kraks vejviser 1940 handelskalender

Farver 1

VII — 3252

l aff-Betjisler for Danmark

Marstal: Christensen Albert $ 195 Middelfart: Hansen Albert N $ 147&487 Jensen Svend E $ 310 Nakskov: Hansen & Nielsen Tapet- & Farvehdl.$582 Nakskov Tapet- & Farvehandel ved Ove Schou Sonderg. 20 $ 314 Neksø: yr e k sø Tapet- O g Farvehandel ved Klarup Hansen $ 174 Nyborg: Ådelgades Kolonial- & Farvehandel $ 17 Albertsen Nagel $ 840 Kirkegades Farvehandel $ 170 Nykøbing F. : Albertsen 11 Nagel Jernbaneg. 15 $ 57 Dyrhauge Valerius Vendersg. 22 $181 Kjær Peter Friseg. 4 $ 258 Risom & Nielsen Langg. 4 $ 46 Nykøbing' AL: Morsø Farvemolle, I Jeppesen $ 362 Tonsgaard L $ 456 Nykøbing S. : Nykøbing Tapet- & Farve ­ handel ved Chr. L Johansen $ 148 Næstved : Axeltorvets Farvehandel, Viggo Rasmussen ® 621 Olesen Axel Harpoth $ 1248 N ø r r e s u n d b y : Sørensen I Chr. $ 1146 Odder: Solgaard ’ s Farvehandel, R Sol ­ ti aard $ 282 Odense: Andersen Folmer Hjallesev. 17 $ 881 Balslev Verner Kongensg. 71 JO 3588(2 Lin.) Dollner ’ s J G Eftf. Nørreg. 31 $ 212 Graabrødre Farve- & Tapetforretning, Ejnar Thorsen Graabrødrepi. 6 $ 6626 Gronbech ’ s Farvehandel Vesterg. 90 $ 3600 Hansen L P, I L Harboe ’ s Eftf. Overg. 13 $ 3265 (2 Linier) Malervarer en gros & en detail. •Jensen Brødr. Skibhusv. 71 $ 3830 Nielsen Albert & Søn Kochsg. 9 $ 1388 Odense Farvemolle ved W Hansen-Mulvad Mageløs 1 $ 8401 Stærkind H E & Co. Nørreg. 87 $ 5914 Padbor g: p a dborg Tapet- & Farvehandel ved A Kjeldgaard Johannsen $ 243 Præstø : Albertsen ’ s Chr. Enke $ 162 Præstø Farvehandel, Viggo Pedersen $ 202 Randers: Franch O Storeg. 7 $2320 Jensen Johannes Østerg.6 $ 603 Randers Tapet- & Farvehandel, Knud An ­ dersen Taarng. $ 3113 Sorensen S P Adelg. 13$ 984 Ri be: Kassen H V $ 116 Ringe: Albrechtsen ’ s Chr. Farvehandel, Ellen Albrechtsen $ 83 Knudsen Alfred $ 4 & 11 Ri ngkøbing: Farvebøtten ved HNørgaard Noe $ 155 Ringsted: Knippel E N $ 94 Nørregades Farve- og Tapethandel, Kirsten Nielsen $ 141 Roskilde: AlbeitænTh.NagelSkomagerg. 15 $ 2042 Andersen Th. Støden 8 $ 777 Dansk Farvehandel, L Fr. Nielsen Herseg. 16 $848 Dufour E&C Christiansen RaadhustorvetlO $880 Guhle's Robert Eftf., Roger G Petersen Algade 17 $ 822 Stautz II Set. Hans G. 18 $ 2014 Th uro E Al gade 55 $ 2207 Rudkøbin gj_ Hagh G S $ 108 Petersen P Flag $414 Rød e K r o : Nissen Nis $ 70 Kanne: Lyngbye-Petersen A $ 827 Rønne Tapet- & Farvehandel ved P J Kofoed $ 77 Tholander Chr. $ 180 Postkonto 96S6.

Sakskøbing: Sakskøbing Tapet- & Far ­ vehandel ved Fred. Rasmussen $ 4229 Samsø: Sørensen Anthon, Tranebjærg $ 73 Silkeborg: Carlsen Aage $ 220 Hansen ’ s Peter AI Tapet- & Farvehandel ved A A Hansen $ 1038 & 1039 Jensen Andr. Berg $ 797 Matthiesen H C $ 122 & 142 S i n d a 1: Sindal Tapet- & Farvehandel, Axel Petersen $ 122 Ska K en: Lind Wilh.. Stats $ 147 X - Skagens Farvehandel, Brødr. Støtt, Stats $ 335 Skanderborg: Andersen Otto $ 275 Mortensen Al J Tapet- & Farvehdl. $ 112 Ofa Tapet- & Farvehandel, O Enggaard Olesen $ 163 Skælskør: Rasmussen A V $ 99 Siage Ise: Albertsen Brødr., Akts. Nytorv 13 $ 1651 Gerner Thomas Schweizerpi. 5 $ 138 Jensen R W Nygade 2 $ 233 & 577 Rasmussen Viggo Bredt g. 4 $ 918 S° rø: Sorø Tapet- & Farvehandel ved Jens Frederik Kruse $ 281 Storgades Farve- & Tapethandel, Georg Carlsen $ 406 $ e fi~ e: Aløens Tapet- & Farvehandel ved J ens Kristian Jensen $ 4530 Stege AIaterialhandel,Aage Løgager$ 4030 S tokkemarke: Clausen Rasmus $ 46 Store M erløse: Hansen GWilstrup$AI75 Struer: Struer Tapet- & Farvehandel ved Chr. Neergaard $ 165 Støvring: Støvring Tapet-og Farvehandel, N P Hansen $ 26 Svendborg: Balslev I Møllerg. 21 $ 1222 & 1336 Holgersen Kai Aføllerg. 81 $ 920 Madsen P Bjerg Torvet 3 $ 222 Alikkelsen Henry Gerritsg. 50 $ 1114 Thorbensen ’ s Tapet-AFarvehdl. $336&1180 Sønderborg: Andersen ’ s Henry Eftf., Paul G Larsson $ 226 Farvebøtten, Andr. Clausen $ 925 Jacobsen H C $ 511 W itt R $ 98 Taastrup: Rasmussen S $ 347 Tarmj Paletten, Svend Alikkelsen $ 103 Terndrup: Johnsen ’ s V Eftf., C Bjerregaard $ 26 Thisted: Bang & Jeppesen $665 Rosenberg E $ 211 Vestergades Tapet- & Farvehandel i Thisted ved P AI Alolgaard $ 462 Tøl løse: Hansen Johs. $ 23 Tønder: Tønder Tapet- & Farvehandel v. A Krog $ 270 Ulfborg: Ulfborg Tapet- & Farvehandel, P N Petersen $ 13 Vamdrup: s c h O uJohannesTapet-ftFarve- hdl. $ 13 Varde: Alecklenborg C C $ 131 Varde Farvehandel ved C AI Jacobsen $ 6 Veje n: Kronhoj Henrik G $ 230 V ej l e: Andersen Oluf Nyboesg. 70 $ 1492 Hansen Aug. Vesterg. 29 $ 2274 & 2275 Aladsen ’ s Chr. Eftf., E Lund Tønnesg. 4 $842 Petersen ’ s Carl Tapet- og Farvehandel ved Theophil Petersen Sonderbiog. 1 $ 130 Schnabel Oskar Grønneg. 24 $ 371 Stissing J Vesterbrog. 24 $ 22,78 Vester Skerninge : Moller A S $ 81 Skern: Lind John AV $ 218 Skive: Houmann Fritz $ 261

Viborg: Gildsig ’ s Knud Tapet- & Farvehdl . Gravene 1 $ 350 Petersen Anders Vesterg. 18 $ 1185 Sorensen ’ s Carl F Eftf.. J Chr. Galsgaard Jensen Gravene 18 $ 269 Viby J- : Viby Tapet- og Farvehandel, J P Jensen $ 87 • Videbæk : Videbæk Tapet- & Farvehandel, Carl AI Jacobsen $ 24 Vildbjerg: p au ] scn Viggo $ 75 Vordingborg: Sydsjællands Farve- & Tapethandel v. AageAbraham $ 39 Valdemarsgades Farvehandel, Axel Ander ­ sen $ 278 Ærøskøbing : W ulffHenrik $ 19

Ølgod Farve- & Alaterialhandel, P

Kristensen $ 68 ørtip Jensen J Alf. $ 41

2. Farvefabrikker.

Kobenhavn : Andresen Axel & Co., A/S.,Strandg. Wilders PI. Kl $ C. 12099 Færøsit. An-Tiok-Sid v. Jørgen Ohlsen V-Boulevard 4 (Y) $ C. 9542 AN-TIOK-SID (Jørgen Ohlsen) V-Boulevard 4 [V] Tlf. Cent. 9542 AN-TIOK-SID mod Rust. Asp 0 F Lakfabrik, Akts., Prags Boulevard 37 (S] $ ★ Cent.65 Specialfabrik for Nitrocelluloselakker CELOSELAK specielle Olielakker og Industrilakker Bindex-Farver Prags Boulevard 37 Tlf.fcC.65 Lokal 12 &. 22 Beck & Jørgensen Nørreg. 13 [RI $ ★ C. 1980 Telegramadr. „Lakfixer". - Fabrikation af olr. Farver, Fmailleroq Lakker. Berg Erik N-Fasanv. 228 El $ Tg. 3322, Tg. 2806 & Tg. 773

•FARVER & LAKKER'

Birch C Klosterstr. 20 El $ By 2399y Blauenfeldt & Tvede Svanev. 3 I nv | $ C. 131* Afvaskeiige Gardinfarver, Bohns H Eftf. Torveg. 36 Kl $ C. 1639 Boston Blacking Company, Akts. FinsensV- 29 É $ ★ Cent. 11510

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker