kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3245

Fag-Begisler for Danmark

Entreprenører

Jyderup: Xj e lsen Johs. $155 Kabdrup pr. Haderslev: Hoffmann E V PM Fjelstrup 91v(M E) Kalundborg : Carlson Amandus & Son $ 32 (Al E) Jensen Jul., Gisseløre fl K 352 & 571 (AIE) Karsholte pr. Dianalund: Hansen Niels $ D 59 Kerteminde : Mogensen P $ 182 Killerup pr. Odense: Nielsen Carl $ O 6983 Kolding: Bondesen J Teglgaardsv. $ 897 &898 Clausen ’ s C P Sønner, Indeh. Otto & Hans Tage Clausen Dalbyg. 11 $ 1869 (ME) cptmusm sørrer INDEHAVERE : OTTO U HANS TAGE CLAUSEN DALBYG.11 KOLDING TELEFON 1869 | JORO- VU-OE BLIORfiRBEJDE Jensen Carl GI. Kongev. Ml 1843 (ME) Jeppesen P & Son Zahnsg. 4 j) 693 & 880 Jernbetonkonstruktioner. Larsen Heinemann Ottosg. 7 Ml 1561 (ME) Rasmussen C Ewald Skovhøj |1 2264 (M E) Korsør; Andersen Hans $ 221 (ME) Andersen & Svare $ 204 & 245 Henriksen H J & G Kahler $ 98 & 100 Korup F.: RasmussenAage SMJBredbjærg 90 Kragenæs pr. Torrig: Hansen & Holm $ Birket 2 Kristrup pr. Randers: Sørensen Alarius M 1 R 985 (ME) : Andersen J P $ 341 Gjerding N M 458 Nielsen & Storm $1 711 (AI E) Langaa: Gusmer J $ 4 (ME) Lemvig: Ambye Michael $ 54 Murer- og Bygningsentreprenør . Dalgaard Kr. P f 235 Lille Skensved: Hansen Ejnar $ S 112x kind et; Jorgensen P $ Birket 43 (ME) Lom borg pr. Ramme: Uam T D Jp Bon net 13 Maribo : oi sen H M $ 207 (M E) Schifter Th. $ 260 Marslev: Pedersen Jens 153 Midd elf art: Breiner Chr. $ 484 M 0Y: Gregersen Jens $141 Thygesen Th. $37 Munkebo pr. Dræby: Hansen Karl $ D 54 Nakskov: Byggefagenes Sammenslutning, Akts.Svin- gelsv. 44 $ 393 Murer - Tømrer - Snedker - og Maler ­ arbejde. Forretningsføreren pr. $ 258. Lund Niels $ 518 (M E) L und & Stoltze Møller, Lienlund £ 213 & 518 LUND & STOLTZE MOLLER Telf. 213 & 518. Vejarbejder, Tjære- og Asfaltarbejder. Kloakanlæg. Udleje af Damp- og Motortromler. Stenmaterialer fra Sakskøbing Stenværk. Eneforhandlere for Lolland-Falster af Skærver og frosten fra Hammerens Granitværk.

Sørensen K Aasted Sct.PaulsG .7|)2454(AIE) Sørensen S W Sønderport 17320 Spec.bampskorsteneogKedelindmuring. Thingskov ’ s A K Eftf. ved Arne Jensen, S-Ringg. 19 Ml 3193 (M E) Thomsen AI Vestergaardsg. 20 $ 8378 Trillingsgaard L Strandv. $ 10614 (AI E) WRIGHT, THOMSEN & KIERKystv. 27 $ 4646 & 6223 (Al E) A a r s ‘ Frederiksen L $1101 Aarslev pr. Randers: Sørensen Johannes |fÅa 15 Aasum pr. Odense: Madsen Laur. fl Marslev 126 Andebølle pr. Bred: Lyngholin Jørg. $ Hindevad 114 Augustenborg: Rasmussen L $ 118 Baadsbøl pr. Ballum: Lauridsen Peter M' Ballum 28 Balke pr, Neksø: j ørg ensen K f 282 Billund : Krogh Gravers MJ42 Birkerød: And erS en Carl $ 322 Bjerringbro: Kristensen Helmer D 162 Bolderslev: Wilkenskjeld Niels H $ 4554 Bra brand: Jensen C G Ingeniørfirma ved Ing. A Obe- litz, Hans Bruges V. 6 j) 42 (AI E) Obelitz A, Hans Broges V. 6 M' 42 (M E) Bramminge: Gosvig s $ 79 Tonnesen T 41 Halvorsen Frits $ 425 (ME) Bække : Schelde Harald 58 Drastrup pr. Skalborg: Frederiksen Jens & S 59 Esbjerg: Bertelsen A, Rolfsg. 152 ® 1014 (ME) Gravesen A C Islandsg. 48 £1 389 (M E) Mikkelsen Emanuel Østerg.78 Schou E P Østerg. 62 $ 2617 Espergærde: oisen Hans $ 168 (M E) Faaborg : Evertsen C $347 Jørgensen Niels $ 133 Rasmussen Johs. 376 Faabor g pr. Vard e: J an sen H P f F 48 Bakse: Høgsholt C J f 120 Jensen Harald $ 195 Ferritslev pr. Ullerslev: Pedersen Marius $ F 78 Fredensborg : Gudmandsen ’ s ' Georg Entreprenørvirksomhed, Akts. $ 229 Fred erici a: Bech Jens P, Sofie AmaliesV. <0 09 (ME) Feddersen C P Huslodsv. 42 $ 1283 Mecklenborg A Vejlev. jp 585 Stiirup & Prosch-Jensen S-Voldg.13 $ 1432 (AI E) Frederikshavn: la Cour Peter 458 .Jorgensen CAM 1 677 Pahl C $ 281 (AI E) Ostergaard Georg M> 140 (M E) G * v £ : Vilhelmsen Peter $1 43 (M E) Glomstrup pr. Redsted M.: Nielsen N £l R 26 Glostrup : j engen Ditlev 241 Gram ; Simon Friederich M 1 117 Sand, Grus og Sien forretning. Grindløse pr. Jullerup: LautNikolai j) G 180 Grindsted : Andersen Ernst M 1 53 (AI E) Gurre pr. Kvistgaard: Jensen N P M Øerne 28 Brande: Sørensen Regnar MJ 89 Bredsgaarde pr. Ravnstrup: Abrahamsen Jens Peter $ R 36 Brønd ers lev :

Haarlev : Jacobsen Rasm. JJ) 47 Haderslev : Ark il Ove, Marie Margrethe V. 4 M 945 & 955 (M E) Bothe H Vesterg. 20 $1174 Grøne L Slotsgrtinden 7$ 705 Ham mel: Skriver J R f 18 Hammelev: West otto AI $ 6 Harboere: R ønn j ens H $ 12 Hastrup pr . Køg e: Høgsholt J J f K457 Hatting: Knudsen J L f 12 (M E) Hej nsvig: Sørensen Søren D 13 H elle r ød pr. Uglev: Lillelund C f H 28 Helsinge: Madsen Emil f 296 H elsingør: Cementvarefabrikken Helsing ­ ør ved A Lilleballe Steng. 2 M' 1087 (M E) Jacobsen P Strandg. 32 $ 1574 Jørgensen Axel Ørebakken 22 j) 1256 Lang P C Suderg. 23 $ 384 (M E) Petersen Chr. Fiolg. 5 $ 238 (AI E) Herlev pr. Hillerød: Nielsen Søren j) Freerslev 26x H erlufmag le: Blinge N N f 69 Herning : Jonsson H C $ 622 Hesselager: Madsen H f 289 Hillerød: Hansen H A $ 580 Hansen ’ s Laur. Eftf., A E L Hansen $ 813 Larsen Laur. M> 865 Hjerte bjærg pr. Stege: Bille HH & N H Bille M S 513u & Borre 408u Hjørringr paik Johannes f 707 (ME) Nielsen Chr. $ 1045 Nielsen s A C L Jydsk Afd., K IIV Nielsen Løkkensvejen 1188 (AI E) Asfaltbeton. Holbæk: Brøker- Sorensen P Amtmandsv. 411994 Carlson Johs. Rolighedsv. 5 $ 737 (ME) Petersen A H Villakvarteret 12 $ 78 (ME) Holtug' pr. Store Heddinge: Larsen N $ H 62 Hornbæk: Andersen Laur. jp 344 (M E) Horsens: Bekker Jens N Allég. 51 JP 1618 (ME) Christensen K &Søn Sønderg.l4|lll82(ME) Hansen I P Amalieg. 16 A jp 1920 (M E) Jord- og Betonarbejdernes cooperative Forretning Kild eg. JørgensenVilh.Sct.HeleneV.16|)1578(ME) Møller Max & Søn Gasv. 14 $ 470 (M E) Nielsen HP Mindeg.36 $ 1614 (ME) Nielsen Jens & Søn Griffenfeldtsg. 4 977 Nielsen Niels Ny Havneg. 13 |1 922 Sejberg - Jens P Langelandsg. 5 (M E) Horslunde : j ørge nsen P Morten £) 24 H undested : AnderssonB & Søn $81 (ME) Husman dsmark pr. Glumsø: Rosenbjerg J f G 100 Hørsholm: Hansen Alex. J $ 45 (M E) _________ | ALEX. J HANSEN I Entreprenør & Murermester 11 45 Hørsholm $ 45 Laugesen N K, Akts, j) 289 Nielsen PJuhl $213 (ME)

Bygningskonduktør P Chr. Olsen Gøgevangen 15 Tlf. Hørsholm 497 Ingeniør Frede Hansen

V-Statlonsv. I Rungsted Tlf. Rungsted 545 Udfører Jernbetonkonstruktioner. Jord-, Beton-, Kloak- og Vejarbej ­ der, Kystsikring, Nybygninger, Om ­ bygninger og Reparationer .

Høsten pr. Haslev: Olsen Ole M 1 Høsten Torp 19 Jels: Bek Chr. $16 (ME) Juelsmind e : Petersen P $ 73

Ncjlinge pr. H e 1 s i ng e : Jørgensen Herrm $11159 Mikkelsen Aksel $ H 138

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker