kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Regisler for Danmark

Entreprenører, Artikler for

VII — 3248

København (Fortsættelse): RAFFEL ALFRED, Akts., (Hermann Ratfel, Akts.) Farverg.l5K) $TirCent.6395 Bl. a. Sprængstoffer. Rahr Chr. C & Co. Kampmannsg. 4 ® J| ★ C. 7181 - Telegramadr. „Crahr~. Bøhler- 1 rykluf tværktøj . SonessonWilh.&Co.,Akts., NørreFarimagsg. 13 Kl gi * C. 8363 Aalborg: Smith ’ ske Jernstøberier og Maskinværk ­ steder, De, Akts, gi 6696 (3 Lin.) A arhus: Dahl Brødrene, Akts., Jydsk Afdeling Gronneg. 56 g 7000 (7 Lin.), Stats g 28 Schoump Hans, Akts, g 7500 (6 Lin.) Arden : Rold Skovs Savværk g 31 & 32 Bjælkerup p r. Sto re Heddinge: Andersen ’ s Jernstøberi g S H 42 Brønderslev: Cementstøberiernes Redskabsfors. g 220 Pedershaab Maskinfabrik, Akts, g 450 (4Lin.) - Afdeling i Kbhvn. Fuglebakke- vej 108^^'kC. 14066. Esbjerg: Hoffmann Carl B g 296 &2496

Odder: Ladegaard & Co. Akts, g 34 & 215

LADEGAARD & Co Akts. ODDER Tlf. 34 Sort og galvaniseret Beslag for Entreprenører og Havne. Roskilde: Fabrikken Damp, Hansen & Ertmann, Da ­ mp g R275 - Alle Slags Hjulbøre. Roskilde Halmvarefabrik g 980 Halmmaatter.

JOHANNES NIELSEN & FALCK Grundlagt 1888. AMALIEGADE 45 0 TLF. CENT. 1350

HELSINGFORS TLF. 65789

MALMØ TLF. 2*1983

Essenser. Essences — Essences — Essenzen

København: Ammundsen S Cand.pharm. Studiestr.31Eg By 90 Privat g V 4761 Blauenfeldt & TvedeSvanev. 3 [ nv ] g C. 1372 B&T. Essenser til Iscream, Essens i Kapsler, Vanille etc. Dansk Vanille Produkt ved S R Syrig Peder Skrams G. 12 OK] g Pa. 2007 Flava, Akts., Fuglebakkev. 106 (Hl g C. 9815

NORDENS

BEDSTE

ÆLDSTE

FRUGTESSENS FABRIK

ENTREPRENØR ­ MATERIEL FREMSTILLING OG REPARATION AF ALT MATERIEL FOR ENTREPRENØRER. GRAVEMASKINER & MUDDERMASKINER AF EGEN KONSTRUKTION, LEVERANDØR TIL DET DANSKE HEDESELSKAB, SAMT FLERE AMTER OG ENTREPRENØRER RESERVEDELE TIL GRAVEMASKINER. LOKOMOTIVER REPARERES. STØBEGODS. CENTRIFUGAL VANDPUMPER PUMPER UDLEJES STAAL-VINDUER, -DØRE OG-PORTE FORLANG TILBUD. CARL B. HOFFMANN ESBJERG OG SANDPUMPER I ALLE STØRRELSER OG AF EGEN KONSTRUKTION

Foltmar Poul & Co. N-Fasanv. 125® g C. 12402 Fuss Max & Co. Danasv. 7 M g Cent. 12723 & 13723 Essenser. Æther. Olier. Giftfri Farver. Koed Borge Gotbersg. 91 Kl g Pa. 7913 Kongsmar Max Hamorosg. 4 M $ Palæ 956 Polak & Schivarz, Ltd., Kbhvn V. Kbhvns Essensfabrik, C J Ravn Kochsv. 37 ® gCent. 7664 Lundbeck H & Co. Ottiliav. 7,9 Valby g C. 2765 & 13800 Repr. for Oehme & Baier, Leipzig. Nielsen Johannes & Falck Amalieg. 45 Kl g Cent. 1350 Se næste Spalte, øverst. Nordisk Essens Fabrik, Johs. Thomsen, St. Knuds V. 7 13 g C. 4252 Oetker, A/S., se under Øtker Ravn C J & Son ’ s Eftf. Kochsv. 37 [V] gCent. 7664 Seerup & Hamburger ’ s Eftf., Gl.Kongev.131 13 g *Cent. 15262 Stouenborg Fr. Saxhøjv. 13 g Damsø 1357 Thorbek Viggo Kattesund 14 IS g*C.12478 Thorsen Th. A&Co. Rosenv. Allé 29 E j g Øb.3727 Wied Johan st.Kannikestr. 10KI gPalæ5870 „•Johwi' Essenser. Willumsen Einar, Akts., Studiestr. 57 (V) g Cent. 267 & 3968 %. EINAR WILLUMSEN Hovedkontor og Lager Studiestræde 57 Telefoner Central 267 & 3968. Telegramadr. Willum. Filialer: MALMØ og HELSINGFORS Eksport-Lager FRIHAVNEN Telefon Palæ 1240 Skandinaviens største Frugtessensfabrik.

Øtker, A/S , N-Fasanv. 150 [F] g Gh. 6587 & Gh. 8153 Se under Bagepulver og Buddingpulver. Odense: Foltmar Brødr. Vesterg. 68 g 4410 Skive: Cheranto Co. g 74 & 634 Vordingborg: Cand. pharm. Åxel ’ sFabrik g 51

Etiketter. Label« — Etiquettes — Etiketten (se tillige Litografi).

København: Berg E E & Co., Akts., Julius Bloms G.20 INI g Cent. 8507,1637 & 681 E.E.BERGCO JUL. BLOMSGADE 20 ETIKETTER TELEFON 8507-1637 • 681 Bireka, Akts., st. Kongensg. 75CIS g^Cent. 5588

TELEFON 296. & 2^96 TELEGRAM ADR. „MANNHOFF."

Havdrup: Havdrup Stige- og Hjulbørfabrik, P Peder ­ sen g 9 Holbæk: Holbæk Jernstøberi, Akts.g413(flereLedn.) Kellerup: Mikkelsen Johs., Fabrikken Hjerm g 49 Se Ann. u. Hjulbøre. Midde lf art : Spøer V (Urania), Akts, g 227

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker