. „Sadolins** Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Sie ’ s Lak-og Farvefabriker Krimsv. 11,13 SI ff Am. 6781, Am. 6723 & Am. 9317 GUMMIIAK slagfast émallle. utrolig holdbar Glans. , Skandinavisk Farveværk „Corit ‘ ved Einar Sie Krimsv. 11-13 IS1 ff Am. 9317 I Stelling A Kbhvn-Valby ff ★ Cent. 621 A STELLING tak-, Farve- & Fernisfabrik Fabrik, Kontor og Lager Valgaardsvej 2 Valby TIf. *Cent. 621 Telegramadr. n Stelling “ . Udsalg : Gammeltorv 6 0 TIf. C. 7161 & 13561 Forretningen grundlagt 1860. til Pandeplader og Belgeblik Tagmaling „Glion“ til alle tjærede Tage.

Farve- & Lakfabr. Cefa, Akts. ( Akts. Gran ­ des) Glaciset 2 Lyngby ff ★ Ly. 1706 og Ly. 1707 Forenede Malermestres Farvemølle, De, Akts. Grønneg. 33 IS ff ★ Cent. 1096 AKTS. DE FORENEDE MALERMESTRES FARVEMØLLE Srtbnneqade 33® TLF. ★ CENT. 1096 med Omstill, iii samtlige JJfd delegramadr, Tari/emtfllend idosfkorzlo VYr. 67 1

Farve - og LakFab rik. ^ge^zfødillc fiol Olielakker^ Lakfernis. t; Cefa “ , Akts.,Farve- & Lakfabr. Glaciset 2 Lyngby ff ★ Ly. 1706 og Ly. 1707 Celcosyn Farve- & Lakfabr., Akts., Alex an ­ drav. 14 [ nv ] ff Tg. 1603 Dansk Lakfernisfabrik ved VWeiheGl.Kege Landev. Valby ff Cent. 13333 & Vb. 137 Dansk LakfErnisfabrik vid V Weihe Grundlagt 1900

GI. Køge Landevej Valby TIf. Cent. 13333 <& Vb. 137 Telegramadr. ..Laktceilie" Postkonto 20135

\ Cellulose-Lakker, Olie- j Lakker, Emaillefarver og Wiltolux-Emailler.

DAMP ­ FAR VEMØLLE, FERNIS-OG LAKFABRIK. ri ikter'^rJlalere.

Danske Farve- og Lakfabrikker Finsensv.36 00 ff ★ & 15407 , Danske Farve- og Lakfabrikker Finsensvej 36

------------------------- — — ... Hempel ’ s J C Skibsfarve-Fabrik Amalieg. 8E ff ★ Cent. 3842 Telegramadr. .IIempaturi “ . Efter Kontortid Portneren: Cent. 51891 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Hostmann-Steinbergs Grafiske Farvefabrik, Akts., Hejre v. 14 |NV| $ ★ C. 2853 Hostmann-Steinbergs Grafiske Farvefabrik A / s Farver til alle grafiske Fag Vilh. Pachts Tubefarver. Hejrevej 14 [ nv ] TIf. * Central 2853. International Farvefabrik (Holzapfel) A/S. Øresundsv. 141 g] $ C. 5601 & Am. 1483 Kasika Dansk Farve- og Lakindustri, Akts., Syrefabriksv. 16'Kastrup ff ★ Kastrup 680 Kastrup Lak- & Farvefabrik, Akts., Hans Nissens V. 4 Kastrup ff Kastrup 708 & Kastrup 190 KASTRUP LAK- & FARVEFABRIK A /s Hans Nissens V. 4 TIf. Kastrup 708 &. Kastrup 190 Krause Vilh. & Co., Akts., Øresundsv. 140 [s] ff ★ Cent 8320 (6 Ledn.) PANSOR

TIf. ★ Cent.15407 med Omsi. lit samil. Afi Telegramadr.jjFarvelakko? Danske Sprængstoffabrikker,De, Akts.,Far- verg. 15 M ff ★ Cent. 760 EMAILLEP. LAKKER. GRUNDFARVER. SPARTELMASSE. _____________ SLIBEMASSE. * CELLU- syhtolux SYNTETISK EMAILLE. drubin , fabrik for trykfar ­ ver , Akts., Ottiliav. 22; 24 Valby ff ★ Cent. 9090 & 12305 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Dyrup S & Co., Akts., Klintev. 20,22 Brh.ff ★ Bella 1600 (6 Ledn) FARVER OG f LAKKER TIL ETHVERT FORMAAL. Faradefarven Linolin ved Chr. Ewald, L I Brandes Allé 18 E ff N 2317 Farvefabriken Opal, Akts.,Kjeldsgaardsv.39 & 41 Valby ff C. 7865 Farver til Hjemme] arvning .

Farver og Lakker Hl ethvert ’ Formaal.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker