kraks vejviser 1940 handelskalender

Lag-Register for Danmark

Entreprenører, Artikler for

Artikler for Entreprenører. Contractors ’ Sundries — Fournitures pour entrepreneurs — Ubernehmer-Bedarfsartikel København : Alling C K (forh. Frants Alling Company) Puggaardsg. 4-6-8 |V] $ ★ C. 3071 & 3430

Industricentralen ved PBispeskov Ingeniør Kirkev. 18 Charlottl. $ Ordr. 138 Telegramadr. „lnducentra “ . Motordrevne Brolægningsmaskiner. Svedala Stenknusere og Sorterere, Gravemaskiner, Betonblandemaskiner, Motorvejtromler, Vejoprivere, Vej ­ skrabere, Vejhøvle og Grøfteplove. Lev. til Amter og Kommuner. Forlang Tilbud. Hjortsø A PGothersg.l58Kl$C11392&12381 ; [Alt Entreprenør-Materiel. Nyt & brugt. Hoff & Co. Mariendalsv. 25 iFl $ Gh. 4026 & Gh. 9456 HOFF & Co. Enerepr. for: INGERSOLL-RAND Co. Vibrator- Bjælker Beton-Vibratorer. Johansen Brodr. A& O Vesterg. 16 Kl $ ★ Cent. 8296 - Kloakstøbegods etc. Kastrup Maskinfabrik, A/S, $ ★ Kastr u p 1'000 Lemvigh-MQIIer A C Kronprinsesse#. 26 Kl $ C. 10532 Spunsvægsjern „System Larssen “ Lindharth Helge, Akts., Havneg. 53 Kl ff C. 1740 & 10088 Meisner-Jensen H Biilowsv. 3E ^ ★ C.16770 PedershaabMaskinfabrik, Akts.,Brønderslev. Afdeling i Kbhvn. Fuglebakkevej 108 ® $ ★ Cent. 14066 Petersen & Albeck Fiskerihavnsg. Enghave Brygge BO $ ★ Cent. 8273 Petersson G Ny Østerg. 32 E $ Cent. 15033 & 15063 - Bukkemaskiner og Taljer. Betonjernssakse og Brækstænger . Poulsen H&Co., Akts., Kalvebod Brygge Gasvierkshavnen É $0.4729, 8636&14729 H Poulsen & Go. A / s Gasværkshavnen 156 ® Tlf. Cent. 4729, 8636 & 14729 Brosten og Kantsten. Grus, Sand, Granitskærver og Singels. Dahl Brødr. Akts. Vesterbrog.l E © ★ Cent. 6585 OanskTrykluft Kompagni, Akts. ,Bernstorffsg. 21 [3 $ Cent. 1993 Dansk Trykluft Kompagni, Akts. Bernstorffsg. 21 E Tlf. Cent. I993 ~ ‘ - - Telegramadr. „Datryko “ Trykluft- Pælerammere, Betonhamre Spader m. m. Transp. dieseldrevne Kom ­ pressor Udlejning. Funch-Thomsen ’ s HEftf., P Andersens V. 17E $C. 7446 Betonblandemaskiner 150-1500 L. Vejbygningsmaskiner. Rep. af Entreprenørmateriel. GrønbechMJ&Sønncr Amalieg.9 Kl$^Cent. 342 Stats $ 82 Henze Brødr. Bragesg. 8 £E1 $ ★ C. 3045, 3002 & 6264 * Bolværksbolte, Laskebolte. Skinnespiger, Form-Clamps.

Sønderb y Klint pr. Ebberup: Hansen L Lindegaard $ E 14 S oruppr. Freden sb org: Nielsen P Fog $ F 366 Tappernøj e: Heshe J K $ 70 Thisted: Damsga ard Peder N $ 469 Jørgensen Nis R $ 683 Larsen C $ 223 Nielsen Nikolaj $ 335 Tillitse : Lundgreen N Chr. $ 22 (ME) Torsted pr. Horsens: Persson Jons $ H 1725 (ME) Tyede pr. Randers: Sørensen Chr.$ T 8 TøIlder: Helms Jacob $ 379 Jessen AKP f 235 Tørring: J or gensen J, GI. Tørring $ T 90 Varde: oisen O $ 326 Vejle: Christoffersen C Worsaaesg. 2 $ 94 Horsted & Pariduro, Mølholm (M E) 0 stergaard K N, Mølholm $ V 1731 (M E) . Vejle pr. Alleste d: Bjerring A $ A 93 Veksebo pr. Fredensborg: Hansen Aksel $ F 284 (M ÉT Viborg: Christensen Christen Skottenborg 25 $ 977 (ME) Klinge Andr. Jernbaneg. 13 $ 262 Klinge Chr. Jernbaneg. 15 $ 1365 (ME) Theut H Skovbrynet 23 $ 863 (M E) --- \ Ingeniør- og U Entreprenør-Forretning H. THEUT Viby J,: Jensen Enevold $ 153 Petersen Ole $ 275 Iby S.: Hansen Gunnar $ 141 (AIE) Viskinge pr. Svebølle: Hansen Chr. $ V 86 Vittinge pr. Nørre Broby: Jensen J L $ Allested 2 Voldby pr. Hamm el: Pedersen N P $V25 Vordingborg: Andersen Chr. $ 134 Nielsen J P $ 325 Rasmussen Carl $ 729 (M E) Vorup pr. Rande rs:Nielsen JF ff R2614 (ME) Værum pr. Randers: Madsen A $V4 Ødsted pr. Vejle: Horsted Augustinus $ 0 65 (M E) ØlgQd « Madsen Burchardt $ 126 g r sI cv J ’ Jj Vo rdingborg: Christensen Sigurd $ 0 90 Øster-Marie . Nielsen A $ 136x Øster Toreby pr. Nykøbing F.: Madsen Peter $ N 1404 // \ TELEFON VIBORG 8 63 VIBORG \ JERNBETON '' øff Me/iffdL 7foa/n/)furt£ OVER HELE LANDET., ))

UDLEJNING

C.< ALLING KØBENHAVN

Amager Jernstøberi, Chr. Mortensen Holm- bladsg. 47 [s] $ C. 9911 & Am. 9911 Se Annoncer under „Kloakstøbegods"- og „Jernstøberier". Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus “ V-Fa- rimagsg. 41 (3 $ til Kontor ★ Cent. 8500 $ til Lager Cent. 2245 &11245 Boeg-Thomsen S. Peder Skrams G. 7 OS ff ★ By 8809 Repr. tor Menck <& Hambrock, Altona. Cederberg Wilh. V-Boulevard 4- LYJ $ C. 11463

VESTRE BOULEVARD 4 0 TELEGRAMADR... DIVERSE ” TLF. CENTRAL 11463

SKINNER TIPVOGNE LOKOMOTIVER GRAVEMASKINER

NYT OG BRUGT ENTREPRENØR MATERIEL AF ENHVER ART

H S g gg

|

|

g ®

Christensen Aage Nørreg. 15 Kl $ C. 2541 & 12741 - Krupp Gravemaskiner. Krupp Spormateriel. Krupp Staalspunsvægge.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker